Kodukogudustest ja koguduste rajamisest

Avaldatud 5.2.2019, autor Ivo Käsk

Pärnumaal Surjus rajati Eesti esimene kodukogudus.

Miks rajame uusi kogudusi?

Jeesus lubas enne taevasse minemist oma järgijatele: „… te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ (Ap 1:8) Jumala visioon oli, et kuulutus Kristusest pidi levima kõikjale. Ja apostlid liikusid linnast linna ning rajasid uusi kogudusi.

„Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte pealepanemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumisi nemad Issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma.“ (Ap 14:23)

Jumala unistus on, et Tema Sõna kuulutajad rajaksid uusi kogudusi kõikjale, kus on inimesi. Jumal kutsub meid selles unistuses osalema.

Nii levis Kristuse evangeeliumi kuulutus esimesel sajandil. Nii on kristliku koguduse laienemine toimunud alati. Kristlus on koguduste rajamise liikumine.

Adventkuulutus levis ja ikka veel levib üle maailma niisamuti. Adventkuulutus jõudis meieni ja levis Eestimaal uute koguduste rajamisega. Adventkuulutajad saabusid Eestisse, käisid asulast asulasse, leidsid vastuvõtlikke hingi, rajasid koguduse, seadsid juhid. Adventliikumine on koguduste rajamise liikumine.

Meie koguduste liidu koguduste rajamise tööjuhis sõnastab meie uute koguduste rajamise põhjuse: „Me rajame uusi kogudusi selleks, et jõuda uute inimesteni.“

Millised on erinevad viisid uue koguduse rajamiseks?

Koguduste rajamiseks annab liidu koguduste rajamise tööjuhis kaks valikut:

Kodukogudus. Selle mudeli järgi rajavad misjonimeelsed koguduseliikmed väikeseid kogudusi, mis saavad kokku kodudes – just nii nagu Uue Testamendi aegade usklikud kokku said. Sellistel kodude baasil loodavatel kogudustel on lihtsam jumalateenistuslik formaat ja organisatsiooniline struktuur kui tavapärastel kogudustel.

Nii nagu igal kogudusel, on ka kodukogudusel eesmärk kasvada, kuid erinevatel põhjustel võibki see olla ja jääda väikeseks.

Tavapärane kogudus. Selle mudeli põhjal on rajajate grupi eesmärgiks rajada suurem kogudus, mis saaks kokku kas rendipinnal või mis sooviks hankida oma kogudusehoonet.

Nn tavapärasel kogudusel on omakorda kaks faasi: väikekogudus ja kogudus. Väikekoguduste kohta ütleb Koguduse käsiraamat: „Paigus, kus mitmed eraldatud usklikud elavad üksteise lähedal või kus nad kuuluvad väikegruppi, kodukogudusse või koguduserajamise tuumikgruppi, peaksid nad kaaluma võimalust organiseeruda väikekoguduseks, et olla osaduses, teenida Jumalat ja teha misjonitööd eesmärgiga kasvada tavakoguduseks või paljundada kodukogudusi oma geograafilises piirkonnas.”

Väikekoguduse liikmed kuuluvad liidu kogudusse ja liidu nõukogu on väikekoguduse nõukoguks. Väikekoguduse juhtkonna liikmed määrab pastor, tehes seda koostöös väikekogudusega. Väikekogudusel endal ei ole õigust üle kanda või vastu võtta uusi liikmeid ega otsustada koguduseliikmete distsiplineerimist puudutavaid küsimusi.

Kes ja kuidas saab rajada uut kogudust?

Kogudust rajada sooviv liige võtab ühendust koguduste liidu koguduste rajamise koordinaatoriga ja esitab talle koguduse rajamise avalduse. Koguduserajaja peab olema võimekas juht, kes näitab üles koostöövalmidust liiduga. Kodukoguduse puhul on protsess lihtne: kui liidu juhtkond (AdCom) kiidab kodukoguduse rajamise avalduse heaks, saabki selle organiseerida ja tööle hakata.

Tavapärase koguduse rajamise protsess on põhjalikum ning võtab kauem aega.

Igale koguduserajajale määratakse pastor-koots, kes töötab koos koguduserajajaga ning hiljem on vastutav pastor rajatud kogudusele.

Mille poolest erineb kodukogudus kodugrupist?

Kodugrupp on ühte tavakogudusse kuuluvate liikmete osadus-, palve- või misjonigrupp, mis toimib lisaks koguduse ühistele jumalateenistustele ja muule kogudusetööle.

Kodukogudus aga ongi selle liikmete peamine vaimulik kodu ja omaette misjoniüksus. Seal kogunetakse jumalateenistusteks, seal toimuki kõik, mida üks kogudus teeb, ainult miniatuursemas vormis.

Kodukoguduste loomise õhutamine ei ole eesmärgiga kogudust tükeldada, vaid laiali läkitada. Kogudusele on tõotatud Püha Vaimu vägi, et minna kõike maailma. Uute koguduste loomise fookuses on jõu ja ressursside kokkuvõtmine ja pingutamine kogudusetöö laiendamiseks ja uute inimesteni jõudmiseks.

Kodukoguduste rajamise eesmärk ei ole pakkuda akent neile, kes soovivad sõltumata ülejäänud kirikust ajada oma asja. Samuti ei saa olla ühegi uue koguduse rajamise ajendiks lihtsalt eraldumine teistest, põhjusega et miski ei meeldi. Adventliikumine ei ole sõltumatute üksikkoguduste liikumine. Me oleme üks ihu.


Algsel Jeruusalemma kogudusel oli raske võtta kätte ja Jeesuse korralduse kohaselt hajuda kuulutades ja kogudusi rajades maad mööda laiali. Ellen White kommenteerib Jeruusalemma koguduse olukorda: „Kuna sõna kuulutamist selles paigas oli saatnud edu, oli tekkinud oht, et jüngrid jäävad siia liiga kauaks, meenutamata oma Õnnistegijalt saadud ülesannet minna kõike maailma. Unustades, et jõudu kurjusele vastu panna saab kõige paremini aktiivse tegutsemisega, hakkasid nad mõtlema, et miski pole nende töös tähtsam kui kaitsta Jeruusalemma kogudust vaenlase rünnaku eest. Selle asemel, et õpetada vastpöördunuid viima evangeeliumi nendele, kes seda veel ei olnud kuulnud, oli neil oht võtta seisukoht, mis võis mõjutada kõiki rahulduma saavutatuga.“ ("Apostlite teod", lk 69)

Jumal lubas kogudusele tulla tagakiusamise, mis hajutas usklikud maad mööda laiali. „Nüüd käisid need, kes olid tagakiusamisel hajutatud, mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi.“ (Ap 8:4) Kuulutasid evangeeliumi ja organiseerisid uutele usklikele uusi kogudusi.

Meie armsal Eestimaal on „lõikust palju, aga töötegijaid vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!“ (Mt 9:37.38)


Ivo Käsk on Eesti liidu esimees ja koguduste rajamise koordinaator

  1. Uute koguduste rajamist ja toimimist kirjeldavad Koguduse käsiraamat, Eesti liidu koguduste rajamise tööjuhis ja Eesti liidu väikekoguduse tööjuhis.
  2. Liidu koguduseks nimetatakse koguduste liidu juures hoitavat koguduseliikmete nimekirja. Liidu koguduse nimekirja kuuluvad 
    • hajaliasuvad liikmed, kelle piirkonnas ei ole kohalikku kogudust,
    • kodukoguduste ja väikekoguduste liikmed.
Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat