Maailma suurim vaatemäng

Avaldatud 14.12.2017, rubriik Päeva sõna

Sest otsekui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on Inimese Poja tulemine. ... Ja siis saab nähtavaks Inimese Poja tunnustäht taevas ja siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad Inimese Poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega. Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni. Matteuse 24:27−31

Jeesuse teise tuleku puhul on üks asi kindel: kui see juhtub, siis teavad seda kõik. Mõned asjad toimuvad salaja, teised avalikult. Jeesus ise kirjeldas oma tagasitulekut kui ajaloo kõige avalikumat sündmust. Ajastus võib olla salajane ja see sündmus võib maailma peale hiilida nagu varas öösel, kuid kogemus ise on vaatemänguline. Kõigi silmad näevad seda, ükskõik kas nad tahavad või mitte. Kristuse teine tulek, kui see toimub, ei ole valikuliselt vaadeldav. Siis ei saa kanalit vahetada ega aparaati välja lülitada. See on ajalooline sündmus, mis lõpetab ajaloo. Sel kujul mõjutab see iga inimest, kes tol ajal maa peal elab.

Meie maisest vaatenurgast võib tunduda, et aeg venib lõputult minevikust tulevikku, kuid see on vaid illusioon. Tunnustähega, kus Jeesus ilmub taevapilvedel koos inglihulgaga, on kõik läbi. Aeg võib paista venivat, aga kui Jeesus tuleb, siis teeb Ta seda kiiresti, nagu Ta ütles Piiblis oma viimastes sõnades kogudusele (Ilm 22:7, 12, 20).

Peame veel üle vaatama Jeesuse tagasituleku kirjelduse, mida Jeesus tänases kirjakohas kasutas.

See on nagu välgusähvatus üle taeva.

See toimub hoogsa väega.

See on suure kirkusega sündmus.

Jeesust saadab suur hulk ingleid.

Vali pasunahääl paneb taevad kajama.

Valitud kogutakse kokku igalt poolt üle maailma.

Mõni aasta tagasi nägin filmi „Maailma suurim vaatemäng“. Selles räägitakse tsirkusest selle kõrgajal, mil kõik linnasviibijad tulid tsirkuseparaadile, kui see suundus platsile, kus püstitati suured telgid.

Tegelik maailma suurim vaatemäng on veel ees. Miski ei ole võrreldav selle hiilguse ja kirkusega.

Seda vaatemängu tahan ma näha. Kuid, peaks lisama, et õigelt istekohalt.

Jaga Facebookis