Vaktsiiniteemaline sümpoosion tekitas palju huvi

Avaldatud 27.5.2021, allikas Adventist News Network

15. mail toimus Põhja-Ameerika divisjoni COVID-19 vaktsiini-teemaline sümpoosion. „Meie eesmärk on aidata leida vastuseid küsimustele, mis on seoses COVID-19 vaktsiiniga tekkinud, ning aidata langetada informeeritud otsus selles osas, kas vaktsiin on hea sulle ja sinu lähedastele,“ ütles sümpoosioni tervituses Life TV saatejuht Carlton B. Byrd.

Sümpoosion kandis pealkirja „Kas COVID-19 vaktsiin on usaldusväärne? Piiblipõhine vestlus teadusest“ – sellel osales tervisetöötajaid, kommunikatsioonieksperte ja teolooge, kes arutlesid Piibli ja teaduse kokkupuutepunktide teemal, jagades ühtlasi nõuandeid, kuidas enda sõnumit teistele edastada ja kuidas langetada informeeritud otsuseid. Esinejad võtsid aega ka e-kirja teel saabunud küsimustele vastamiseks. Esinejate hulka kuulusid tuntud evangelist Mark Finley, koguduse ajaloolane Merlin Burt, arstid Peter Landless ja David Williams, kommunikatsioonieksperdid Garrett Caldwell, Costin Jordache ja India Medley ja teisi teadlasi, pastoreid ning meditsiiniasjatundjaid.

„Me teadsime seda tööd alustades, et peame koos vaktsiinist rääkima,“ ütles Põhja-Ameerika divisjoni tervisetöö juht Angeline Brauer. „Ühiskonnas arutatakse erinevate komplekssete teemade üle, mis vaktsineerimist ümbritsevad, sageli kasutatakse neid debatte ka relvadena. Me soovime selles debatis osaleda teistsuguse lähenemisviisiga – sellisega, mis toob lootust ja terviklikkust.“

Adventistist medõde Jaquenette Prillman rääkis oma kogemusest koroonaviirusega, selgitades, et aasta eest emadepäeval lasti ta pärast seda, kui ta oli nädalaid hapnikumaski all olnud, haiglast koju. „Ma ütlesin muudkui, et ma olen näljane õhu järele ja ma ei saa hingata,“ rääkis Prillman oma sümptomite kohta. Ta rääkis, et usub, et teda päästis ime – imeline meditsiiniline abi. „Ma arvan, et peaksime rääkima avatult vaimsest tervisest ja heaolust. Me peame seda tegema sihiteadlikult. Minu jaoks oli vaimse haiguse koorem väga reaalne, aga mind on õnnistatud abikaasa ja sõpradega, kes mõistsid, et minu emotsionaalne heaolu on esikohal.“

Esimesel sessioonil, mis kandis pealkirja „Vaimulik alus ja individuaalse valiku austamine“, räägiti adventkoguduse ajaloost seoses vaktsiinidega, praegusest seitsmenda päeva adventistide koguduse seisukohast vaktsiinide kohta ja sellest, kuidas näidata üles austust üksikisiku valikuvabaduse ja samas seadusandlike nüansside osas. Medley mainis üht peamistest muredest, mille sõnastas nii: „Kui ma lasen end vaktsineerida, siis ma ei näita mitte üksnes üles usupuudust, vaid ma võtan endale metsalise märgi.“ Finley märkis ära kolm punkti – vaba tahe, koguduse ühtsus ja kristlik eetika – ning sõnas: „Metsalise märgil ei ole vaktsiinidega absoluutselt mingit pistmist.“ Ta viitas kolme ingli kuulutusele Ilmutusraamatu 14. peatükis ja selgitas, et seitsmenda päeva adventistid , kes usuvad, et 7. salm kutsub üles kummardama Loojat, usuvad ühtlasi, et suure võitluse keskmes on kummardamise küsimus. Salmis 9 hoiatatakse inimesi, et nad ei kummardaks metsalist, ja salmis 12 räägitakse Jumala käskude pidamisest.

„Ellen White nimetas vaktsiiniküsimust kimbatusse ajavaks,“ ütles Burt, vastates esimeste adventistide suhtumise kohta meditsiini. „Ta ei saanud vaktsiinide kohta selget ja jumalikku nägemust. Aja möödudes, kui vaktsiinidega kaasnes vähem komplikatsioone, otsustasid tema ja teised kogudusejuhid end rõugete vastu vaktsineerida.“ Burt kirjeldas vestlust, mil White’i käest küsiti, kas malaariat põdevale inimesele hiniini andmine oleks patt. Ellen White toetas meditsiini kasutamist kõige selle valgel, mida ta õppis teadma haiguse kohta – et see on ohtlikum kui ravim. „Ellen White vastas: „Ei, me peame tegema oma parima.“,“ rääkis Burt ja lisas, et „see põhimõte, et me kasutame tervet mõistust ja oleme oludest teadlikud, on oluline faktor, millest ajaloost õppida“.

Peakonverentsi tervisetöö juht Peter Landless ütles koguduse praegust seisukohta vaktsineerimise osas kommenteerides: „Meie tervisesõnum baseerub Piiblil. Me tugineme prohvetlikult kuulutamise vaimuannile ja tõenduspõhisele terviseteadusele.“ Landless selgitas, et kogudusel on seisukoht „vastutustundliku immuniseerimise“ kasuks. „Kui me vaatame, mis pikendab inimeste eluiga, siis see on tervislik eluviis, see on hügieen, puhas vesi. Ja inimese pikaealisusele lisab aastaid immuniseerimine,“ sõnas ta. „Me julgustame vastutustundlikku immuniseerimist ja meil ei ole usulisi ega usupõhiseid põhjuseid seda mitte teha. Me innustame karjaimmuunsust saavutama, aga see on siiski inimese valik, meie ei ole koguduseliikme südametunnistus.“

Teisel ja kolmandal sessioonil räägiti vaktsiinide teaduslikust poolest: miks on vaktsiinid olulised rahvatervise seisukohast, missugune on vaktsiinide loomise protsess ja missugune on valitsuse roll selle protsessi reguleerimisel. Neljandas sessioonis keskenduti COVID-19 vaktsiini kohta käiva teabe kommunikeerimisele, samuti puudutati seda, kuidas tulla toime vandenõuteooriatega ning miks on oluline kasutada usaldusväärseid infoallikaid. Viimases sessioonis oli teemaks vaimne tervis. Räägiti haiguse mõjust meie lastele, teismelistele, täiskasvanutele ja peredele, samuti anti praktilisi nõuandeid, kuidas keerulistes oludes toime tulla.

Küsimuste-vastuste sektsioonis esitati palju küsimusi usu ja vaktsiini seoste kohta. Landless vastas sellele küsimusele: „Kas ma näitan üles usupuudust, kui võtan vastu vaktsiini? Ja missugune on meie tervisekuulutuse, meie elustiili ja meie uskumuste osa haiguste ennetuses? Mul ei ole mingit kahtlust, et kui praktiseerime seda imelist tervisekuulutust, mille Jumal on sellele kogudusele armuannina usaldanud, siis elame kvaliteetsemalt, isegi meie patuses maailmas. Ja teinekord või sageli elame ka kauem. Aga me ei ela siin igavesti. Ja mida me siis püüame teha?“

Landless jätkas: „Ärge unustage, et põhjus, miks kogudusele tervisesõnum anti, ei olnud selles, et me saaksime olla pikaealised patused. See anti töö lõpetamise pärast. Kui Ellen White’ile esitati see küsimus, oli ta väga selgesõnaline. Meile anti see sõnum põhjusel, et meie töö ei ole veel tehtud. Kõik, mille Jumal meile annab – kui see on abiks, kui see on mõistlik, kui see on tõenduspõhine, kui see on teaduslik ja hoolikalt ning vastutustundlikult tehtud –, siis ma ei arva, et selle kasutamine oleks usupuuduse märk.“

„Põhja-Ameerika divisjoni meeskonna peamine eesmärk selle sümpoosioniga oli pakkuda teavet, et vastata neile, kes on COVID-19 vaktsiini suhtes äraootaval seisukohal, nii et nad tunneksid, et saavad oma otsuse langetada rahulikult ja informeeritult,“ ütles divisjoni avalikkussuhete juht ja sümpoosioni korraldaja Melissa Reid. „Me tahtsime rõhutada seitsmenda päeva adventistide koguduse pühendumist terviklikule inimesele ja isikuvabadusele langetada ise valik. Tunnen, et esinejate ettekanded õnnistasid mind, ja palvetan, et need õnnistaksid teisigi.“

Sümpoosioni saab järelvaadata Facebookis ja YouTube’is.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat