Piibli igapäevane loogika

Avaldatud 8.12.2011, rubriik Päeva sõna

„Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks, ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie tervise teie kõikide silma all” (Ap 3:16).

Piibel rõhutab, et me oleme Püha Vaimu tempel ning meie vastutus on hoida see tempel korras. Me mõistame seda ka tervise vaatenurgast, saades aru, et meie hing, vaim ja ihu on ühtne tervik ning kui üks neist saab viga, kannatab tervik. Tänapäeval mõistetakse tervist sageli meditsiini kontekstis, kuid nagu ütles Eesti üks juhtiv terviseedendaja Anu Kasmel hiljutisel konverentsi, vajab meditsiini umbes 10% meie elanikkonnast. Terviseedendus peab jõudma aga kõigini ja pidevalt. Modernne arusaamine terviseedendusest sobib kokku adventistliku käsitlusega tervislikest eluviisidest ning nende olulisusest. Tähtis on hoiduda ebatervislikust toidust ning sõltuvusainetest, peab piisavalt liikuma, päikest ja puhast vett saama. Tervis tuleb ja püsib läbi holistliku lähenemise.

Mõnikord viidatakse, et kui me räägime eluviisidest, siis on mitmeid selliseid teemasid, millest Piibel ju midagi ei räägi. Ja kui ei räägi, ju siis ei ole tähtis. Kindlasti ei ole see nii. Tõsi, Piibel ei saagi näiteks rääkida tubakast ja suitsetamisest, kuna sellisena seda tollal veel ei olnud. Sama lugu on ju narkootikumide ja paljude muude tervistkahjustavate kommete ja tegevustega. Kuid Piibel annab meile loogika, mis toimib ka nende teemade osas, mida sõna-sõnalt kirjas ei ole – üldkehtiva põhimõtte, et meie kohustus on hoiduda ebatervislikest eluviisidest ja ainetest.

Kas see pühendumine võimalikult tervislikule elule on osa meie usuelust? Kindlasti. Jumal on kinkinud meile armuaja, mille peaksime võimalikult hästi ära kasutama, tegemaks õiged valikud ja teenimaks teisi inimesi ning Jumalat ennast. Seda saame teha parimal viisil oma meeli mürgitamata ning hoides ihu tervena. Kui me väärtustame ja hindame Jumalat kui Loojat, saame ka aru, et Tema looming on püha. Inimene selle hulka arvestatuna. See, kuidas me käime ümber iseendaga, väljendab kõige otsesemalt meie suhtumist Loojasse. Kui me austame Teda, austame ka iseennast. Ning vastupidi. See loogika laieneb ka meid ümbritsevale keskkonnale ja loodusele selles ning kaasinimestele, kelle suhtes väljendatu mõjutab otseselt meie suhet Jumalaga.

Tänane päev sõltub suurel määral otsusest, mis me tegime eile. Täna tegeleme suurel määral aga ka homse päeva kujundamisega. Meie tervis ja suutlikkus elada teenides ja head tehes sõltub märkimisväärselt nendest valikutest, mida me teeme.

Lauri Beekmann
Jaga Facebookis