Tervise heaks

Avaldatud 17.3.2019, autor Alla Nõmmik, allikas Meie Aeg

Hiljuti käis Eesti uudistest läbi nupuke kasulike nippidega selle kohta, kuidas elada valu ja vaevata 100 aastani just nii nagu Ameerika adventistid. Tegelikult ka Norras, Poolas ja Hollandis tehtud uuringud näitavad, et adventistide eluiga on üldiselt pikem kui piirkonna teistel elanikel. 

Et oma kogemusi ja teadmisi jagada, on adventkoguduse liikmed välja töötanud mitmeid terviseprogramme. Seitsmenda päeva adventkoguduse Balti unioonis (Eestis, Lätis ja Leedus) on kasutusel programm “Loomine ja tervis“ (CREATION Health), mis on välja töötatud Florida adventhaigla poolt ja mis keskendub kaheksale peamisele tervist ja eluiga mõjutavale faktorile: igapäevased valikud, puhkus ja uni, keskkond, aktiivsus, Jumala usaldamine, suhted, hoiakud, ja toitumine. Selle kohta, et need faktorid tõesti inimese tervist ja eluiga mõjutavad, on palju uuringuid. Samas ei olnud kuni eelmise aastani uuritud, kuidas programmis „Loomine ja tervis“ osalemine mõjutab osalejate tervisekäitumist ja selle tagajärjel nende enesetunnet.

Kuid 2017. aasta novembrist kuni 2018. aasta jaanuarini Rakveres toimunud „Loomise ja tervise“ koolitusel kogutud andmed annavad võimaluse järelduste tegemiseks. Andmete kogumiseks kasutati programmi ametlikku küsitlust (CREATION Health kodulehel), mis andis võimaluse osalejatel hinnata oma olukorda nendes kaheksas eelpool nimetatud valdkonnas viiepunktiskaalal, arvutada välja tulemus ning näha, milline on nende nõrgim ja milline tugavaim valdkond ja milliseid muutusi oleks tervise seisukohalt mõistlik teha. Seda küsitluslehte täitsid osalejad koolituse esimesel sissejuhataval kohtumisel ja kaks nädalat pärast viimase teema käsitlemist. Peale selle vastasid nad koolituse lõpus kirjalikult ka küsimustele selle kohta, mida nad koolituse tulemusena oma elus on muutnud, mis neid on mõjutanud seda tegema ja millist mõju on see nende tervisele ja enesetundele avaldanud. Kõik andmed koguti anonüümselt, et saada võimalikult objektiivseid tulemusi. 

Rahvus

Oodatav eluiga

Holland Norra Poola Kalifornia (USA)

Mehed

Seitsmenda päeva adventistid

8,9 aastat üle keskmise 4,2 aastat üle keskmise 9,5 aastat üle keskmise 9,4 aastat üle keskmise

Naised

Seitsmenda päeva adventistid

3,7 aastat üle keskmise 1,9 aastat üle keskmise 4,5 aastat üle keskmise 6,2 aastat üle keskmise


Andmete analüüs näitas, et 21 osalejat 25st muutsid koolituse jooksul oma tervisekäitumist. Kõige suurem muutus leidis aset osalejate aktiivsuses. 10 osalejat 25st kinnitas, et nad on hakanud regulaarselt rohkem liikuma, eraldi äramärkimist leidsid näiteks jõutreening, venitused ja kõndimine värskes õhus. 9 osalejat muutsid oma sõnul oma toitumist, pöörates rohkem tähelepanu sellele, et toidus oleks piisavalt aed- ja puuvilju, salatit, täisteravilju ja kaunvilju. Mitmed osalejad tunnetasid keskkonna mõju tähtsust tervisele ja kinnitasid, et nad on hakanud rohkem tube õhutama ning püüavad veeta rohkem aega värskes õhus. Samuti tehti jõupingutusi selles suunas, et ellusuhtumine oleks optimistlikum ja positiivsem, nii nagu peeti oluliseks ka andestuse ja tänulikkuse praktiseerimist. Mitu osalejat parandas oma unerežiimi.

Kõige selle tulemusena kogesid koolitusel osalejad näiteks üldise enesetunde paranemist, positiivsuse kasvu, paremat une kvaliteeti ja energia suurenemist ning väsimuse vähenemist, samuti soovitud kaalulangust ja füüsilise vormi ning tervise paranemist. 

Osalejad kirjutasid oma vastustes, et mitte üksnes teadmised ei olnud kasulikud, vaid olulist abi said nad uute tervisekäitumiste omandamisel ka koolituse käigus tehtud praktilistest harjutustest, aruteludest, eesmärkide üles kirjutamisest, töövihiku ülesannete täitmisest, palvest ja teiste osalejatega suhtlemisest. Seega võib kokkuvõtlikult öelda, et sellisel koolitusel on potentsiaali motiveerida ja aidata inimesi positiivsete muutuste ellu viimisel, mille tagajärjeks on parem enesetunne ja rahulolu eluga. 

Sellised olid kohesed tulemused, kuid kui nendest tervisekäitumistest saavad harjumused, on lootust ka pikemaajalisele positiivsele muutusele. Miks inimesed ei kipu oma eluviisile piisavalt tähelepanu pöörama, on ju tihti just selle tõttu, et tagajärgi ei kogeta koheselt. Suitsetamise kahjustavat mõju kogetakse sageli alles 10–20 aasta pärast. Regulaarse liikumise alustamisel võib füüsilise vormi paranemist näha umbes paari nädala kuni paari kuu pärast (oleneb treeningu liigist). Magusa söömine tekitab kohese heaolutunde, aga magusaga liialdamise kahjulik mõju ilmneb tavaliselt alles aastate pärast. Samamoodi ei pruugi tervislik toitumine anda mingit koheselt tuntavat efekti, kuid uuringud näitavad siiski selle pikaajalist positiivset mõju tervisele. Kuna me ei pruugi kogeda tervislike eluviiside tagajärgi momentselt, siis ei ole sageli lihtne teha selles suhtes parimaid valikuid. Me kaldume ilma pikemalt mõtlemata valima seda, mis näib rahuldavat meie vajadusi nüüd ja praegu, arvestamata kaugemate tagajärgedega. Just sellepärast on hea ikka ja jälle endale meelde tuletada, kui palju on mul endal võimalik oma enesetunde paremaks muutmise ja tervise heaks teha. Sellistel koolitustel, nagu “Loomine ja tervis“ osalemine saab siinkohal aidata, sest see tõstab motivatsiooni taset, annab vajalikke teadmisi ja oskusi, pakub toetust ja julgustust, aitab kasvatada tahtejõudu ja annab võimaluse kogeda ka grupikaaslaste ees teatud vastutust. 

Iga kristlase eesmärk peaks olema saada Kristuse sarnaseks. Olla kannatlik, pikameelne, alandlik, armastav, andestav, heatahtlik, täis jumalikku rahu ja rõõmu nii nagu meie Päästja. Kuid, hambad ristis, selle nimel pingutamine ei pruugi anda soovitud tulemust. Jumala Vaim saab töötada meie sees meid muutes, kui me oma tahte allutame Tema tahtele, tehes oma valikuid koos Temaga. Selline valik nagu regulaarne aktiivne liikumine vähemalt 30 minutit päevas, annab hea tuju ja parandab une kvaliteeti. Hea uni ja puhkus aitavad meil olla rahulikumad pingelistes olukordades ja teha paremaid valikuid näiteks toitumises. Tervislik toitumine hoiab veresuhkru stabiilsena ja aitab seega vältida meelolukõikumisi. Tänulikkuse harjutamine (näiteks tänulikkuse päeviku pidamine) aitab märgata seda, mis elus on positiivset ja muudab meie suhted kaasinimestega paremaks. Jumala, armastava ja andestava Isa usaldamine muudab meid sarnaseks ka teiste inimeste suhtes. Üleliigsete asjade vähendamine ja aja võtmine looduses viibimiseks toob meie ellu rohkem selgust ja rõõmu. Kõige selle saavutamist toetab koolitus “Loomine ja tervis“, mis pakub võimalust tuua oma ellu samm-sammult rohkem positiivset.

Jeesus ütles: „Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.“ (Jh 10:10) Jeesuse järelkäijatena tahame jagada teistega seda positiivset, mida Jumal meie adventkogudusele on ilmutanud.

Alla Nõmmik on Balti uniooni tervisetöö juht. 

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat