Kompassi koguduses ordineeriti kolm uut kogudusevanemat

Avaldatud 23.1.2024

Hingamispäev, 20. jaanuar oli Kompassi kogudusele tavapärasest veidi erilisem – ordineeriti kolm uut kogudusevanemat.

Esimesed kolm kogudusevanemat valiti Kompassi kogudusele siis, kui kogudus organiseeriti kaks aastat tagasi täieõiguslikuks koguduseks. Nüüdseks on kaks kogudusevanemat kolinud Tallinnast ära – Meeri Pajula Kuressaarde, kus ta jätkab seal kogudusevanemana, ning Joonas Helde Raplasse. Kolm uut kogudusevanemat ordineeris Ivo Käsk, kes on Kompassi koguduse koots-pastor ja kellele see kogudus on ka kodukogudus.

„Käesolevast aastast valiti Kompassi kogudusele ka uus juht,“ sõnas Ivo. „Kaks aastat oli koguduse juht Meeri Pajula, nüüd on Heli Tammemägi. Heli on Kompassi koguduse esimene ristitu. Lisaks temale ordineerisime käte pealepanemisega kogudusevanemaks Siim Vilumetsa (ülemisel pildil paremal), kes on ka varem olnud pool aastat koguduse juht, ja Jaanus Schönbergi (vasakul), kes on koguduse rajamisest saadik olnud Kompassi laekur.“

Ivo selgitas, et Kompassi kogudust iseloomustab see, et koguduse liikmed ise juhivad ja edendavad seda kogudust, nii et inimesed täidavad juhirolli ja võtavad vastutust. „On näha, kuidas nad kasvavad ja kosuvad ise aktiivsed olles. Selle kaudu saavad nad Jumalalt julgust võtta vastu uusi väljakutseid.“ Ordineerimistalitusel julgustas Ivo värskeid kogudusevanemaid Pauluse sõnadega esimesest kirjast Timoteosele: „See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaatajaametit, siis ta igatseb üllast tööd. /…/ Sest kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja rohkesti julgust usus Kristusesse Jeesusesse.“ (3:13) Ivo lisas, et need, kes peavad hästi oma ametit, saavad julgust juurde.

Kompassi koguduse piiblitöölisena jätkab Krõõt Lõbus, ent koguduse elukorraldust iseloomustab tõik, et koguduse igapäevatööd ei juhi mitte pastor, vaid koguduse juht. „Ta töötab koos kogudusevanematega,“ rääkis Ivo. „Kompassi koguduse vanemad saavad kokku kord kuus, et arutleda koguduse elu üle ja seada suundi. Nad valmistavad ka ette koguduse nõukogu koosolekuid. Ühiselt vaadatakse ka hingehoidlikke küsimusi – millised on liikmete vajadused, kes missugust hoolt ja tähelepanu vajab.“

Heli ütles uue rolli kohta koguduse juhina, et talle oli selline ettepanek üllatus ja ta ei plaaninud seda alguses vastu võtta, ent pärast omavahel arutamist otsustas ta teisiti. „See on vastutusrikas positsioon ja kui me omavahel Meeri ja Ivoga sellest rääkisime, tuli mulle väga selgelt selline mõte, et isegi kui ma ei ole praegu selle jaoks ideaalne inimene (ja ma arvan, et paljudel on selline tunne, et ei ole piisavalt kristlik või ei ole piisavalt tugevat suhet Jumalaga – sellised kõhklused), siis mõtlesin, et praegu ongi see hetk, kui saaksin Jumalat paremini tundma õppida – Tema kätt ja tegutsemist. See oli põhjus, miks olin nõus selle ameti vastu võtma.“

Selle kohta, et Heli oli koguduse esimene ristitu ja nüüd koguduse juht, ütles Heli, et see on tõesti huvitav. „Ma hiljuti mõtlesin selle peale ja see on huvitav tõesti. Liisuga hiljuti rääkisime, et Kompassi koguduse juhid astuvad ametisse, kui on 25-aastased – mingi muster on tekkimas,“ sõnas Heli naerusuiselt.

Tulevikuplaanide kohta sõnas Heli, et soovitakse jätkata aktiivset joont. „Üritame kord kvartalis või isegi tihedamini teha oma misjonitegemisi. Minu südame peal on sel aastal vaadata veidi rohkem ka koguduse sissepoole, tegeleda meie koguduse sisekliimaga ja teha ülevaade, kuidas meie koguduse liikmed tunnevad ennast, kui hästi neil on, tegeleda natuke rohkem koguduse liikmete heaoluga.“

Ivo väljendas suurt heameelt, et Kompassi kogudusel on noored kogudusevanemad. „Eelmine komplekt vanemaid olid ääretult tublid ja pühendunud. Nendega koos töötamine pakkus suurt rõõmu. Loodan sama jätku uutelt inimestelt. Silmad säravad neil kõigil.“

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat