Pastor vastab: Kas teater ja kontsert on lubatud?

Avaldatud 12.11.2008, rubriik Pastor vastab, teema Elu, autor Kaido Kask

Küsimus

Kas adventistil on lubatud käia teatris ja klassikalise muusika kontsertidel?

Vastus

Keegi ütles, et kui tekib küsimus "kas tohib", siis mõtle, kas Jeesus teeks seda. Parimad vastused saab Jumala käest isiklikult. Ma lisan siia väljavõtted "Koguduse korrast", et vastus poleks minu isiklik arvamus.

Kahjuks toovad raadio ja televisioon oma kuulajate ja vaatajate ette peaaegu lakkamatult ka teatrietendusi ning palju mõjusid, mis pole õilistavad ega ülendavad. Kui me ei vali ega tegutse otsustavalt, muudavad raadio ja televisioon meie kodud odavateks ja räpasteks etenduspaikadeks.
Turvapaiga meile ja meie lastele leiame Jumala abiga tehtud otsuses järgida apostel Pauluse manitsust: "Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge!" (Fil.4,8).
Me hoiatame tõsiselt kinoteatrite salakavala ja pahelise mõju eest; see ei ole koht kristlaste jaoks. Draamafilmid, mis kujutavad nii otseselt kui kaudselt inimkonna patte ja kuritegusid — mõrvu, abielurikkumisi, röövimisi ja muid sarnaseid pahesid — on suurel määral vastutavad moraali allakäigu eest tänapäeval. Me kutsume üles vanemaid, lapsi ja noori hoiduma neist lõbustuspaikadest ning filmidest, mis ülistavad professionaalset näitlemist ja näitlejaid. Kui me tõesti tunneme rõõmu Jumala suurest loodusemaailmast ning inimtegevuse ja jumalike tööde romantikast, siis ei kütkesta meid tühised teatrietendused.
Muusika on üks kõrgeimatest kunstidest. Hea muusika mitte ainult pakub naudingut, vaid ka ülendab meeli ja arendab kõige kõrgemaid väärtusi. Jumal on sageli kasutanud vaimulikke laule, et puudutada patuste südameid ning juhtida neid meeleparandusele. Seevastu rikutud muusika hävitab hinge rütmi ning laostab moraali.
Muusika valikul tuleks olla väga hoolas. Vältima peaks iga meloodiat, mille olemus on nagu dzässil, rokil või samalaadsetel hübriidvormidel, ning kõiki sõnu, mis väljendavad rumalaid või labaseid mõtteid. Kasutagem oma kodus, seltskondlikel koosviibimistel, koolis ja koguduses ainult head muusikat.
Kristlik eluviis tähendab täielikku eraldatust maailma viisidest, nagu näiteks kaardimäng, teatris käimine, tantsimine jne., millel on kalduvus välja suretada ning hävitada vaimulikku elu. (2.Kor.6,15-18; 1.Joh.2,15-17; Jak.4,4; 2.Tim.2,19-22; Ef.5,8-11; Kol.3,5-10.

Jaga Facebookis