Jõulud Kristuse taastuleku valguses

Avaldatud 22.12.2006, allikas Meie Aeg, autor Viktor Noginovski

Kuigi sõna "jõulud" on laenuline ja pärineb muinasskandinaavlastelt ning on muutunud ärinduse meelisobjektiks, on selle sisu ja eesmärk Jumala lunastusplaanis muutumatuks jäänud. Kristuse sündimine inimesena oli kavandatud enne maailma loomist. „ Kes meid on päästnud ja on kutsunud püha kutsega, mitte meie tegusid mööda, vaid oma nõu ja armu järele, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu; ent nüüd on saanud avalikuks meie Õnnistegija Kristuse Jeesuse ilmumise läbi...“ 2 Ti 1 : 9. 10.

Prohvetikuulutused kinnitavad seda mõtet. „Ennäe neitsi saab käima peale ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel!“ Js 7 : 14. Apostel Matteus kasutab seda teksti oma Evangeeliumi alguses. „Aga see kõik on sündinud, et läheks täide, mis Issand on rääkinud prohveti kaudu, kes ütleb...“ Mt 1 : 22.23. Apostel Paulus lisab: „Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest...“ Gl 4 :4. Evangelist Luuka kirjeldab põhjalikumalt Jeesuse sünniga seonduvaid sündmusi. Lk 2 : 1- 20. Kirjelduses on mainitud , et ingel teatas karjastele Õnnistegija sündimisest ning andis kindlaid orientiire Tema leidmiseks. Ja siis toimus „äkitselt“ midagi, mis pani vappuma ning helendama kogu lagendiku – vallandus Jumalat ülistav laul kosmosest tulnukate esituses: „Au Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas!“

Karjased kuulsid esimestena seda, mille teostumist inimkond oli tuhandeid aastaid oodanud. „Oo, kui inimkond vaid lubaks heliseda endas sellel laulul! Jeesuse sündimisel öeldud sõnad, siis kõlanud viis, peab paisuma ajaloo lõpu eel ja kõlama maailma äärteni“ ("Ajastute igatsus", lk 48, orig).

Ateism on püüdnud sellele ennustusele tõkkeid seada ja seda tähtsusetuks legendiks muuta, kuid asjata. Laul „Püha öö, õnnistud öö“ on püsinud aastaid populaarse lauluna ning jõulupüha pidamine levib maailma rahvaste hulgas. Vaatamata kommertslikule suunitlusele on see ikkagi sõnum Jeesuse inimesekssaamisest. Inimkonna Rahuvürst avalikustab Ennast maapealsete infokanalite kaudu .... Enam kui kaks tuhat aastat tagasi valgustas taevalik au Petlemma lagendikku, kuid Piibli viimases raamatus on märge, et Petlemma kogemus kordub ülemaailmselt. „Pärast seda ma nägin teist inglit taevast maha tulevat, ja temal oli suur meelevald ja ilmamaa läks valgeks tema auhiilgusest“ Ilm 18:1. Kuid hiilgusele ei järgne sõnum Jeesuse sündimisest beebina, vaid teadaanne kohtust: „Rõõmutsege temast, taevas ja pühad ja apostlid ja prohvetid! Sest Jumal on teie kohtu mõistnud tema kätte!“ s. 20. „ Ja ma nägin teist inglit lendavat kesktaeva kohal; sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega: „Kartke Jumalat ja andke Temale austust, sest on tulnud tema kohtutund, ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad!“ Ilm 14:6-7.

Jah, jõulupüha kirevas möllus ning askeldustes on kätketud sõnum Kristuse taastulekust Kohtunikuna. Toimub midagi väga tähtsat ja olulist, mille teostumist inimkond on oodanud tuhandeid aastaid, millest kuulutas Eenok, seitsmes Aadamast: „Vaata, Issand tuleb oma pühade kümnetuhandetega, pidama kohut kõigile...“ Juuda 14.

Kristuse sündimisel kõlanud ning maailma ajaloo lõpu eel paisunud viis kõlab taas palju võimsamas esituses. „Siis, kui tõuseb Õiguse Päike, kelle tiibade all on paranemine, siis kõlab sama laul suure hulga huulilt otsekui vete kohin:“Halleluuja meie kõikväeline Jumal on võtnud kuningliku valitsuse enda kätte“ Ilm 19:6 ("Ajastute igatsus", lk. 48, orig).

Kas Petlemma väljadel kord kõlanud laul leiab kõlapinda sinu südames praegu tulevikus kõlava laulu kontekstis?

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat