Obadja (Issanda teenija)

Avaldatud 1.10.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Prohvet lõunapoolses Juuda kuningriigis, 6. sajandi eKr lõpu poole; Vana Testamendi lühima raamatu autor. Tahad rohkem teada? Loe: Obadja raamat.

Mõtted tänaseks

Vanas Testamendis on mainitud vähemalt ühtteist meest, kelle nimi on Obadja. Nende hulgas on kahtlemata kõige tuntum prohvet Obadja, kes oli laias laastus prohvet Jeremija kaasaegne. Tema sõnad on adresseeritud Edomi rahvale, Iisraeli vennasrahvale, kes olid Eesavi järeltulijad. Obadja ei hoia edomlaste poole pöördudes sõnu kokku.

Obadja kriitikat Edomi kohta võtab ehk kõige paremini kokku sõna „ülbus“. „Su südame ülbus petab sind, kes sa elad kaljulõhedes, … ja mõtled oma südames: „Kes võiks mind tõugata alla maa peale?““ (Obadja 1:3) Kuid prohvet ütleb uhketele edomlastele: „Kuigi sa tõuseksid kotka kõrgusele ja kuigi su pesa oleks tehtud tähtede sekka, tooksin ma su sealt alla, ütleb Issand.“ (salm 4)

Läbi aegade on upsakus määranud kindlaks paljude inimrühmade ja rahvaste saatuse ning arvutu hulk üksikisikuid on samuti kogenud, et uhkus toob kaasa palju häda. Ega kirik minevikus ilmaasjata nimetanud uhkust üheks „surmapatuks“. Ka Uue Testamendi Laodikeia kogudust iseloomustati kahetsusväärse uhkusega ning sellest ajast peale on paljud teised koguduse organisatsioonid ilmutanud neid Laodikeia koguduse jooni. Kas tuvastad mõned sellise liigse enesekindluse jäljed ka endas? Loe Obadja sõnu ja palu Jumalalt jõudu ja kindlameelsust saada lahti kõigist upsakuse jälgedest.

Minu palve

Issand Jeesus, õpeta mind järgima Sinu alandlikkuse eeskuju!

Jaga Facebookis