Wilson vastas Andrewsi ülikoolis küsimustele

Avaldatud 11.3.2019, allikas Adventist Review

2. märtsil juhatas üleilmse adventkoguduse president Ted N. C. Wilson koos ülikooli presidendi Andrea Luxtoiga Andrewsi ülikooli nõukogu koosolekut, misjärel Wilson vastas kaks tundi kestnud kokkusaamisel küsimustele, millega kogudus täna silmitsi seisab.

Paljud küsimused, mis pärastlõunasel kokkusaamisel kõne all olid, olid seotud naiste töötamisega pastoriametis, koguduse struktuuri ja rassiliste ning ühiskondlike probleemidega, aga ka kolmainsuse ja muuga.

Wilson ütles oma pöördumises, et see koosolek „on hea võimalus rääkida oma südamest” ja julgustas kõiki „keskenduma koguduse missioonile”, milles „igaüks teeb midagi Jeesuse heaks”.

Juhatades sisse küsimuste-vastuste osa, selgitas Luxton, kuidas küsimused paljude seast välja valiti. „Oli väga selge, et oli palju kirglikke küsimusi,” ütles Luxton. „Me oleme püüdnud need läbi töötada, need rühmitada vastavalt teemadele, mis inimesi huvitavad. Me tegeleme küsimustega, nagu misjonitöö, noored koguduses, naised koguduses, ühtsus koguduses, kolmainsus ja muud teemad.”

Luxton küsis alustuseks Wilsonilt aja kohta, mil Wilson Andrewsis õppis. „Kui peaksid valima ühe asja, mille Andrewsi ülikool sulle andis ja mis on sind sinu töös ja koguduse juhtimisel aidanud, siis mis see oleks? Ja mis on see, mille soovid, et õpilased siit kaasa võtaksid?”

„Andrewsi ülikool on minu elus väga suurt osa mänginud,” vastas Wilson. „Ma arvan, et üks suurimaid mõjutajaid oli see, et mul oli võimalus olla äärmiselt heade õppejõudude üliõpilane. Need inimesed ei olnud üksnes asjatundjad oma erialalal, vaid nad võtsid aega minuga rääkimiseks, minu julgustamiseks, minu parandamiseks. Kui vaatame tulevikku ja mõtleme, mida tudeng peaks siit kaasa võtma, siis ma ütleksin teile, kes te puudutate tudengite südant: kui sa oled tõeliselt inimesest huvitatud, siis see on imeline võimalus. See on tõeline õnnistus.”

Vastuseks küsimusele kolme ingli kuulutuse kohta Ilm 14. peatükis kinnitas Wilson, et „kolme ingli kuulutus on seitsmenda päeva adventistide koguduse alus. Kolme ingli kuulutuse keskmes on Jeesuse Kristuse õigus.” Wilson selgitas, mida need kuulutused tähendavad ja miks on oluline, et me neid kuulutaksime. „Jumal kutsub meid esindama kõike seda, mida need kuulutused ütlevad. See on tänapäeva üks olulisemaid sõnumeid.”
Diskrimineerimise ja ühiskondlike teemade juures ütles Wilson: „Igaüht peab kohtlema ülima austusega ja õiglaselt. Jeesus tegi nii. Ja Ta soovib, et meiegi teeksime nii. Seitsmenda päeva adventistid peaksid aitama neid, kes on puuduses, kuid kõike seda peab tegema evangeeliumi kontekstis. See maailm ei muutu paremaks, mitte enne, kui inimesed kohtuvad Jeesusega. Jeesus saab meid muuta.”

Rääkides LGBTQIA-liikumisest, ütles Wilson: „Kui vaatame olukordi, kuhu inimesed on sattunud, siis peame neid austama. Me peame mõistma, kust nad on pärit. Me peame paluma Jumalalt abi, kuidas neid inimesi kõige paremini teenida. Olla LGBTQIA on teatud ühiskondlik suundumus, mis on Piibliga täielikus vastuolus. See ei tähenda, et see raamat ei räägi hälbivast heteroseksuaalsest käitumisest, räägib küll. Kõik see, mis viib sind eemale sellest, mida räägib Jumala Sõna, on midagi sellist, mida vältida, kuid sa soovid aidata neid, kes vajavad Kristuse ülesehitavat väge. Ma innustan kõiki minema tagasi Sõna juurde ja Sõna aitab sul leida viise, kuidas suhestuda inimestega, kes võivad tunda end diskrimineerituna.”

Rääkides kolmainsusest, viitas Wilson Pühakirjale ja Ellen White’i kirjutistele: „Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumal Püha Vaim on olnud koos alates igavikust ja läbi terve igaviku. Nad tegutsevad täielikus harmoonias ja nad moodustavad kolmainsuse. Nad ei saa töötada üksteise vastu. Jah, neil on oma erilised rollid, aga nad töötavad täiuslikus ühtsuses ja kooskõlas.”

Vastuseks Luxtoni viimasele küsimusele „Kuidas me kogudusena edasi lähme?” ütles Wilson: „See on väga hea küsimus ja mul ei ole sellele täielikku vastust, välja arvatud see, et mina isiklikult toetun kogu aeg võimalikult palju Issandale, ja see aitab mul paljudest asjadest läbi tulla. Ma ei muretse enam kriitikatulva pärast. Me peame mõtlema, kuidas me saame viia edasi Jumala hinnalist viimaste päevade sõnumit, mis on meie kätte usaldatud. Ma arvan, et me peame tegelema visiooniga, miks me siin oleme. Ja minu hinnangul on meie suurim probleem see: esiteks usaldamatus Jumala Sõna suhtes, vastandina sellele, mida keegi ütleb sulle internetis, ja teiseks mõistmatus selle aja suhtes, milles me elame.

Ma usun, et me oleme väga lähedal ajale, mil protsessid hakkavad kiiresti maailma lõpuni arenema. Ma arvan, et see kiiruse tunne on vaja inimeste südamesse panna. Ja ainus viis seda teha – seda ei saa sundida, seda ei saa käskida – on see, kui igaüks meist juhataks inimesi Jumala täieliku tõe, Piibli juurde.”

Vaata täielikku programmi siin. 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat