Uuestisünd – Jumala kingitus patusele inimkonnale

Avaldatud 6.1.2019, autor Vallo Põldaru, allikas Meie Aeg

Sünd, ka uuestisünd, on eluslooduse loomulik osa. Uuestisünni mõistmiseks pole meil vaja vaadata kaugemale omaenda organismist: see tegeleb pidevalt rakkude uuendamisega. Nii on igal hommikul osake sinust uus loodu. Meie organismi rakud uuendavad ennast erineva kiirusega. Üks kõige aeglasem uuestisündija on süda. Uuringutele tuginedes arvatakse, et südames olevad tüvirakud uuenevad umbes kaks-kolm korda inimese eluea jooksul.

Sündimine veest ja Vaimust

Lisaks füüsilisele uuestisünnile on Jumal meie sisse pannud ka vaimse uuestisünni mehhanismi. Mõistmaks paremini vaimset uuestisündi, tuleb meil vaadata Piiblisse. Johannese evangeeliumi kolmanda peatüki esimeses pooles on lugu juutide ülemast Nikodeemosest ning Jeesusest, kes uuestisünni teemal arutlevad. „Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.“ Nikodeemos ütles talle: „Kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida?“ Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.““ (Jh 3:3–5) See lugu on üks parimaid selgitusi uuestisünni tähenduse kohta. Jeesus ütleb, et uuestisünd koosneb kahest osast: veest ja Vaimust.

Tihti seostamegi uuestisündi veega – ristimisega. Vee alla kastmise läbi sõlmib inimene oma pöördumise märgiks Jumalaga lepingu ning inimene otsekui sünnib uuesti. Meie koguduse käsiraamat ütleb inimese kogudusse vastu võtmise kohta ristimise kaudu järgmist: „Ainult need, kelle juures on näha, et nad on kogenud uussündi ja kellel on vaimulik kogemus Issandas Jeesuses, on valmis kogudusse vastuvõtmiseks.“ Uuestisünd on isiklik kogemus, mida on meie juures näha. Sellist nähtavat kogemust kutsutakse pöördumiseks. Ning vee alla kastmine kui sümbol tähistab vana lõppu ning pöördumisest tuleneva uue algust.

Uuestisünni kõige olulisem osa on vaimne uuestisünd. Kui mõelda Jeesuse ristimisloo peale, siis uuestisünd oli see hetk, kui Püha Vaim laskus tuvina Jeesuse peale. Tänapäeval ei näe me Püha Vaimu nähtaval kujul, seega selline Püha Vaimu tulek meie ellu võib jääda märkamatuks – ega me ei mäleta iseendagi sündi siia ilma. Kuid kindel on see, et kui inimene on tõeliselt pöördunud, on ta sellega avanud oma südame Püha Vaimu tööle.

Pöördumine ja uuestisünd

Pöördumine ja uuestisünd on omavahel tihedalt seotud. Neid saab vaadelda kui mündi esi- ja tagakülge, sest ei saa olla ühte ilma teiseta. Ja nagu Nikodeemos arvaski, me ei saa ise ennast uuesti sünnitada. Kui pöördumine on inimese teadlik tegu ja paljuski pidev protsess, siis uuestisünd on Jumala hetkeline tegu, nagu inimlapsegi sünd. Võib öelda, et meie pöördumine toob esile uuestisünni, nagu teatud ravimid toovad esile sünnituse.

Pöördumine kui ravim patu ja hukatuse vastu sisaldab võrdsetes kogustes meeleparandust, sõnakuulelikkust ja usku. Pöördumine tähendab meie igapäevast pühendumist ja osadust Jumalaga, et vastu panna kurjuse nooltele. Ning uuestisünniga meie südamesse tulnud Püha Vaim aitab sellel teekonnal edasi.

Ellen White võtab raamatus „Apostlite teod“ selle kokku järgnevalt: „Uussünd toimub siis, kui võetakse vastu Kristus kui Jumala Sõna. Kui jumalikud tõed jäädvustatakse Püha Vaimu läbi südamesse, tärkab inimeses uus arusaamine ning seni uinunud võimed ärkavad, et töötada koos Jumalaga.“ (lk 339)

Maailmas, kuid mitte maailmast

Johannese 17. peatükis räägib Jeesus oma ülempreesterlikus palves, et me oleme maailmas, kuid mitte maailmast. Näeme päev-päevalt, kuidas kõik meie planeedil läheb järjest patusemaks ja kristlastena on meil väga oluline meeles pidada, mis koht on uuestisündinud inimesel siin maailmas.

Kirjeldaksin meie maailma nagu suurt supipotti, täis erinevaid koostisosi, inimesi ning kultuure, mis kõik alluvad saatana kulbikeerutustele. Tõsiasi on see, et uuestisündinud inimene on kulbikeerutamisest sama palju mõjutatud kui teised inimesed, ja kohest väljapääsu ei ole. Kuid siin on üks suur erinevus: uuestisündinud inimene teadvustab endale sellises keskkonnas viibimist. Kristuse ristisurmas ja Piibli kaasabil on uuestisündinutel hoopis teine maailmavaade. Ei loe ei keerised ega tormid, sest uuestisündinud inimene hoiab oma pea elukeeristest kõrgemal. Tema suund ja pilk on suunatud üles, klammerdunud Jeesusele.

Ellen White võtab selle ilusalt kokku: „Kristuse religioonis on uuestisünnitav mõju, mis muudab terve olemuse, tõstes inimese kõrgemale madalast, alandavast pahest, ja suunab ta mõtted ja igatsused Jumalale ja taevale. Kui inimene astub ühendusse Lõpmatuga, saab ta osa jumalikust olemusest. Saatana rünnakutel pole siis temale enam mingit mõju, sest ta on riietatud Kristuse õiguse rüüsse.“ (Counsels to Parents, Teachers, and Students, lk 51, 52)

Kui osade idamaiste kultuuride mõtteviisis sünnib inimene siia maailma üha uuesti ja uuesti, siis Jumal kutsub meid üles ületama selle maailma piire. Ta kutsub meid vaimselt uuesti sündima, nägema kaugemale selle maailma detailidest, muutma oma mõtteviisi ning taastama esialgne osadus Loojaga. Kui me hoiaksime oma pilgu ainult Temal, võiksime ka meie Peetruse kombel vee peal kõndida. „Niisiis: kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu; vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud!“ (2Kr 5:17)

Ülalt sündimine

Jumal ootab kõiki enda juurde, taevariiki. Kui uuestisünd on pöördumisega seotud märkamatu Püha Vaimu tulek meie ellu, siis selle tunnuseks on Vaimu viljad. Uuestisündinud inimene ei lähe kaasa selle maailma tegemistega, vaid Jumala sarnasemaks saades täidab oma ülesannet: viia lunastussõnum kogu maailmale.

Nelipühipäevil valas Jumal apostlite peale oma Püha Vaimu. Peetrus, täis Vaimu, tõusis püsti ja kõneles: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese juurde kutsub.“ (Ap 2:38, 39) Sellel päeval ristiti umbes kolm tuhat inimest.

Kas sinu südames elab kõikvõimas Jumala Vaim? Kas sa oled avanud oma südame ukse Jumala kingitusele? Jumal kutsub ja ootab, et igaüks meist võiks sündida ülalt. Lisaks oma Poja saatmisele on Jumal kinkinud meile Püha Vaimu, kes toob uuestisünni. Ainult nii saame olla Taevase kuningriigi esindajad siin maa peal.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat