LÖÖDUD, KUID RAHUL

Avaldatud 12.4.2024, rubriik Päeva sõna

Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Js 53:6

Minu isal oli mitu südamerabandust, mis aheldasid ta voodisse. Seejärel läks mu vend sõjaväkke. Isa eest hoolitsemine ning samal ajal ka meie perefirma juhtimine kurnasid mu ema täielikult ära. Lisaks kõigele vaevas teda ka talumatult tugev seljavalu. Mäletan, kuidas ta kord, kui kõik need raskused olid teda nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt ära kurnanud, ohkas sügavalt: “Ma ei usu, et ma seda kõike enam taluda suudan.”

Kuid minu ema kannatused olid vaid minutipikkused võrreldes Jeesuse kannatustega. Ta lähedased pöördusid Tema vastu. Vaimulikud juhid ei saanud Tema ülesandest õigesti aru. Üks Tema kaheteistkümnest jüngrist reetis Ta ning Ta veeti vaimulike ja võimujuhtide ette. Kõik Tema üksteist jüngrit hülgasid Ta. Tema enda kuuldes salgas Teda ka Peetrus, üks Tema kõige lähedasematest sõpradest, väites, et ta isegi ei tunne Teda. Rooma sõdurid peksid Jeesust ja sundisid Teda kandma rasket risti kuni Ta jõuetuna maha langes. Kurjad inimesed tõmbasid Ta ristile pikali ning kui naelad rebisid puruks Ta käte närvid, koges Ta piinavat valu. Jesaja kirjeldab Jeesuse emotsionaalset ja füüsilist valu sõnadega: Teda põlati, hüljati, haavati, löödi, piinati (Js 53:3-7).

Lisaks Jeesuse füüsilistele ja emotsionaalsetele kannatustele “laskis Issand meie kõigi süüteod tulla Tema peale”. Kujutle vaid, kui suur võis olla enam kui 6 miljardi inimese pattude poolt põhjustatud valu ja raskus, kes tol ajahetkel maal elasid ning lisa sinna veel kõik inimesed, kes iial elanud on. Meenuta seda valu ja häbi ja kurbust, mida oled ise tundnud, kui oled midagi valesti teinud, ning korruta see kõigi elu jooksul tehtud pattudega. Ning seejärel korruta see mitme miljardiga. Jeesus kannatas seda kõike – lisaks Tema enda füüsilistele ja emotsionaalsetele kannatustele. Nüüd pane kõige tipuks veel ängistus nende miljardite inimeste pärast, kes keelduvad lunastust vastu võtmast (meil kõigil on vähemalt üks inimene, kelle pärast on meil kurb meel, sest ta on hüljanud lunastussõnumi, kuid Jeesus kurvastas nende kõigi pärast).

Kas Jeesus tõesti leiab, et meie päästmise nimel tasus kannatada kogu seda vaeva? “Pärast oma hingevaeva saab Ta näha valgust ja rahuldust tunda” (Js 53:11). Jeesuse jaoks oli see kõik väärt ükskõik kui suuri kannatusi, sest kui patune vastab Tema kutsele, siis saab Ta “teha paljusid õigeks” (salm 11). Kas sinu puhul olid Jeesuse kannatused asja eest?

Daniel R. Guild
Jaga Facebookis