Inter-Ameerika divisjoni juhid uurisid liikmete kadu

Avaldatud 30.10.2019, allikas Adventist Review

Inter-Ameerika divisjoni (IAD) kogudusejuhid unioonidest, liitudest ja misjonipõldudelt said kuuepäevasel koosolekul kokku, et uurida koguduse liikmeskonna seisu: kasvu ja kahanemist. Koosoleku üks eesmärke oli aidata määratleda koguduse tulevikku.

Divisjoni eesmärk on viieaastase perioodi (lõpeb 2020. aasta keskel) ajal saavutada ühe miljoni uue koguduseliikme piir, kuid koosoleku fookuses ei olnud mitte niivõrd 800 000 uue koguduseliikme üle arutamine, kuivõrd see, kui palju liikmeid on lahkunud.

„Me peame lahkumisi lähemalt vaatama,” ütles divisjoni peasekretär Leonard Johnson (pildil). Alates 2015. aasta keskelt kuni 2019. aasta keskpaigani on IAD liikmeskond vähenenud 476 807 liikme võrra; lisaks sellele lahkus eelmise nelja aasta kestel (2010–2014) 499 127 liiget.

„Me peame nende andmetega tegelema; kus me oleme ja kuhu peame minema,” sõnas Johnson.

Divisjonis on üle 3,7 koguduseliikme, „väga suur osa liikmeist hindab kogudust, on palju neid, kes armastavad kogudust kogu südamest”, sõnas Johnson, lisades, et koguduse liikmeskonna uurimuse tulemusi on alles hiljuti analüüsitud.

„Kogudus on olukorras, kus võiks kogukonnas suuremat mõju omada. See ei tähenda mitte ainult seda, et kutsutakse inimesi kirikusse, vaid ka seda, et kogudus puudutab inimeste elu tähenduslikul moel.”

Kõik koondub kohalikku kogudusse, kus toimub tõeline elu ja kus liikmete ning värskelt ristitud inimeste eest kantakse hoolt. „Ma usun, et need ei ole pelgalt numbrid,” sõnas Johnson. „Need räägivad meile, mida me peame tegema, kuhu peame minema, et meie fookus säiliks.”

Ühe ettepanekuna ütles Johnson, et pastorid peaksid koguduseliikmeid külastama nende kodus. Ta viitas IAD hiljutisele liikmeskonna uuringule, milles 39% vastanuist ütles, et pastor ei ole neil kunagi külas käinud, 30% sõnas, et pastor käib külas kaks korda aastas, 14% vastas, et kord kvartalis, 7%, et kord kuus ja 2% ütles, et pea igal nädalal.

„Ma soovin julgustada kõiki pastoreid koguduseliikmeid külastama, sest meid on ordineeritud sirutuma inimeste poole, hoolitsema, abistama liikmete kasvamisel Jeesuses Kristuses,” ütles Johnson.

Mehhiko Chiapasi uniooni president Ignacio Navarro sõnas, et on selge, et pastoraalne hool on peamine faktor. „Me peame rohkem pastoraalsetele külaskäikudele rõhku panema, aga meie pastorid ei istu tegevusetult. Miks nad praegu koguduseliikmeid ei külasta? Sest me oleme juhtidena viinud rõhuasetuse rohkem sündmustele ja tegevustele.” Navarro haldusalasse kuulub üle 252 000 koguduseliikme 3191 kogudusega ning seal teenib 227 pastorit. „Me peame lõpetama ürituste korraldamise nii kohalikul, uniooni kui ka divisjoni tasandil, nii et me saaksime anda pastoritele võimaluse olla pastor oma koguduses.”

IAD evangelismi tööharu juht Balvin Braham viitas hiljutisele üleilmsele adventkoguduse uurimusele, mille järgi on koguduseliikme peamised lahkumise põhjused surm, pereprobleemid, abieluraskused ja lahutus, tüli pastoriga, konflikt teiste koguduseliikmetega, süütunne, kaastunde puudumine koguduses ja nii edasi.

Kogudusejuhid arutasid võimalike lahenduste sõnastamise üle pikki tunde: kuidas saaksid pastorid teha kohalikus koguduses paremat pastoritööd ning hoida silma ees strateegilises plaanis seatud eesmärki 2020. aastaks ja sealt edasi.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat