Tema eesmärk

Avaldatud 13.9.2023, rubriik Päeva sõna

„Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud.“ Matteuse 18:15

Mäletan ikka veel, kus me olime, kui mu sõbranna minuga rääkis. Ta tahtis rääkida minuga ühest minu nõrkusest, mille olemasolust ma isegi ei teadnud. Märkimisväärne oli see, et ta tegi seda niisuguse armastuse ja hoolimisega, et ma kuulasin teda ja tõesti kuulsin seda, mida ta rääkis. Ma teadsin, et ta tegi seda minu parimates huvides ja lahkusest ajendatult, mitte süüdistavas meelsuses. Ja see muutis kõike. Ta võitis mu tõepoolest.

Pärast kadunud lamba tähendamissõna rääkimist meenutas Jeesus jüngritele, et „nõnda ei taha teie Isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest hukkuks“ (Matteuse 18:14). Seejärel andis Ta neile protsessi, mille abil jõuda patustanud vennani: mine eraviisiliselt, seejärel mine ühe või kahe tunnistajaga, alles siis ütle kogudusele. Minu tähelepanu köidab väike sõna, mis väljendab selliste vestluste eesmärk: et võita oma vend. „Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud.“ (salm 15) Eesmärk ei ole süüdistada ega häbistada, mitte panna oma venda tema pattude eest „maksma“, mitte karistada, vähendada ega alandada. Eesmärk on võita oma vend tagasi. Jumal ei taha, et keegi hukkuks; Tema motivatsioon on alati päästa ja lunastada. Süüdistustel on teine allikas ja tema on võidetud vaenlane: „Sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl.“ (Ilmutuse 12:10) Kui patt on tehtud meie vastu, siis toimub teema ülesvõtmine sõbra või sugulasega samal põhjusel. Me ei räägi sellest, et seda vähendada, vaid et teda tagasi võita. Jeesus võidab mitte üksnes kosmilises mastaabis, maailma Päästjana, vaid Ta võidab ka iga kord, kui vend on tagasi võidetud, lunastatud ja taastatud. Jumala eesmärk on alati päästa: „Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.“ (Kiri roomlastele 5:8) Kui me ei tahtnud Temaga mingit tegemist teha, tagas Jeesus meie pääste. Ja Ta tagas ka meie venna lunastuse. Olgem tervendamise ja ennistamise tööriistad.
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis