Pastor vastab: Mida võib teha hingamisepäeval?

Avaldatud 23.1.2009, rubriik Pastor vastab, teema Elu, autor Kaido Kask

Küsimus

Mida võib teha hingamisepäeval?

Kas kristliku kirjandust võib müüa?

Kas trammiga võib sõita? Transpordi piletit osta?

Kas süüa võib valmistada?

Kuidas mõista, et millal on just hädaabi vajalik ?

Millal algab ja millal lõpeb hingamisepäev?

Vastus

Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema!
Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi,
aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on. Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja Ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle." (2 Ms.20:8-11)

"Kui sa hingamispäeval seisatad ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja Issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi omakasu ega kõnele tühje sõnu." (Js.58:13)

"Issand ütleb nõnda: Vaadake, et te ei kanna hingamispäeval koormat ega too seda sisse Jeruusalemma väravaist! Ärge viige hingamispäeval koormat välja oma kodadest ja ärge tehke ühtegi tööd, vaid pühitsege hingamispäeva nõnda, nagu ma olen käskinud teie vanemaid!" (Js.17:21-22)

"Tolsamal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid ning sööma." (Mt.12:1)

"Ja vaata, seal oli kuivanud käega inimene. Ja nad küsisid Temalt: "Kas hingamispäeval tohib teha terveks?" — et nad võiksid Tema peale kaevata. Aga Tema ütles neile: "Kes on teie seast inimene, kellel on üksainus lammas ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta ei haara temast kinni ega tõmba teda välja? Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene! Tähendab, hingamispäeval tohib teha head."" (Mt.12:10-12)

"Igal hingamispäeval Paulus arutles ja väitles sünagoogis, püüdes veenda nii juute kui ka kreeklasi." (Ap.18:4)

"Kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal päeval puhka! Ka künni- ja lõikusajal pea puhkust!" (2 Ms.34:21)

"...õhtust õhtuni, pidage seda oma hingamispäeva!" (3 Ms.23:32)

Piiblis on palju kirjutatud sellest, mida ei tohi ja mida Jeesus ning apostlid tegid. Kõike ei saa alati reeglitega paika panna. Variseridel oli päris palju reegleid hingamispäeva kohta, kuid paljud neist on meie jaoks naeruväärsed. Jeesuski ei pidanud nende reeglitest kinni. Hingamispäev on Jumalaga kohtumise päev. Selleks päevaks valmistumine seisneb kõige võimaliku valmis tegemises, et hingamispäev oleks võimalikult vaba. Auto paagi saab varem täis panna, transpordi piletid valmis osta, söögi saab valmis teha, et hingamispäeval ei peaks seda tegema. Igas olukorras ei saa pileteid ette osta. Ka kirjanduse müük jäägu teisteks päevadeks. Trammiga, autoga jne sõidame kirikusse, koju, kedagi külastama, loodusesse jne. Hädaabi on abi, mida ei saa edasi lükata, samas Jeesuse poolt tervendatud inimesed küll kiirabi ei vajanud. Ta justkui valis tervendamiseks hingamispäeva, et lükata ümber variseride arusaamist. Variserid pidasid seda käsust üle astumiseks. Täna saavad inimesed samuti sellest käsust erinevalt aru. Keegi elas kunagi saarel, kus polnud tanklat ja kui ta tuli hingamispäeval linna kirikusse, siis ta tankis ka auto täis. Mõni teine oleks võib-olla teisel päeval lasknud kellelgi kanistriga kütust tuua. Parim on küsida Jumalalt konkreetset nõuannet ja mõelda sellele, mida Jeesus selles olukorras teeks. Me ei saa inimestena olla üksteisele Jumalaks ja teha reegleid üksteisele. Kui Jeesus elab Püha Vaimu kaudu meie südames, siis Tema õpetab ja juhib meid kooskõlas Pühakirjaga. Hingamispäev eraldati selleks, et austada Jumala kõrget nime. Me peaksime tegema seda, mis austab Jumalat ja vältima seda, mis ei austa Teda. Hingamispäeva pühitsetakse üldiselt reedel päikese loojangust kuni laupäeval päikese loojanguni.

Jaga Facebookis