Tema ettehooldus

Avaldatud 13.3.2023, rubriik Päeva sõna

Aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. Apostlite teod 8:35

Inimene, kes tuli mulle lennujaama vastu ühes Euroopa riigis, kus pidin nädalavahetusel kõnelema, oli olnud mõned aastad meie tööharu toetaja ning ta oli selle erilise sündmuse korraldanud. Kui küsisin talt, kuidas ta meie tööst teada sai, jäin sõnatuks! Ta rääkis, kuidas ta oli ühel päeval üht internetisaadet kuulanud, kui saade äkki katkes ja algas meie saade. Ta tahtis selle kinni panna, kuid viivitas mõne sekundi, hakkas Pühakirjast huvituma ja ülejäänu on ajalugu. Ma ei usu, et see oli kokkusattumus, see oli jumalik ettehooldus.

Kuuleme sageli selliseid tunnistusi, kuidas inimesed kogu maailmas avastavad meie meediateenistust. Olen veendunud, et Jumal on alati kulisside taga tegevuses. Mõned nimetavad neid sündmusi kokku­sattumusteks, aga mina usun muud. Apostlite tegude raamatu 8. peatükis räägitakse lugu Etioopia mehest, kes oli Etioopia kuninganna õukonna ametnik (salm 37). Ta oli käinud Jeruusalemmas Jumalat kummardamas ja nüüd, tagasiteel, luges oma tõllas prohvet Jesaja raamatut. Äkitselt jooksis tõlla kõrval Filippus ja küsis temalt, kas ta ka mõistab, mida loeb (salm 30). Ta luges Jesaja 53. peatükki. Seda peatükki nimetatakse protoevangeeliumiks, sest see on prohvetikuulutus kannatavast Sulasest ning selgitab Jeesuse surma meie eest. Mehel oli selle prohvetikuulutuse kohta selgitust vaja ning Filippus, täis Vaimu, oli kohal ja valmis kuulutama talle Jeesusest sellest tekstist lähtuvalt (salmid 30−35). Etioopia ametnik oleks võinud nimetada Filippuse kohalolekut kokkusattumuseks, aga me teame paremini, sest loo esimeses neljas salmis räägitakse meile, kuidas Jumal oli oma ettehoolduses selle kokkusaamise korraldanud. Filippusele anti jumalik juhis minna seda konkreetset teed mööda (salm 26) ja ligineda just sellele tõllale (salm 29). Jumal juhib alati ettehoolduslikult meie elu ja Ta igatseb meie lõplikku lunastust. Kui sa tõesti soovid täita Jumala tahet, siis võid olla kindel, et Ta tagab sulle vajaliku juhtimise ettehoolduslikult ja selgelt.
Minu vastus:

Jaga Facebookis