Uuringu käigus selgus, et II tüübi diabeediga saab seostada lihasöömist, mitte munasöömist

Avaldatud 30.10.2018, allikas Adventist Review

Loma Linda Ülikooli (LLU) rahvatervise kooli uuringust selgus, et munade söömine ei ole seotud suurema riskiga haigestuda II tüübi diabeeti (T2D), kuid lihasöömine on.

Ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition avaldatud artiklis ütles LLU meditsiini- ja rahvatervise professor Joan Sabaté, kes oli uuringu juht, et uuringu eesmärk oli välja selgitada, kas eelmistes teadusuuringutes võib olla viga, kuna nendes sai munasöömine halvustava varjundi. Sabaté uuris koos oma LLU kolleegidega, kas T2D suurenenud riski ja munasöömise vahel on seos või tekkis segadus muna ja liha vahel vahetegemisega.

„Eelmistest uuringustest on selgunud, et munasöömine võib olla T2D riskifaktor,” ütles Sabaté. „Kuid need väidetavad seosed võivad tuleneda sellest, et muna ja liha süüakse korraga, nagu näiteks tavalises Ameerika lõunasöögis.”

Et tuvastada, kas süüdlane on muna või liha, koostasid uuringu läbiviijad küsitluse, millele vastas 55 000 täiskasvanut alguses ja uuesti 5,3 aasta pärast. Ühelgi küsitletuist ei olnud uuringu alguses diabeeti.

Sama ei sa öelda lõpu kohta. Kasutades kaht küsimustikku, leidsid teadlased, et uuringuperioodi vältel oli neid, kes olid haigestunud diabeeti.

Tulemused näitasid, et Sabaté hüpotees peab paika: sage lihasöömine on T2D riskifaktor, lisaks sellele sai kinnitust asjaolu, et lihasöömine mõjutab veelgi rohkem liiga suurt kehamassi indeksit.

Osalejate seas, kes sõid nii liha kui ka mune, olid ülesöömine ja lihasöömine suured riskifaktorid. Pole oluline, kas söödi üks muna päevas või nädalas. Oluline oli see, kui palju kaalus juurde võeti ja kui palju söödi liha.

Sabatéle ja tema meeskonnale valmistas üllatuse uurimuse üks väiksem tulemus. Taimetoitlaste seas, kes sõid üle viie muna nädalas, oli väike diabeediriski kasv. „Munasöömine ei olnud seotud T2D haigestumise tõenäosusega, välja arvatud juhul, kui taimetoitlased sõid üle viie muna nädalas,” sõnas ta.

Sabaté ütles, et taimetoitlus ei tõsta T2D riski, seda teevad ülesöömine ja lihasöömine. Ta väljendas mõtet, et nende taimetoitlaste arv, kes söövad üle viie muna nädalas, on väga väike ja T2D suurenenud risk võib olla statistiline viga. Selle tulemuse paikapidavuse kohta on tarvis läbi viia edasine uuring,” ütles ta.

„Kui sa soovid vähendada oma diabeediriski, siis on tähtsusejärjekord selline: 1. vähenda ülesöömist ja 2. vähenda liha osakaalu menüüs või loobu lihast,” sõnas Sabaté. „Kolmas ja kaugem faktor on vähendada nädalas söödavate munade arvu. Kuid diabeediennetus peaks keskenduma ennekõike kehakaalule ja lihasöömisele.”

Uuringu läbiviimist toetas National Cancer Institute (riiklik vähiinsituut). Uuringu seda osa, milles analüüsiti eraldi munasöömist, rahastas American Egg Board (Ameerika munanõukogu). Sabaté ütles, et kumbki neist organisatsioonidest ei mõjutanud uuringu koostamist, ettevalmistamist, läbiviimist, andmekogumist ega tulemuste kirjapanemist.

Loma Linda Ülikool on Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse kool, mille fookuses on terviseteadused. Kool asub Loma Lindas Californias. Ülikool koosneb kaheksast koolist, kus on võimalik õppida enam kui saja õppekava ja programmi alusel. Õppida saab ka kaugõppes.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat