Koguduse uus strateegiline plaan: "Mina lähen"

Avaldatud 25.6.2020, allikas Adventist News Network

3.–4. juuli otseülekandes avaldab seitsmenda päeva adventistide kogudus 2020.–2025. aasta strateegilise plaani. Alates 2015. aastast on strateegiliste plaanide fookus olnud teema „Mingem maailma“ juures; järgmise viie aasta plaan keskendub algatusele „Mina lähen“.

Strateegiline plaan pidi avaldatama 2020. aasta peakonverentsi töösessioonil Indianapolises, kuid koroonaviiruse tõttu on neid plaane muudetud. Nüüd avaldatakse strateegiline plaan nädalavahetuse ülekannetega Hope Channel’il ja koguduse ametlikul Facebooki-lehel.

„Mina lähen“ on oluline tööriist

Strateegiline plaan „Mina lähen“ on tööriist, mille abil kogudus saab hõlpsamini keskenduda oluliste ülesannete täitmisele. Plaan kasvab välja suurtest misjonikäsust Matteuse 28. peatükis, kus Jeesus kutsub oma jüngreid minema välja ja tegema jüngreid kõigi rahvaste seas.

Üleilmse koguduse juht Ted N. C. Wilson ütles, et selle fookusega „loodame näha üleilmset ja rohkearvulist kaasatust kõigi koguduseliikmete seas, et nad tunnistavad nende maailma ajaloo viimaste päevade ajal ja saavad osaks kõigi liikmete kaasatuse algatusest – et kõik on Kristuse ligi ja teevad midagi evangeeliumitööks Tema väes“.

Üleilmse koguduse endine asepresident Michael Ryan ütles, et see plaan on lai vaade koguduse elule. „Meil on Piiblile ja prohvetlikult kuulutamise vaimuannile rajanedes mandaat sellega edasi minna – lugeda Pühakirja, palvetada, olla teadlik misjonitööst, minna maailma kõige eraldatumatesse paikadesse, meil on sõnum, kuulutus, vastutus oma laste ees anda neile haridus ja juhised. Selles plaanis on sõnastatud iga aspekt meie tööst.“
Plaani töötas välja selleks eraldi kokku kutsutud komitee, mille juht Ryan oli ja mille koosseis kiideti heaks 2019. aasta peakonverentsi aastakoosolekul.

Adventist Mission’i direktor Gary Krause annab plaanist ülevaate: „Selles plaanis on kümme suuremat teemat – neli neist on seotud misjonitööga, kolm vaimuliku kasvamisega ja kolm juhtimisega. Kuid lisatud on veel üks teema: Püha Vaimu teema. See aitab meil teadvustada, et kuigi me teeme heade majapidajatena plaane, peame olema avatud Püha Vaimu peenhäälestusele ja sellele, et Ta lisab meie horisondile uusi misjoniprioriteete.“

Krause rõhutab, et see ei ole järjekordne programm või sündmus, vaid kaart, mis aitab meil navigeerida koguduse kõige olulisemates küsimustes ning jääda ustavaks koguduse missioonile.

Need küsimused, millega kogudus peab tegelema, on leidnud määratlust uurimuste kaudu. Koguduse statistika ja uurimusosakonna juhi David Trimi sõnul eelnes plaani koostamisele pea enneolematu uurimistöö.

2018. aastal viidi uurimus läbi koguduse kõigis 13 divisjonis, saadi 63 756 vastust, mis andsid infot isiklike vaimulike praktikate, kohaliku koguduse keskkonna ja piibellike uskumuste – alates kuuepäevasest loomisest kuni surnute seisukorrani – kohta. Nende andmete abil saavad kogudusejuhid olla kursis koguduse seisukorraga ning julgustada vaimulikku kasvu ja pühendumist. Uurimus on aidanud tuvastada koguduse vajadusi ja nii on ellu kutsutud 10-päevane palveaeg, ühine piiblilugemine ja kõigi liikmete kaasatuse algatus.

Uurimuse tulemusel kutsutakse algatusi ellu ka järgmise viie aasta jooksul, et hinnata strateegilise plaani tõhusust ja panna paika uus fookus järgmiseks viieks aastaks.

Rohkem infot on lehel iwillgo2020.org.

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat