Inter-Ameerika divisjoni aastakoosolekul kinnitati kaks misjonikeskset dokumenti

Avaldatud 14.11.2022, allikas Adventist Review

Seitsmenda päeva adventistide koguduse Inter-Ameerika divisjoni (IAD) juhid lõpetasid oma aastakoosoleku põlvedel. Paluti Jumala kaitset ja juhtimist divisjoni koguduse tegevustesse. Punta Canas, Dominikaani vabariigis peetud palvekoosolekuga pandi punkt kolmepäevastele iga-aastastele aastakoosolekule, mille eesmärgiks oli ainus missioon – jõuda evangeeliumi sõnumiga inimesteni ja suunata liikmeskonda jääma Jeesuse juurde.

„Me oleme siin, et paluda ühtsust eesmärgis, et meie kogukonnad teaksid ja tunneksid, et me oleme Jumala palvetav rahvas, usklik rahvas, kes usub ennekõike Jumalasse," ütles IAD esimees Elie Henry, pöördudes enam kui 160 saadiku poole. Henry märkis, et ta ootab Püha Vaimu väljavalamist, selgemat nägemust, et pakkuda lootust nii paljudele peredele, noortele ja erinevatele inimrühmadele.

Kogudusejuhid palvetasid IAD piirkondade eest, kus on ohte ja raskusi, nagu Haiti, Venezuela ja Kuuba. Samuti palvetati rahaliste vahendite eest, et jätkata misjonitöö edendamist divisjoni igas piirkonnas.

Aastakoosolekul võeti vastu dokument pealkirjaga „Jumala tõotatud kingitus: kiireloomuline üleskutse taaselustuseks, reformatsiooniks, jüngerluseks ja evangelismiks“. Dokumendis seatakse prioriteediks Jumala otsimine vaimulikuks äratuseks ja Püha Vaimu väljavalamiseks perekondades ja kogudustes. Dokumendis kutsutakse üles pühendama iga päev aega osadusele Kristusega palve ja Jumala Sõna uurimise kaudu. Samuti julgustab see pühendama koguduse teenistustel aega palvetamisele ning Jumala Sõna uurimisele, et mõista Tema plaane Tema koguduse jaoks.

Lisaks hääletasid komitee liikmed algatuse „Tagasi altari juurde" heakskiitmise ja rakendamise poolt. Selle algatuse eesmärk on julgustada igapäevast harjumuspärast hommikuse ja õhtuse jumalateenistuse harrastamist seitsmenda päeva adventistide üksikisikute ja perekondade elus isikliku ärkamise ja reformatsiooni ning teavitustöö eesmärgil. See „püüab kaitsta vaimulikku elu digitaalse meedia negatiivsete mõjude eest, edendades head digihügieeni ja jagades tervislikke viise meedia kasutamiseks osaduses ja evangelisatsioonis".

Osa hääletatud vaimse ärkamise algatustest tugevdab kogudust 2023. aasta jooksul, mille juhid nimetasid IAD-s dialoogi ja hingede võitmise aastaks. Iga tööharu viib ellu algatusi, mis on mõeldud nii koguduseliikmete eest hoolitsemiseks kui ka inimeste juhtimiseks Kristuse vastuvõtmiseni.

Aastakoosolekul palvetati Ellen G. White'i raamatu „Suur võitlus" jagamise pärast: järgmisel aastal on plaanis divisjoni territooriumil inimestele jagada kolm miljonit eksemplari.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat