Tema kutsumine

Avaldatud 14.3.2023, rubriik Päeva sõna

„Mine, sest tema on mul valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette.“ Apostlite teod 9:15

See, kuidas Jumal meie elu eesmärki juhib, on nii tõeline kui ka mõistatuslik. Jumal ei anna meile tervet kaarti, vaid juhib meid ühe sammu kaupa. Mõtle sellele, kuidas Jumal juhtis prohvet Eelijat (vt 1. kuningate 17). Kõigepealt ütles Eelija kuningale, et mõned aastad ei saja enam vihma, seejärel juhtis Jumal ta Kriti jõe äärde, kus ta sai juua ja kaarnad tõid talle süüa. Siis kuivas jõgi ära ja Jumal saatis ta ühe lesknaise majja Siidonis, väljaspool Iisraeli alasid, seejärel ... Said ilmselt juba pildi selgeks. Eelija sai juhiseid ühe sammu kaupa.

Kui ülestõusnud Jeesus kohtus Saulusega Damaskuse teel, andis Ta talle juhised ainult järgmise sammu jaoks: „Tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema.“ (Apostlite teod 9:6) Jeesus ei näidanud talle järgmise kümne aasta kaarti, samuti ei avaldanud Ta kõiki kirju, mida ta apostel Paulusena kirjutama pidi, või kogudusi, mida külastama hakkas. Pärast ülestõusnud Kristusega kohtumist avastas Saulus, et ta ei näe, seega viidi ta Damaskusesse. Selles loos juhtis Jumal nägemuse kaudu ka üht teist meest. Tema nimi oli Hananias ja me ei tea temast kuigi palju (uuesti mainitakse teda Apostlite teod 22:12). Hananias sai samuti juhised järgmise sammu jaoks: „Tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse Sirgeks, ja otsi Juuda kojas üles Tarsosest pärit Sauluse-nimeline mees, sest vaata, tema palvetab ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks.“ (Apostlite teod 9:11, 12). Jumal saatis kaks nägemust: ühe Hananiasele ja teise Saulusele. Hananias vastas umbes nii: „Oled sa kindel? Olen sellest mehest kuulnud. Ta teeb kahju sinu järelkäijatele ja see on ka tema Damaskuse visiidi eesmärk.“ Siis avaldas Issand Hananiasele, et Ta on valinud Sauluse viima Tema nime paganatele, kuningatele ja iisraellastele (salm 15). Hananias läks Sauluse juurde, pani käed tema peale ja ütles talle: „Vend Saulus.“ Ja ülejäänu on ajalugu, sest Paulus hakkas Jeesusest kuulutama. Seesama Jumal, kes mõtles välja lunastusplaani, on See, kes tõotab juhtida sind sinu kutsumises. Ja Ta teeb seda ühe sammu kaupa.
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis