Tema liigutavus

Avaldatud 12.3.2023, rubriik Päeva sõna

„Kas sa ka aru saad, mida sa loed?“ … „Kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind ei juhata?“ Apostlite teod 8:30, 31

Minu tähelepanu köitis üks kommentaar, mille tööharu „Jesus 101“ sai ühelt moslemist mehelt: „See, kuidas ma teist kuulsin, on pikk lugu. Mul oli pruut, kes oli moslem nagu mina ja ka samast hõimust. … Ta veenis mind kristlikus usus, aga ma ei kuulanud teda, kuid nüüd otsustasin alla laadida selle „Jesus 101“ äpi ja kristlusest rohkem teada saada.“ Mis täpsemalt liigutab inimese südant, et ta püüab Jeesust tundma õppida?

Jumal isiklikult tegeleb inimeste Päästja juurde juhtimisega. Jumalik algatus loob jumalikud kokkusaamised, ulatub kõigi inimrühmadeni ja julgustab otsijaid Vaimu ajendustele vastama. Jumal saatis Peetruse evangeeliumi selgitama Korneeliusele, kes oli pagan (Apostlite teod 10) ja Ta saatis Hananiase teenima Paulust, innukat juuti, kes oli Damaskuse teel kohtunud ülestõusnud Jeesusega (Apostlite teod 9). Jumala algatus on see, mis juhib ja saadab määratud teejuhid selgitama Jeesust väga erinevatele inimestele. Apostlite tegude 8. peatükk pole erand. „Issanda ingel rääkis aga Filippusele: „Tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole!““ (Apostlite teod 8:26) See oli kõrbetee Gazasse, ühte viiest vilistite linnast. See tundus evangeeliumitöö jaoks ebatõenäolise piirkonnana. Aga Jumala teadis, et keegi vajab Jeesuse vastuvõtmiseks juhatust. See oli Etioopia mees, etiooplaste (Nuubia) kuninganna kandake varahoidja. Kandake oli kuninganna ema tiitel, kes toimetas kuninga ilmalikke tegevusi. See mees oli kodust kaugel, kuid ta oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama. Kas ta oli pagan, proselüüt või juut? Luukas ei räägi temast suurt midagi, peale fakti, et ta oli eunuhh, mis ei lubanud teda templi siseõue. Ometi soovis ta rohkem teada ja luges prohvet Jesaja kirjutatut. Jumal saatis Filippuse teda selles juhendama ja homme uurime nende kohtumist lähemalt. Aga vahepeal võid olla kindel, et Jumal ise liigutab inimsüdameid, et nad otsiksid Teda ja võtaksid Jeesuse vastu. Ja Tema võtab initsiatiivi, et meid selles protsessis juhtida!
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis