Liidu esimehe pöördumine seoses Vabariigi valitsuse piirangutega

Avaldatud 23.12.2020

Kallid vennad ja õed Kristuses. See pöördumine teie poole peaks olema eelkõige pühadetervitus, kuid lõppev 2020. aasta on olnud meie kõigi jaoks täiesti teistmoodi, muutes ka seda, kuidas me sellel korral uuele aastale vastu läheme.

Kirjutan teile sügava palvega võtta tõsiselt kõiki praeguse aja piiranguid, ettekirjutusi ja korraldusi, mis tulevad meile Vabariigi Valitsuselt seoses koroonaviiruse jätkuvalt kasvava levikuga Eestis. Nagu paljud ilmselt juba ka teavad, olen nüüdseks ka ise selle viiruse mõju tunda saanud. Seda pöördumist ja palvet kirjutan teile oma kodust, kus viibime juba nädal aega karantiinis.

Covid19-sse haigestusin endalegi täiesti ootamatult. Külastasime perega 12. detsembril Tartus viibides umbes pooleks tunniks ühte head perekonnasõpra. Istusin sõbrast üle laua umbes meetri kaugusel ning ei kandnud maski. Me mõlemad arvasime, et olime terved. Kuid neli päeva hiljem, kolmapäeval, hakkasid ilmnema esimesed haigusnähud, tervis halvenes kiiresti ning peagi selgus, et ka meie ühine sõber on raskelt haigestunud. Neljapäeval tegin testi, reedel sain positiivse vastuse.

Selle haiguse põdemine ei ole olnud meeldiv kogemus. Veelgi suurema murega aga jälgin oma sõbra veelgi vaevalisemat taastumist. Ka tema sai kinnitatud koroonanakkuse külaliselt, kes korraks läbi astus.

Kallid usukaaslased. See haigus on reaalne ning mõjutab paljude inimeste elusid. Kõige rohkem võib see mõjutada meie kallite lähedaste elusid, kellele me keegi seda haigust ei soovi. Lisaks päriselt haigestunutele on sellel epideemial ka kaudsed kannatajad: need, kes haiglate ülekoormatuse tõttu õigeks ajaks oma tervislikule olukorrale kohast abi ei saa. Kahjuks olen selsamal põhjusel ka juba matnud ühe oma hea sõbra kalli vanema. Ta oleks võinud veel kaua elada.

Kui sina, kes seda pöördumist loed, ei ole selle haigusega kokku puutunud, siis on sul põhjust tänulik olla, kuid sugugi mitte vähem ettevaatlik. Mina tegelesin terve möödunud nädala reedese päeva nende inimeste teavitamisega, kellega jõudsin pärast nakkuse saamist kohtuda, kaasa arvatud põgus läbiastumine minu kallite vanemate juurest. Olen väga tänulik, et ma pikemalt nende juures ei peatunud ning et tänaseni on nad terveks jäänud.

Kui oma möödunud nädala alguse liikumisi analüüsisin, sain aru, kui ma poleks juba varem kehtivaid distantsi hoidmise piiranguid, maskikohustust ja käte desinfitseerimist oluliseks pidanud, siis oleks see haigus võinud minu kaudu jõuda paljude inimesteni ja segi paisata veelgi rohkemate inimeste elud ja töö. Ja samas: tagantjärele vaadates tean, et oleksin saanud veelgi paremini.

Kallid usukaaslased, meie koguduste liikmed, vastutavad vanemad ja koguduste pastorid: kutsun teid üles meie kõigi pärast, kuid ka Jumala poolt Pauluse kaudu antud selge üleskutse kohaselt „alistuda valitsemas olevaile võimudele“, sest, nagu kirjutab Paulus kirjas Roomlastele (13:1) „ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest…“.

Paulus kirjutab meile kõigile hoiatavalt, jätkates teisest salmist: „Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele, vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse.“

Kallid usukaaslased. Usun, et keegi meist ei soovi meie koguduse peale nuhtlust tõmmata. Meil kõigil võivad olla erinevad seisukohad selle viiruse olemuse ja leviku suhtes, kuid ärgem võtkem seetõttu enesele õigust korraldada koguduse elu nagu ise õigeks peame. Kutsun meid kõiki üles Paulusele ja Kristuse eeskujule tuginedes praegusel ajal kuuletuma ja alluma kehtivale korrale ning keskenduma ka nii sõnas kui teos sellele, mis üles tõstab ja julgustab.

Tean, et kuuletumine pole alati kerge. Tundub, justkui sunnitakse meid loobuma meie kristlikust kutsest ja õigusest pühakodasid mitte maha jätma. Kinnitan teile, et teeme liidu juhtkonna poolt kõik oleneva, et seda õigust ja võimalust kirikus Jumalat teenida meilt ära ei võetaks. Ja seda ei ole meilt täna ka ära võetud. Me teame, et praegune olukord on ajutine ning me vaatame usus sinnapoole, kui võime taas vabalt ja ilma piiranguteta Jumala ees ühiselt kohtuda.

Tuletan siinkohal meelde, et kogu Eesti ühiskond on rangete piirangute all. Ja paljud peavad oma uksed päriselt sulgema. Eesti Vabariigi Valitsus leppis ööl vastu kolmapäeva kokku rangete piirangute laiendamises ka Tallinnale ja Harjumaale. See tähendab, et meelelahutusteenuste osutamine on täielikult keelatud, uksed peavad sulgema kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad. Keelatud on avalikud koosolekud ja üritused, seal hulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid (seal hulgas ka kontserdid kirikutes), jne.

Sellises kontekstis on meil põhjust olla väga tänulikud, et kirikud on jäetud jumalateenistuste pidamiseks lahti. Sellepärast kutsun meid kõiki üles seda võimalust, seda õigust, mis meile jäetud on, kehtivate piirangute ulatuses austama.

Seoses saabuvate pühadega on kirikutes peetavatele jumalateenistustele juurde tulnud üks oluline piirang, mida tuleb ka meil kogudustes rakendada.

24. detsembrist hakkab kehtima 50-protsendiline ruumitäituvuse piirang avalikele jumalateenistustele kõikjal Eestis, mis lisandub juba kehtivatele piirangutele nagu maski kandmine, käte desinfitseerimine/pesemine ja 2+2 reegli järgimine.

ERRi uudisteportaalis antakse edasi Vabariigi Valitsuse korraldust: „Üle Eesti hakkab kehtima jumalateenistuste ja usuliste talituste puhul 50-protsendilise ruumitäituvuse piirang, et vältida koroonaviiruse leviku ohtu jõulupühade ajal. Siseruumis tuleb jätkuvalt kanda maske, tagada desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid viiruse leviku tõkestamise abinõusid.“

Kuna mitmed meie koguduse kooskäimise kohad on üpris väikesed, tähendab see seda, et tuleb leida praegusele kooskäimise viisile või kohale parem lahendus, kui seda 50% täituvuse nõuet pole võimalik täita. Pakun välja vähemalt kahte võimalust, mida kogudustes sellises olukorras teha, et jumalateenistused saaksid toimuda:

Jumalateenistuste korraldamine samal päeval mitu korda (üks teenistus hommikul tavapärasel ajal ja teine kordusteenistus näiteks pärastlõunasel ajal)

Lühiajaliselt leida jumalateenistuste läbiviimiseks suurem ja sobivam asenduspind. Kaasnevate kulude osas võib julgelt pöörduda abi saamiseks ka liidu juhtkonna poole.

Lisaks eelpool kirjeldatule on mul siiralt hea meel ka selle üle, et meil on jätkuvalt võimalik jumalateenistusi hingamispäeviti oma kodust, interneti vahendusel, jälgida. Aadressil: otse.advent.ee on igal laupäeval kell 11:00 teie jaoks meie uues stuudios salvestatud jumalateenistus, kus kõnelevad meie oma pastorid, piiblitöölised ja liikmed. Siinkohal eriline tänu kogu vabatahtlike videomeeskonnale, kes selle nimel meie kõigi jaoks pingutavad.

Lisaks sellele on meil seekord ka „JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS veebis“, mida võib samuti vaadata aadressil otse.advent.ee juba saabuval neljapäeval, 24. detsembril kell 17:00.

Kallid õed ja vennad Kristuses. Üheskoos me saame hakkama. Üheskoos me liigume taaskord suurema valguse, kevade ja uute kohtumiste poole. Seniks aga lubage mul tsiteerida minu isa, emeeritus pastor Mati Ploompuu väljendatud mõtet, kui ma temalt eile nõu küsisin: „Usklikena saame ka kodustes tingimustes rahulikult oma usku praktiseerida, kui aeg seda nõuab.“ Ja aeg seda tõesti nõuab.

Lõpetaksin taaskord Pauluse sõnadega, kes ütleb oma kirjas roomlastele 13:5: „Niisiis on alistumine vajalik, seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast.“

Ka mina loodan, et me allume praegu kehtivale korrale mitte võimaliku karistuse pärast, vaid eelkõige südametunnistuse pärast. „Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt“. (1 Kr 1:3)

Häid pühi soovides

Andres Ploompuu

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu esimees

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat