Üleilmse koguduse president kutsus teadlasi ustavusele ja kõiki koguduseliikmeid evangeeliumitöös osalema

Avaldatud 20.6.2018, allikas Adventist Review

11.–21. juunini toimub Itaalias Roomas neljas rahvusvaheline piiblikonverents. Tänavuse konverentsi teema on eshatoloogia, mõiste, mis sõna-sõnalt tähendab viimaste asjade õpetust ja kirjeldab viimaste päevade sündmuste uurimist.

Üleilmse adventkoguduse president Ted Wilson ütles 16. juunil peetud ettekandes, et maailma sündmused igal pool viitavad Jeesuse peatsele tulekule. On aeg, et iga koguduseliige oleks kaasatud ja teeks midagi selle uudise levitamisel. Need sõnad olid presidendi sõnumi keskmes, kui ta pöördus enam kui 360 teda kuulanud adventistist teadlase, professori ja kogudusejuhi poole.

Wilson võttis oma kõne aluseks Matteuse 24:36–39, kus Jeesus õpetas, et Tema tuleku eelne aeg on nagu Noa päevad enne veeuputust, ning ütles, et meie ümber on palju tõendeid selle kohta, et meie maailm muudab need sõnad tegelikkuseks.

„Maailm laguneb sõna otseses mõttes laiali,” sõnas ta. „Poliitikud ei suuda enam probleeme lahendada. Mineviku sotsiaalsed ja kultuurilised normid kaovad kiiresti.”

Nimetades Rooma konverentsi teatud määral irooniliseks, tuletas Wilson osalejatele meelde, et „oikumeeniline maastik muutub päevadega, peegeldades Ilmutusraamatu 13. peatüki täideminekut”, mille järgi on oodata poliitilis-usulise jõu teket, mis vastandub Jumalale.

„Aga majandus?” küsis Wilson. „Kuigi aktsiaturg tõuseb kunstlikult, ärge laske end petta. Mis kiiresti tõuseb, see langeb ka kiiresti.”

Neil Noa päevil innustatakse seitsmenda päeva adventiste tõstma üles Kristust ja Tema õigust. Tema sõnul tähendab see kutse minemist suurtesse linnadesse ja kõigi koguduseliikmete kaasatust.

Kasutades Piibli tuntud metafoori vahimehest, kutsus president teadlasi, teoloogiaprofessoreid, piibliõpetajaid ja vaimulikke juhte „andma trompetile õige kõla”, olema prohvetikuulutuse osas, mis baseerub Piibli tõel, selgesõnalised. „Ärgem unustagem, mida meie pioneerid uurisid, uskusid ja jutlustasid,” sõnas Wilson.

Wilson suunas oma kuulajad 1. Moosese 6:6 juurde, mis ütleb, et Noa „leidis armu Issanda silmis”, ja kutsus kuulajaid mõõtma oma pingutusi selle standardi järgi. Ta küsis: „Kas Jumal on rahul sellega, mida teevad meie akadeemikud, teoloogid, administraatorid ja piibliteadlased? Kas Ta leiab meid olevat ustavad nagu Noa?”

Seejärel kutsus Wilson kuulajaid seisma nagu Noa, kuulutama lõpuajasündmusi, mis on ühendatud Kristuse armuga. „Seesama taevane arm, mis päästis Noa, päästab meid,” ütles Wilson. „Seepärast on evangeelium ja eshatoloogia nii tihedalt läbi põimunud.”

Wilson kasutas näitena evangeelseid koosolekuid Jaapanis, kus ta ise jutlustas, ja rõhutas mõtet, et iga koguduseliige peaks tegema midagi, kuulutamaks Jeesuse peatsest tulekust. „Iga kord kui ma jutlustan, Sõna muudab ja äratab mind,” rääkis Wilson. „Jutlustamine uuendab teie õpetamist, teie klassiruumi, teie tudengeid, teie elu ja teie isiklikku pühendumist.”

Ent see ei tähenda vaid kuulutamist kuulutamise pärast, sõnas Wilson. Ta pöördus kuulajate poole, et nad oleksid ustavad enda elus ja doktrinaalses arusaamises ning arengus, mille saavutasid seitsmenda päeva adventistidest pioneerid.

„Adventpioneerid anusid Issandat oma innukates palvetes, kui nad uurisid prohvetikuulutusi ja sügavaid piiblitõdesid, mis on nüüd meie põhiuskumused. Ärgem kaldugem nendest uskumustest kõrvale,” ütles Wilson. „Ärem pidagem ennast targemaks kui need innukad pühendunud teerajajad.”

Ustavusest Jumala Sõna suhtes peame edasi minema ja töötama veel otsustavamalt, et jagada sõnumit Jeesuse peatsest saabumisest. „Inimesed igatsevad kuulda Jeesuse teisest tulemisest. Jutlustage sellest. Õpetage seda. Kuulutage seda. Elage seda,” sõnas Wilson.


 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat