Aafrikas oli esimene Ellen G. White'i teemaline sümpoosion

Avaldatud 14.8.2016, allikas Adventist Review

Aafrika esimesele prohvetluse vaimuannile pühendatud sümpoosionile Keenias kogunes pea 200 inimest. Keskenduti Ellen G. White'i elule ja õpetustele.

Juuli lõpus toimunud sümpoosionil osales 181 adventkoguduse juhti, pastorit ja koguduseliiget koguduse kolmest divisjonist ning kogudusejuhid üleilmse koguduse peakorterist.

Merlin Burt, White'i pärandi harukontori juht Andrewsi ülikoolis, rõhutas oma ettekandes, et White oli tõeline prohvet ja kõik tema kirjutised suunavad lugeja pilgu sihiteadlikult Piiblile ja Jumala armastusele Jeesuses Kristuses.

Piibel, mitte White'i tekstid, on meie usu ja doktrinaalsete praktikate alus, ütles Burt. White püüdles selle poole, et näidata inimestele Kristuse võrreldamatut ilu ja ta tõstis esile Jeesuse inimlikkuse sügavust ja ulatust ning Taevase Isa vanemlikku armastust.

James Nix, Ellen G. White'i pärandi direktor peakonverentsis, rõõmustas delegaate lugudega Ellen White'i isiklikust elust.

Üks delegaat kommenteeris saadud kogemust nii: „See oli nagu lõkketule ääres istumine ja vanaisa lugude kuulamine.”

Reedeõhtune ülistusteenistus oli pikitud lauludega, mida White armastas, neid ääristasid Nixi lood White'i elust. Teenistus lõppes lauluga „Ole julge, sa, päästetud hulk” („Sweet By and By”), mis on teadaolevalt viimane laul, mida Ellen White enne oma surma, olles 87-aastane, laulis.

Hingamispäeval kutsus Passmore Hachalinga, Ellen G. White'i uuringu- ja pärandikeskuse direktor Helderbergi kolledžis Lõuna-Aafrikas, kuulajaid üles minema tagasi prohvetikuulutamise vaimuanni ja Piibli juurde, et katta kinni lõhe, mille patt on inimeste ja Looja vahele tekitanud.

Sümpoosionil arutleti ka neil teemadel: White'i panus kogudusetöösse, kuidas arendada armastust White'i nõuannete suhtes 21. sajandil, kuidas jõuda aastatuhande vahetusel sündinuteni, adventharidus Aafrikas, tervisereform, kaasaegne prohvetlik teenistus Aafrikas, misjonijuhtumine ja teenimine.

Uganda uniooni liidu delegaat sõnas, et sümpoosion aitas tal näha White'i isiklikku vaimulikkust. Ta rääkis, kuidas ta oli enne sümpoosioni „lugenud tema raamatuid, et saada nõu ühe ja teise asja kohta, kuid ei näinud kunagi inimest nende nõuannete taga, et ta oli õrn, lahke, taktitundeline ja inimlik – inimene nagu meie”.

Sümpoosion lõppes konsensusliku seisukohaga, milles delegaadid taaskinnitasid oma „tingimusteta pühendusmist Piiblile kui Jumala inspireeritud Sõnale ja teoloogilistele ja praktilistele juhtnööridele ja lõpuaja kirjeldustele, nagu need on antud Ellen White'i kirjutistes”.

Prohvetluse vaimuannile pühendatud sümpoosione peetakse üle maailma, et süvendada koguduseliikmete arusaamist prohvetlikult kuulutamise vaimuannist ja Ellen White'i elust. Esimene sarnane sümpoosion peeti 2015. aasta oktoobris Andrewsi ülikoolis. Esimene selleteemaline sümpoosion Eurooopas oli tänavu juuli keskel Austrias Bogenhofeni seminaris.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat