Jumal räägib meiega ka täna

Avaldatud 8.6.2018, allikas TEDNews

11.–13. maini peeti Ungaris Budabestis noorteosakonna ja Ellen White’i teenistuse eestvedamisel Ellen White’ile pühendatud konverentsi. Konverentsi kõnelejateks olid Trans-Euroopa divisjonist dr Daniel Duda, kes on Newboldi kolledži õppejõud, ja dr Tihomir Lazic, kes on divisjoni ülikoolilinnakute tööharju juht. Nende abiga kaevuti adventusu sügavamatesse kihtidesse ning uuriti neid uuest vaatenurgast.

„Ma olen selle konverentsi üle väga õnnelik, kuna usun, et kõnealused teemad on äärmiselt olulised. Me peame neid teemasid tõesti selgelt nägema. Oli tore, et meil olid nii kõrgetasemelised lektorid ja olen eriliselt rõõmus selle üle, et sihtrühmaks oli valitud noorsugu, kuna me ei kuule muidu eriti Ellen White’i elu ja teenistuse kohta selles vanuserühmas,” ütles konverentsil osalenud Boldizsár Ócsai.

Teine osaleja, Dávid Zarka sõnas, et konverents tähendas tema jaoks palju, kuna aitas selgemini näha Ellen White’i rolli adventliikumises 19. sajandil ja meie ajal. „Ta annab meile sõnumeid, mis tõstavad meid üles ja julgustavad ning aitavad paremini Jumalat mõista. Ta abistab ka piibliuurimisel, kui me tema tekstidele õigesti läheneme. Kuuldud ettekannete sõnumid tõid mind Jumalale lähemale ning tekitasid edasist huvi.”

Konverentsil oli kõne all kaks peateemat: prohvetlus ja adventistlik identiteet. Mõned kuuldud mõtetest:

* Piiblitõlgendamise reeglid kehtivad ka Ellen White’i tekstide tõlgendamise puhul. Peame mõistma teksti konteksti, enne kui hakkame sellest isiklikku sõnumit otsima. Ilma selleta võib kontekstist väljavõetud tsitaatide abil tõestada mis tahes teooriaid.

* Uue ja Vana Testamendi prohvetite roll oli erinev. Vanas Testamendis oli prohvet peamine usujuht. Uues Testamendid kasutati sõna „prohvet” peamiselt negatiivses tähenduses inimeste kohta, keda sunniti rääkima kellegi teise poolt.

* Prohvetluste tõlgendamisel on väga oluline määrata koht ja aeg. Ka prohvet Naatan kirjutas raamat, ent see ei ole Pühakirjas, kuna tema sõnum oli vaid tema enda ajale. On prohveteid, kelle tekste me loeme ka täna, kuna nende sõnum on kogu aeg oluline.

* Rääkides adventistlikust identiteedist, leiame end ringteel, mille iga väljasõit on tupiktee. Kõik adventismi erinevad suundumised püüavad vastata kahele küsimusele: miks me oleme adventistid ja miks on teised suunad eksituses? Võitlused eri suundade vahel võtavad meie koguduse enamuselt ära jõu ja ressursid, mida maailm tegelikult täna vajab.

* Kui soovime tõeliselt adventistlikku identiteeti mõista, peame pöörduma tagasi Piibli poole. Piibli avastamine ja sellega arvestamine on alati olnud see, mis on adventismi edasi viinud. Adventismil on tulevik ka 21. sajandil, kuna see on võimeline pidevaks uuenduseks.

*Me peame tõde esitama ühtsuses, elades koos Püha Vaimuga.

Ungari noortöö juht Kristóf Palotás ütles, et sai konverentsilt palju motivatsiooni. „Selle konverentsi kaudu kinnitas Jumal meie südant, et me peame andma Temale õiglase koha oma elus ja lubama Tal panna paika meie elu tükid: seadistada meie visioon, meie maailmavaade. Kuid Jumala kavatsus ei ole mõelda meie eest. Jumal soovib olla meie kõrval, mõelda meiega koos, Ta soovib, et me igaüks jääksime ainulaadseks, nagu Ta meid on loonud, ja elaksime ehedat kristlikku elu.”

Kõik ettekanded (inglise keeles) on üleval Terézvárosi koguduse YouTube’i kanalil. Need on väärt vaatamist, kuna võivad anda meile elumuutva sõnumi.

Allikas.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat