Tema samastumine

Avaldatud 24.5.2023, rubriik Päeva sõna

„Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?“ Apostlite teod 9:4

Kristlaste tagakiusamine suureneb kogu maailmas. Olin jahmunud, kui lugesin hiljutisi raporteid, mis rõhutavad, et see probleem on praegu hullem kui kunagi varem. Organisatsioon Open Doors, mis teenib tagakiusatud kristlasi üle kogu maailma, nimetab paljusid riike „kõrge, väga kõrge või äärmise tagakiusamisega riikideks“ ning lisab neid järjest oma nimekirja*. See pole üksnes vanaaja probleem ja me võime rõhutud kristlaste eest palvetada.

Apostlite tegude raamatu 9. peatüki esimene salm on üllatav: „Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi Issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde.“ Saulus, keda tutvustati lugejale Stefanose kividega surnuks viskamise loos (Apostlite tegude 7:58), läks Kaifase juurde küsima väljaandmiskirju, et kõik Jeesuse järelkäijad „aheldatult“ Jeruusalemma tuua (Apostlite teod 9:2). Seekord ajas ta taga neid, kes olid leidnud pelgupaiga Damaskuse linnas Süüria provintsis. See linn, mis asus Jeruusalemmast saja viiekümne miili kaugusel, oli väljaspool Püha Maad ning seal oli suur juudi kogukond. Saulus (heebreakeelne nimi Pauluse kohta) oli nõus olnud esimese kristliku märtri surmaga (Apostlite teod 8:1) ja kiusas nüüd taga kõiki, kes järgisid Jumala teed, nagu seda on mainitud Apostlite tegude raamatus mitmel korral (peatükid 18, 19, 22, 24). „Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält, mis talle ütles: „Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?“ (Apostlite teod 9:3, 4) Pane tähele, et ülestõusnud Kristus samastab end Saulusega kõneledes tagakiusatud grupiga. Ta ei ütle: „Miks sa neid taga kiusad?“ Kui Saulus küsis: „Isand, kes sa oled?“, vastas Jeesus taas: „Mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad.“ (salm 5) Jeesus võttis oma järelkäijate tagakiusamist, nagu oleks seda tehtud Talle isiklikult. Jeesus samastub jätkuvalt isiklikult oma rõhutud järelkäijatega; mida iganes neile tehakse, tehakse Talle. Ühine minuga palves nende pärast, kes kannatavad usu pärast Kristusesse. Ja kui sul on raskusi Tema pärast, siis tea, et Jeesus samastab end isiklikult sinuga.
Minu vastus:
 

* Open Doors USA, „World Watch List”, https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/. 

Jaga Facebookis