Ted Wilson: Missugune on Jumala sõnum sulle sel uuel aastal?

Avaldatud 3.1.2022, autor Ted Wilson, allikas Adventist News Network

Lõppenud on aasta, mille muutsid keeruliseks COVID-pandeemia, religiooni- ja poliitikavaldkonna ebastabiilsed olud, looduskatastroofid ja palju muud. Olgugi et vahel on olnud raske, on siiski hea mõelda viisidele, kuidas saame uuele aastale vastu minna kindlustundega südames.

1900. aasta 3. jaanuaril kirjutas toona Austraalias elanud Ellen White kirjas vend ja õde Sisleyle nii: „Ma tervitan teid sel hommikul uusaastatervitustega. Üks aasta koos oma koormatega on vajunud igavikku. Me ei tea, missugune on selle aasta aruanne ja me ei saa seda teada enne kohtumõistmist. Kuid nüüd on uus aasta saabunud ja ma tunnen, et soovin end taas Jumalale pühendada – nii oma hinge, ihu, südame kui ka jõu. Keeratud on uus lehekülg. Mida see uus aasta toob? Missugused on selle panused maailma ajalukku? Missuguseks kujuneb see aasta meie isiklikus ajaloos?“ (Kirjad 2, 1900)

Me ei suuda kuidagi ennustada, mida tulev aasta toob, kuid me saame juhtida iseenda ajalugu.

Üks viis seda teha on pühendada ennast uuesti Jumalale – kogu hinge, ihu, südame ja jõuga. Seda tehes valime järgida Piibli käsku armastada “Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga”, nagu on kirjas 5. Moosese 6:4–5 ja Markuse 12:30. Salm 31 jätkub nii: “Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist suuremat käsku ei ole.”

See käsk on jõus ka täna. Ent mida tähendab armastada oma ligimest nagu iseennast?

See tuletab meile meelde loo heast samaarlasest, kes aitas abivajavat meest. Nii nagu tema, peaksime ka meie leevendama end ümbritsevate inimeste kannatusi. Ja meid on kutsutud rohkemakski. Ellen White kirjutas ajakirja Review and Herald 1884. aasta 5. veebruari numbris nii: „Kallid vennad ja õed, kui te imbute läbi misjonimeelsusest, kui te õpite armastama ligimest nagu iseennast, siis te ei lepi sellega, et hinged teie ümber lähevad hukatusse, ilma et teie nende päästmiseks midagi ette võtaksite.“

Me ei saa sellega ise hakkama. Sakarja 4:6 on kirjas: „See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi.”

Näidakem praegustel aegadel üles armastust oma ligimeste vastu, kuulutades Jumala igavese armastuse sõnumit – kolme ingli kuulutust, igavest evangeeliumi, teenides Jumalat kui oma Loojat ja teadvustades, et Tema kohtutund on käes. Võtkem vastu Jumala märk, mitte metsalise märk.

Ted N. C. Wilson on üleilmse seitsmenda päeva adventistide koguduse peakonverentsi juht

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat