Jumala Sõna paremaks mõistmiseks ole kuulekas

Avaldatud 27.4.2018, rubriik Päeva sõna

Mõistlik süda otsib tunnetust, aga alpide suu leiab toitu rumalusest. Õpetussõnad 15:14

Mitte keegi, kes uurib Vana ja Uut Testamenti Kristuse Vaimus, ei jää tasuta. „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud,“ ütleb Päästja, „ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu [kuulekuse] ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!“ [Matteuse 11:28−30] Suure Õpetaja kutse on sinu ees. Kas sa oled valmis sellele vastama? Kui sa tuled lähemale ja istud õppurina Kristuse jalge ees, saab sinu mõistus paratamatult valgustatud ja südant elavdab puhas, püha imetlus. Siis ütled sa: „Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!“

Sõnakuulmatus on sulgenud ukse tohutule hulgale teadmistele, mida võiks Jumala Sõnast saada. Arusaamine tähendab kuulekust Jumala käskudele. Kui inimesed oleksid kuulekad, mõistaksid nad Jumala valitsuse plaani. Taevane maailm avaks uurimiseks oma armu ja au kambrid. Inimesed oleksid välimuselt, kõneviisilt ja lauludelt hoopis teistsugused kui praegu, sest tõe maardlaid läbi uurides saaksid nad õilistatud. Lunastuse, Kristuse lihakssaamise ja Tema lepitava ohvri saladus ei oleks nende mõistuse jaoks ähmane nagu praegu. Lisaks paremale arusaamisele oleksid need ka kõrgemalt hinnatud.

Igavikus saame teada, et kui oleksime vastu võtnud valguse, mis oli meil siin võimalik omandada, oleks see meie arusaamise avanud. Lunastuse teemad köidavad lunastatute südant, mõistust ja keelt läbi igaveste aegade. Nad mõistavad tõdesid, mida Kristus igatses oma jüngritele avada, aga mille adumiseks polnud neil usku. Igavesest ajast igavesti tulevad ilmsiks uued arusaamad Kristuse täiusest ja aust. − The Review and Herald, 3. juuli 1900.

Jaga Facebookis