Kogudusepistikute inspiratsioonipäeval tegeleti meeskonnatööga

Avaldatud 13.5.2019

Laupäeval, 11. mail said Ridala vallas Läänemaal kolmandal koguduserajajate inspiratsioonipäeval kokku Eesti liidu verinoored Tallinna Kompassi väikekogudus ja Surju kodukogudus. Tartu Majaka kodukoguduse esindajad ei saanud sel korral osaleda.

Liidu esimees ja koguduste rajamise koordinaator Ivo Käsk sõnas, et selliste inspiratsioonipäevade eesmärk on vaimu kõrgel hoida, et inimesed ei väsiks. „Alguses, kui ei olnud veel kogudusi ametlikult organiseeritud, oli inspiratsioonipäeva eesmärk see, et protsess läheks edasi ja mindaks koguduse rajamisega lõpuni,” ütles Ivo. „Nüüd, kui meil on kolmest pistikust saanud väike- ja kodukogudused, on eesmärk püsida kursil. Istutatud taimed peavad juurduma.”

Loe esimese inspiratsioonipäeva kohta: Koguduserajajate inspiratsioonipäev Simisalus

Ivo väljendas heameelt, et meie liidus on need kogudused sündinud, ning lootust, et koguduste rajamine ei ole sellega lõppenud.

Inspiratsioonipäev algas ühise jumalateenistusega, mille jutluse pidas Ivo. Kõne aluseks oli Apostlite tegude raamatu kirjakoht 14:23: „Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte pealepanemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumisi nemad Issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma.” Ivo: „Kui Paulus ja Barnabas olid kogudusi rajanud, olid nad nagu lapsed sünnitanud ja pidid nad jätma omapead. Algkeeles on väljend, et nad asetasid nad Issanda kõrvale, Issandaga küljekuti. Seda, mis võis valesti minna, oli palju. Kui kõik koguduserajajad on Issandaga küljekuti ja ka kogudusena ollakse Issandaga küljekuti, siis on kõik hästi ja tulevik kindel.”

Pärast lõunat ja ühist jalutuskäiku oli kavas koolitusseminar. Allan Randlepp rääkis ja viis läbi harjutusi meeskonnatöö teemal. Peale selle visandasid noored kogudused, kus nad näevad ennast ühe aasta ja kus viie aasta pärast.

Loe teise inspiratsioonipäeva kohta: Kogudusepistikute inspratsioonipäeval koguti uut indu ja motivatsiooni

„Kõigepealt rääkisid grupid omavahel ja seejärel jagasid teistega. Nende mõtteid oli huvitav kuulata,” lausus Ivo ning lisas, et selline arutelu oli vajalik. Kompassi väikekoguduse juht Liisu Jallai oli Ivoga sama meelt: „Kõik inspiratsiooniseminarid on olnud erinevad. Seekord oli meile kasuks see, et me ei olnud ammu kõik kogudusena kokku saanud. Saime arutada, kuidas meie tiim töötab, mida saaksime parandada ja mis on väga hästi. Me pole seda ammu teinud, seepärast oli tore arutleda.” Liisu lisas plussina ka selle, et igaüks sai väljendada oma arvamust, kõik pidid vastama mingile küsimusele. „See oli minu jaoks värskendav, et me tahame ja püüame olla samal lainel.”

Surju kodukogudusest oli inspiratsioonipäeval kohal kogu tuumikgrupp. Tanis Kulbi sõnul on väga hea, et liit on koguduste rajamist tõsiselt võtnud ja pakub koguduserajajatele ka kokkusaamise võimalust. „See on tore ja hea ja vaimulikult ülesehitav.”

Surju grupp on väike kodukogudus, mille liikmed suhtlevad omavahel tihedalt, kuid Tanise sõnul ei oldud varem sellist eneseanalüüsi tehtud nagu nüüd seminaril. „See oli uus asi ja tekitas hea arutelu. Saime mõned asjad selgemaks rääkida ja tekkis üksteisest parem arusaamine,” ütles Tanis ning lisas, et Surjus on kodukogudus käima läinud. „Need asjad, mis me mõtlesime, oleme ellu viinud. Enam ei ole nii suurt teadmatust ja ärevust nagu enne. Nüüd on saavutatud hea tasakaal ettevalmistamise koormuse ja kvaliteedi osas, mida on õnnestunud jumalateenistusel saavutada.” 

Arenguruumina nimetab Tanis visiooni ja misjonistrateegia edasiarendamist. Mai lõpus, juuni alguses osalevad Tanis ja Jaanus (Tilk) Euroopa koguduserajajate seminaril Rootsis, kus on inimesed, kes on teinud kodukogudusi kaua aega; selleltki seminarilt soovitakse saada häid mõtteid ja indu edasiminemiseks.

Loe lisaks: Ivo Käsk kodukogudustest ja koguduste rajamisest

Seekord ei osalenud inspiratsioonipäeval Majaka kodukoguduse esindajad ja Ivo sõnul on tegelikult liidus veel üks grupp: Tallinna rahvusvaheline kogudus. „Nad on koos käinud grupp, aga ei ole veel astunud süsteemselt pistikuks ja sealt edasi koguduseks saamise samme.”

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat