Noore koguduse tee: Erinevate elude ristumiskohas

Avaldatud 12.6.2019, autor Ruth Lobjakas, allikas Meie Aeg

Elame sellisel ajal, kui tundub, nagu oleks inimestel vaja elada mitut elu korraga. Nii nimetatakse igapäevast tööl käimist tööeluks, koolis käimist koolieluks, päris paljud inimesed käivad tööl ja koolis paralleelselt. Siis on veel eraelu ja mõnel inimesel ka kirikuelu. Ma olen väga palju sellele mõelnud, et ühel tõelisel kristlasel ei peaks kirikuelu olema muudest tegemistest eraldatud, aga minul endal vähemalt ei tule see elude ühildamine väga hästi välja, kuigi nii väga sooviks, et ei oleks seda killustatust.

Nii pean siis kirjeldama ka seda noore koguduse teekonna lugu just sellest aspektist, et inimesed peavad oma 24-tunnise ööpäeva sisse mahutama palju tegevusi, mille seas on koht ka nendel tegevustel, mis aitavad üles ehitada kogudust. Ma ei saa rääkida kellegi teise eest ja mitte mingi muu vaatenurga läbi kui ainult iseenda kogemuste ja mõtete põhjal: kuidas mina näen meie noore Kompassi koguduse elu ja arengut.

Olen olnud Kompassi rajamise juures päris algusest peale, isegi nii algusest, et kuulusin sellesse gruppi, kes esialgu vaid koduses hoolivusgrupis Piiblit uurides ja jüngerluse programmi FAST läbides lihtsalt mõlgutas mõtteid, kas selline uute koguduste rajamise meetod võiks üldse kõne alla tulla, kuidas laiendada adventkoguduse liikumist. Leidsime kinnitust Piiblist ja E. White’i kirjutistest, lisaks saime oma palvetele vastuseid, mis viitasid vajadusele rajada uusi kogudusi.

Tänaseks on Kompassi kogudus tegutsenud juba kuus kuud. Toimunud on palju, sest noor kogudus peab olema aktiivne, kui soovib koguduse eesmärki ellu rakendada. 

Kompassi kogudus on eesmärgiks võtnud kogukonna teenimise ja lootuse jagamise Jumala Sõna ning armastavate tegude kaudu. See hõlmab loomulikult kõike seda, millest kirjutab Piibel ja õpetab Jeesus, keda me kõik soovime järgida ja jäljendada. „Minge siis ja tehke jüngriks kõik rahvad, ristides ja… õpetades…“ (Mt 28:19, 20) Et seda ülesannet täita, peab sellele eelnema palju tööd. 

Tänapäeval on inimeste meeled igasuguse infoga üle ujutatud ja väga raske on oma sõnumile kohta leida. Sellepärast on Kompassi kogudus võtnud plaani astuda tasapisi selliseid samme, mis valmistaks inimesi tulevikus võtma vastu meie usutunnistust. 

Olen enda kristlaseks olemise aja jooksul kogenud väga palju tagasilööke, kui olen julgelt kohe esimestel tutvustel hakanud Jumala Sõna tsiteerima ja usulisi põhimõtteid jagama. Võimalik, et olen seda teinud vale hääletooniga või eksinud mingil muul viisil suhtlemise reeglite vastu, aga liiga sageli on suhted pärast selliseid jutuajamisi katkenud. Aja möödudes olen hakanud rakendama seda, et ei räägi kohe kõigile, mis kogudusse kuulun ja mida ma iga päev Piiblist loen, vaid proovin olla lihtsalt sõbralik ja osavõtlik inimene. Kui vestlustes tulevad esile konkreetsed küsimused Jumala ja usu kohta, siis loomulikult ma ei salga, räägin, mida tean ja tunnen.

Ka kogudusena ei saa me inimesi tänavalt oma teenistustele ja seminaridele, kui me ei ole kuidagi nende hinge puudutanud, kui meil puudub sõprus ja usalduslik suhe. Kompassi koguduse esimesed misjoniüritused on korraldatud selle mõttega, et leida kogukonnast uusi sõpru ja teha inimestele head. Oleme kaks aastat näiteks teinud koostööd Pirita linnaosavalitsusega noorte- ja sotsiaaltöö valdkonnas. Pirita ringkonnas hakkab Kompassi nimi inimestele tuttavamaks saama, sest sellel aastal kutsuti Kompassi meeskond ka pidulikule tänukontserdile Estonia kontserdisaali, kus tunnustati paljusid Pirita inimesi nende aktiivse osalemise eest kogukonnas. Pirita aasta inimeseks valitud laureaat mainis oma tänukõnes ka Kompassi meeskonda. Aga me anname endale aru, et head suhted ja Kompassi nime teadmine ei kesta iseenesest. Pidevalt peab hoidma oma tegevust inimeste silme ees ja teadvuses, et tekiks mingigi võimalus inimestel, kellel huvi on, vestlustes sügavamale vaimulikule tasandile liikuda. Selline töö on andnud Jumalale ühe kogudusepere liikme, kelle ristimine toimus veebruaris. Me oleme väga-väga rõõmsad uue venna üle! Lisaks liitus kogudusega kaks ammust sõpra, kes on meie liikmetega tuttavad juba enne Kompassi koguduse rajamise mõtet. Nad olid mõlemad juba varemgi kristliku koguduse liikmed, aga nüüd otsustasid liituda SPA Kompassi kogudusega.

Kogudusel üksi oleks juriidilises maailmas väga raske eksisteerida, kui talle ei pakuks tuge mõni suurem organisatsioon. Seepärast ongi Kompassi kogudus Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Liidu üks liige, üks väikekogudus suuremas liidus. Liidu juhtkond on toetanud, et meie väike kogudus saaks oma elu ja teenimise stabiilseks ja regulaarseks. Koostöös Kompassi koguduse liikmetega algatas liit koolitusprogrammi „Loomine ja tervis“. Koolitus kestis üheksa nädalat ja liikmed said kogeda, mida tähendab iganädalane koguduseelule pühendumine oma teiste elude kõrvalt, lisaks veel hingamispäevasele teenimisele. Ei olnud kerge, aga sai tehtud.

Lisaks käis noorel kogudusel külas ja oma tuge pakkumas Balti uniooni juht David Nõmmik, kes julgustas kogudust jätkama pingutust oma teiste elude kõrval ja pühendama oma aega kirikutöö ja koguduse teenistusse, et igal võimalusel, tasapisi muutuksid meie erinevad elud pidevalt ühtsemaks – vaimuliku, kirikuelu suunas. David Nõmmiku vaimulik sõnum oli väga sügav ja mõtlemapanev: kuidas saaksime luua oma noorele kogudusele tugevama vennaarmastuse aluse. Vihjeid koos visuaalsete näidetega selleks saime palju, mida proovime kindlasti ellu rakendada.

Kompassi kogudus on väike ja seetõttu tajub iga liige, kui keeruline on igal nädalal olla hõivatud mingite ülesannetega koguduse toimimise heaks, aga kõik liikmed annavad oma panuse ja nii saab kokku tervik. Meie jumalateenistused on imelised, ülesehitavad, inspireerivad, huvitavad ja erilised. Kui hakkab tuimus sisse pugema, siis koputab Jumal mõne liikme südamele ja annab sõnumi, mida peaks muutma või tegema, et meil jätkuks vaimulikku toitu ka järgmisel nädalal usus püsida.

Veebruarist alustas kooskäimist kolm nädalasisest väikegruppi, kus saame rääkida oma praktilisest kristlaseelust ja jagada kogemusi, mis kinnitavad usku ja armastust. Moodustasime grupid piirkonniti, et inimestel oleks mugav elukohajärgselt osaleda.

Veebruaris toimus ka tänuõhtu nendele inimestele, kes on osalenud meie heategevuslikel üritustel, peamiselt kingakarbi kingituste tegijatele. Selle ürituse eesmärgiks oli hoida suhteid, mis meil on tekkinud. Kõik koostööpartnerid ja organisatsioonid, kellega koostöös oleme heategevusprojekte teinud, olid väga huvitatud meiega koostöö jätkamisest. See annab meile kõigile sõnumi, et põldu, kuhu võiks igavikuseemet külvata, on jätkuvalt külluses. Palume Issandat, et Ta turgutaks ja jõustaks töötegijaid, et me jaksaksime Jumalariigi elu elada juba siin, maa peal. 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat