Koguduste ja gruppide rajamisest Eesti liidus

Avaldatud 11.12.2018

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu strateegiline plaan 2016–2020 sedastab eesmärgi rajada sel ajavahemikul viis uut (kodu)kogudust, lisaks sellele innustada tööle veel viis koguduse rajamise tuumikgruppi.

Koguduste liidu talvekoosolekul, mis toimus 8. ja 9. detsembril Nuutsakul, arutleti ka selle üle, mis seisus on koguduste rajamise plaan meie liidus. Ülevaate andsid liidu koguduste rajamise töö juht, liidu esimees Ivo Käsk ja koguduste rajamise töö juhi abi Mervi Kalmus.

Koguduserajamise kootsidena (kootsimine on inspireeriv ja loominguline partnerlus, mis toetab inimese isiklikku ja/või ametialast kasvu ning toimetulekut muutustega. Kootsingu (coaching’u) protsessis ei nõustata klienti, vaid eeldatakse, et üksikisik või meeskond on võimeline protsessi käigus ise sobivaid lahendusi ja vastused leidma) on Kompassi juures tegutsenud Ivo Käsk ja Majaka juures Hele Kulp.

12. mail toimus Pärnumaal Põnka puhketalus koguduserajajate teine inspiratsioonipäev. Osalesid Kompassi ja Majaka pistikute tuumikgrupid.

2018. aasta lõpu seisuga on liidus juures üks kogudus – Kompass, mis on kasvanud välja kogudusepistikust; Tartu pistik Majakas soovib jätkata kodukogudusena ning Tallinnas on rahvusvaheline ingliskeelne kogudusegrupp. Lisaks olemasolevate edendamisele on eesmärk õhutada uute gruppide loomist.

 

Kompassi väikekogudus

18. augustil 2018 organiseeriti Tallinnas Kompassi väikekogudus. „Vastavalt meie koguduserajamise tööjuhisele on üks kogudusena organiseerimise tingimus, et väikekogudusega liitub ristimise või hääletamise teel vähemalt viis uut liiget,” ütles Ivo Käsk. Kompassis on praeguseks ristitud üks ja hääletamise teel liikmeks võetud kaks ning ristimiseks valmistub kolm inimest. Kompassi väikekoguduse juht on Liisu Jallai, juhi abid on Siim Vilumets, Mervi Kalmus ja Riivo Jallai.

 

Tartu Majaka pistik

Tartu pistik, mis on nimeks saanud Majakas, ei jätka väikekoguduseks organiseerimise teel. „On võetud suund alustada tegutsemist kodukogudusena,” ütles Ivo. Majaka pistik on pannud oma tegevuste fookusesse laste- ja peretöö. See pistik korraldab regulaarselt pilla-palla kirikut.

 

Tallinna rahvusvaheline kogudus (Tallinn International Seventh-Day Adventist Church, TISDAC)

Töö rahvusvahelise koguduse loomiseks käib. Rahvusvaheline grupp koguneb igal hingamispäeval, koos ollakse nii piiblitunnis kui ka ingliskeelsel jumalateenistusel. Regulaarseid osalejaid on 20, lisaks neile 8 last. Osalejate päritolu taust on väga erinev. „Rõõmustav on see, et suurem jagu grupi liikmetest on liitunud koguduseperega (Tallinnas) alates ingliskeelse töö algusest kaks aastat tagasi,” ütles Mervi. Misjonärid Delfred ja Hannah Onde, kes ingliskeelset tööd Tallinnas alustasid, lahkuvad 2019. aasta alguses Norra. Töö eestvedamise võtab üle Krõõt Lõbus, kes asub piiblitöölisena tööle 1. veebruarist 2019.

TISDACi loomisest ja tööst saab lähemalt lugeda detsembri Meie Aja intervjuust Delfredi ja Hannah'ga. 

 

Liidu juhtkond sai detsembri alguses avalduse kodukoguduse loomiseks Pärnumaal.

2019. aasta üks eesmärke on venekeelse kogudusepistiku loomine Tallinna piirkonnas.

"Suur rõõm aastast 2018 on Tallinna Kompassi koguduse loomine. Meie koguduste arv Eestis algab jälle numbriga kaks," ütles Ivo. "Palume Jumalat, et Ta saadaks välja töötegijaid ja meie töö laieneks veelgi!" 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat