Pastor vastab: Mida arvata tantsimisest?

Avaldatud 6.11.2009, rubriik Pastor vastab, teema Elu, autor Kaido Kask

Küsimus

 Mida arvata tantsimisest? Kas asi puudutab muusikat?Ja koos partneriga tantsimisest - kui see lähendab abielupaari, mis selles halba on?

Vastus

"Koguduse kord" ütleb:

"Paljud lõbustused, mis on populaarsed tänapäeva maailmas ning isegi nende hulgas, kes nimetavad end kristlasteks, kalduvad teenima sama eesmärki, mida teenisid oma aja paganlikud lõbustused. Nende hulgas on tõesti vähe selliseid, mida Saatan ei kasutaks ära hingede hukutamiseks. Läbi aegade on ta tegutsenud dramaatiliste stseenide kaudu, et õhutada kirgi ja tõsta au sisse pahet. Saatan kasutab ooperit selle kütkestava vaatemängu ja haarava muusikaga, maskeraade, tantsupidusid ja kaardilaudu, et murda maha põhimõtete tõkkeid ning avada uks sensuaalsele naudingule. Igal lõbutsemiseks mõeldud kogunemisel, kus rahuldatakse oma uhkusejanu või söögiisu, kus inimene juhitakse unustama Jumalat ning kaotama silmist igavesi huve, on kohal Saatan, et siduda inimhinge ümber oma ahelaid." — Patriarchs and Prophets, pp. 459, 460.

Üks teine lõbutsemisvorm, millel on paheline mõju, on seltskondlik tants. "Tantsimine sel kujul, nagu seda tänapäeval harrastatakse, on üks kõlvatuse kool ning kohutav needus ühiskonnale." — Message to Young People, p. 399. (Vaata 2.Kor.6,15-18; 1.Joh.2,15-17; Jak.4,4; 2.Tim.2,19-22; Ef.5,8-11; Kol.3,5-10).

25. Kristlik eluviis tähendab täielikku eraldatust maailma viisidest, nagu näiteks kaardimäng, teatris käimine, tantsimine jne., millel on kalduvus välja suretada ning hävitada vaimulikku elu. (2.Kor.6,15-18; 1.Joh.2,15-17; Jak.4,4; 2.Tim.2,19-22; Ef.5,8-11; Kol.3,5-10.

Ma arvan, et järgnev lõik raamatust "Patriarhid ja prohvetid" vastab küsimusele kõige paremini.

"Paljud lõbuarmastajad on kasutanud seda Taaveti aukartlikus rõõmus Jumala ees tantsimist kaasaegsete seltskonnatantsude õigustamiseks, kuid selline väide on täiesti alusetu. Meie päevil seondub tantsimine arutu melu ja kesköise pidutsemisega. Siin ohverdatakse tervis ja moraal lõbualtaril. Need, kes käivad sageli tantsupeol, ei mõtle Jumalale ega austa Teda. Palve ja kiituslaul tunduks sellisel koosviibimisel kohatu. See tõsiasi peakski olema otsustav. Kristlane ei peaks harrastama lõbustusi, millel on kalduvus vähendada armastust pühade asjade vastu ning rõõmu teenida Jumalat. Jumala rõõmsameelsel ülistamisel muusikariistade ja tantsimise kaasabil laeka äratoomisel ei ole vähimatki seost kaasaegse kergemeelse tantsupeoga. Esimesena mainitud puhul mõeldi Jumalale ja ülistati Tema püha nime, teisena mainitu on aga Saatana leiutis, et panna inimesed Jumalat unustama ja Teda alavääristama." (PP707)

"Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud — tehke seda Jumala austamiseks! Ärge olge komistuseks ei juutidele ega kreeklastele ega Jumala kogudusele." (1Kr 10:31-32)

Jaga Facebookis