Eelolev hingamispäev, 17.11 on adventkoguduses pühendatud orbudele

Avaldatud 14.11.2018

Eelolev hingamispäev, 17. november on üleilmses adventkoguduses pühendatud vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele. Novembri esimene täisnädal, 5.–11. november oli Eestis lapsendamise nädal ja 20. novembril on rahvusvaheline lastepäev. Ülemaailmne orbudepäev on novembri teine esmaspäev, tänavu 12. november.

Üleilmse adventkoguduse erivajaduste teenistus Adventist Special Needs Ministries kutsub üles hingamispäeval laste heaks tegutsema, pakkudes välja erinevaid ideid: rahakogumine mõne organisatsiooni või lapse jaoks, valida initsiatiiv, mille kaudu saab toetada laste haridusteed maailma eri paigus. Samuti on selle päeva eesmärk kasvatada teadlikkust vanemliku hoolitsuseta jäänud laste eluolu suhtes.

Esimesed inimesed maailma ajaloos, kes ametlikult orvuks jäänud laste eest hoolt kandsid, olid roomlased, kes avasid maailma esimese orbudekodu umbes 400. aastal pKr. Keskaja Euroopas kandsid orbude eest hoolt kirikud. Tänapäeval on pea kõik teemaga kokku puutuvad inimesed ühte meelt selles, et lastekodu on lapse jaoks halvim võimalik paik, kuna seal ei saa ta oma arenguks piisaval hulgal tähelepanu ja füüsilist kontakti.

1989. aastal võeti vastu lapse õiguste konventsioon. Konventsiooniga on liitunud kõik ÜRO liikmesriigid, välja arvatud USA ja Somaalia. Eesti ühines konventsiooniga 1991. aastal. Rahvusvahelise lapse õiguste päeva eesmärk on tõsta inimeste arusaamist lastest ning edendada laste heaolu. Sel päeval pööratakse tähelepanu laste õigustele, vabadustele, lapstööjõule, laste kuritarvitamisele ja kaitsele, laste identiteedile, haridusele, toidule, tervisele ja suremusele.

Orbude toetuseks Eestis saab annetusi teha allolevatele organisatsioonidele. Samast leiab ka teavet lapsendamise ning hooldusperede süsteemi kohta.

MTÜ Oma Pere pakub nõustamisteenuseid lapsendajatele, hooldus- ja eestkosteperedele riigihanke projekti “Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujale” raames.

Eesti Kasuperede Liit on ellu kutsutud kasuperenduse toetamiseks ja hoogustamiseks, vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele perekonnas kasvamiseks võimaluste leidmiseks.

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühenduse moodustasid 1993. aastal kolm Tartus tegutsenud lastekodu: Tartu Väikelastekodu, mida toona juhatas Tiiu Reek, Tartu Lastekodu.

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit (EATL) on asenduskodu töötajate poolt moodustatud üle-eestiline mittetulundusühing, kes tegutseb avalikes huvides ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning mille eesmärgiks on kaasa aidata asenduskodu laste ja noorte integreerumisele ühiskonda, neile võrdsete võimaluste tagamisele osavõtuks täisväärtuslikust elust.

SOS Lastekülade idee sai alguse pärast Teist maailmasõda 1949. aastal, kui Austria arst Hermann Gmeiner hakkas otsima lahendust, kuidas aidata sõjaorbe ja kodutuid lapsi ning kuidas luua neile kasvamiseks võimalikult kodulähedane keskkond. Idee realiseerus esimese lastekülana Austrias Imstis. Tänaseks on SOS Lastekülad 133 riigis ja uue armastava kodu on leidnud ligi 80 000 last. Lastekülade peamine eesmärk on pakkuda lastele nende arenguks võimaluste piires parimat keskkonda ning aidata neil kasvada iseseisvas elus toimetulevateks täisväärtuslikeks isiksusteks.

 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat