Viimased mõtted nägemisest

Avaldatud 24.4.2017, rubriik Päeva sõna

Jeesus sai kuulda, et nad on ta kogudusest välja heitnud ja küsis teda kohates: „Kas sa usud Inimese Pojasse?“ Too kostis: „Kes see on, isand? Ütle mulle seda, et ma saaksin temasse uskuda.“ Jeesus ütles talle: „Sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi tema.“ Aga tema lausus: „Ma usun, Issand!“ ja kummardas teda. Jeesus ütles: „Mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema, ning nägijad jääksid pimedaks.“ Johannese 9:35−39

Jeesus ei jäta iial neid, kes on otsustanud seista Tema poolel. Nad võivad olla välja heidetud nagu see tervendatud mees (Jh 9:34), neil võib olla otsuse tõttu Jeesust järgida perekondlikke probleeme, nad võivad koguni töö kaotada. Aga hea sõnum on, et Jeesus jääb alati meiega, kui meie oleme otsustanud Tema juurde jääda.

Seepärast näeme, kuidas Jeesus otsib üles mehe, kes oli kogudusest välja heidetud, ning juhib teda usuelus edasi. Sellele alandlikule inimesele avaldas Jeesus, et Ta on Jumala Poeg, ja ta võttis Jeesuse veel täielikumalt vastu. Lojaalsus Jeesusele toob ilmutuse – selle tulemuseks on üha selgem ja selgem vaimulik nägemine.

Johannes lõpetab pimedana sündinud mehe loo paari oma lemmikteemaga. Esiteks, et Jeesus tuli maailma kohut mõistma. Kus iganes Jeesus inimestega kokku puutub, seal langetavad nad enda kohta kohtuotsuse.

Need, kes arvavad, et teavad kõike, on need, kes ei tunne, et nad on tegelikult pimedad. Need, kes ei ole teadlikud oma pimedusest, on ilma abist ja lootusest.

Teisest küljest jälle on võimalik avada ainult nende silmi, kes mõistavad oma pimedust ja soovivad paremini näha. Vaid need, kes tunnistavad oma nõrkust, võivad saada tugevaks. Vaid need, kes tunnistavad oma pimeolemist, saavad õppida nägema. Ja need, kes tunnistavad oma pattu, saavad andeks.

Nagu Jeesuse aja variserid, ei saa abi need, kes ei tunne vajadust abi järele. Aga pimeda ja nõrgana sündinud saavad terveks.

Kui me kohtume Jeesusega, siis kas näeme selgemalt või jääme pimedamaks kui eales varem. Jeesusega kohtumine on kohtuotsuse väljakutsumine. Me võime kas tunnistada oma pimedust ja saada terveks või väita, et näeme juba kõike täielikult, ja jääda pimedusse.

Siin on hindamatu võimalus. See on sinu ja minu päralt, kui astume läbi tänase päeva.

Jaga Facebookis