KRISTUSE JALAJÄLJED MAAL

Avaldatud 7.2.2024, rubriik Päeva sõna

Sest ma tean, et mu Lunastaja elab, ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma! Ii 19:25

Rõõmujoovastuses kolme kuuastronaudi saavutuste pärast kirjeldas president John Kennedy Appollo-11 triumfipäevi kui suurimat nädalat pärast loomist. Tema entusiasm pani ta ilmselt unustama palju suurema sündmuse kui seda on Kuul kõndimine. Suurimaks sündmuseks pärast loomisnädalat ei olnud mitte paari mehe Kuu peale astumine, vaid Issanda Jeesuse enda laskumine taevast Maale väikesesse Juuda linna Petlemma. Iiob viitas just sellele, kui ta lausus kindlalt: “Sest ma tean, et mu Lunastaja elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma!” Meie Lunastaja “seismine” Maa peal inimesena ja kõik Tema teod, mis Ta siin tegi, ka Tema lunastav surm Kolgata ristil ja Tema ülestõusmine surnust kolmandal päeval, on maailma ajaloo kõrgeimad tipud. Need jätavad kaugelt varju ükskõik millise inimliku astronaudi saavutused.

Kristuse jalajäljed Maal on palju imelisemad kui inimese jalajäljed Kuul. Iiobi väljend “viimsena” hõlmab endas nii Jeesuse esimest kui teist tulemist. Jan Scott, Toronto ajalehe ”Telegram” korrespondent, poleks enam tabavamalt saanudki väljenduda, kui ta Kuule maandumist kommenteerides väitis: “Suurim kosmoselugu ootab meid aga veel ees.” Päev enne seda, kui inimkond jättis oma esimesed jalajäljed Kuule, kirjutas seesama kristlasest ajakirjanik: “Kui kõik läheb hästi, siis saan mina koos teiega olla homme tunnistajaks esimese inimese kokkupuutest Kuuga. Kuid ometi ei eruta see sündmus mind mitte niivõrd, kui see päev, mil saan näha taevaid avanemas, et lasta paista Issanda auhiilgusel... Täna hoiavad kõik ajalehed oma leheruumi ja telekanalid oma eetriaega selleks, et edastada maailmale iga sõna ja hetk sellest sündmusest, mis meid homme ees ootab. Kuid tuhanded vaatajad, kes tunnevad Pühakirja, seavad end valmis hoopis teiseks kosmosesündmuseks – Jeesuse teiseks tulemiseks siia maale, nagu ingel on öelnud: „Ta tuleb tagasi samal kombel nagu te nägite Teda taevasse minevat.”

Ja Scottil on õigus! Suurim kosmoselugu ootab tõesti meid alles ees. Tuleb päev, mil lunastatutel seisab ees kõigi aegade suurim kosmosereis Jeesuse juhatusel nende taevasesse koju. Me peame olema sellel kosmoselaeval!

H. M. S. Richards, Jr.
Jaga Facebookis