Adventkoguduse president kutsus Mehhikos kõigi liikmete kaasatusele

Avaldatud 27.8.2018, allikas Adventist Review

Seitsmenda päeva adventistide koguduse president Ted N. C. Wilson kutsus 19. augustil Mehhikos Quintana Roos peetud jumalateenistusel sadu kuulajaid üles liituma kõigi liikmete kaasatuse algatusega.

„Jumalal on selle piirkonnaga oma plaan ja see on kuulutada Ilmutusraamatu 14. peatüki kolme ingli kuulutust. See on tõsta esile Kristuse õigust ja näidata inimestele Jumala Sõna kaudu taastumist ning terviklikku elu,“ ütles Wilson enam kui 2500 kogudusejuhile ja koguduseliikmele.

Rääkides Jeesusest ja naisest kaevul (Johannese 4), kõneles Wilson juutide ja samaarlaste vahel valitsenud vaenust ja sellest, kuidas Jeesus lammutas selle kaevu ääres eelarvamuste müürid.

Seejärel esitas Wilson küsimuse: „Kuhu Jumal sind juhib? Kuidas aitab Ta sul puudutada inimeste südant?“ Ja lisas: „Kas sa tahad minna sinna, kus võid tunda end ebamugavalt? Sinna, kus ei jagata sinu kultuuritausta? Või teise sotsiaalsesse rahvarühma või teise haridustasemega inimeste sekka? Kuhu Jumal sind juhatab?“

Lugedes Johannese 4:17, rõhutas Wilson, kuidas Jeesus soovis ukse lukust lahti teha, et jõuda naiseni – Ta palus naiselt teenet ning püüdis temas äratada soovi millegi parema järele.

„Jeesus äratas isikliku vajaduse, Ta kutsus langetamata otsust tunnistada Teda kui Messiat ning juhatas inimese selle otsuse tegemise juurde,“ ütles Wilson. Neid samu põhimõtteid peaksid järgima inimestega suheldes ka adventistid, „armastama neid, hoolima neist, puudutama nende elu viisidel, mis juhiks nad vastama Jeesuse kutsele,“ rõhutas Wilson.

See lugu räägib, et Jeesus palus juua ning pakkus vastutasuks eluvett. „Naine esindab Jeesusesse uskumise praktilist tööd,“ selgitas Jeesus. „Iga tõeline Kristuse jünger on misjonär.“

Koguduse juht pöördus koguduse poole, kellel oli möödunud nädalal peakoosolek, et olulise punktina võetaks arutelu alla koguduse misjonitöö just selle nurga alt, mille üleilmne kogudus on nimetanud kõigi liikmete kaasatuseks.

„Jumal kutsub teid, et te oleksite osa viimaste päevade kuulutusest – vaatamata teie haridustasemele, vaatamata sellele, mida te praegu teete,“ ütles Wilson. „Issand kutsub sind ühinema Püha Vaimu jõududega olema osa kõigi liikmete kaasatusest, järgnema Püha Vaimu kutsele minna inimeste juurde, kes sind kuulavad, kellelt sa saad paluda teenet ja kellega sa saad alustada suhtlemist.“

Wilson kutsus nii kogudust kui ka otseülekande vaatajaid olema ustavad oma kutsumisele valmistada inimesi Jeesuse teiseks tulemiseks. Ta palus adventiste igal pool Kagu-Mehhikos alandama end Jumala ees, pidama Piibli tõdesid oma südames ja teenima kõigi oma talentidega evangeeliumisõnumi levitamisel.

„Issand soovib sind kasutada kõigi liikmete kaasatuse algatuses, nii et siin Mehhiko osas saaks töö tehtud, kui sind pühendad enda elu Issandale,“ sõnas Wilson.

Wilsonit, kes reisis Mehhikos, saatsid Inter-Ameerika divisjoni kogudusejuhid. Wilson osales Kagu-Mehhiko uniooni peakoosolekul.

Kagu-Mehhiko uniooni kuulub üle 105 500 seitsmenda päeva adventisti, kes käivad koos 1182 koguduses.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat