COVID-19 vaktsiinid: vastused küsimustele ja soovitused

Avaldatud 28.12.2020, allikas Adventist Review

Peakonverentsi terviseteenistuse, Peakonverentsi Piibliuuringute Instituudi ja Loma Linda ülikooli rahvatervise kooli ning farmaatsiakooli pöördumine

Seitsmenda päeva adventistid vaatavad Kristuse tulemist kui ajaloo suurt kulminatsiooni, mil lõpevad kõik haigused, kannatused ja surm. Siiski on meile usaldatud adventistlik tervisesõnum, mis on kätketud Ellen White’i kirjutistes ja võtab kokku tervisliku elu praktikad ning tervikliku elustiili käitumismustrid. Me oleme kõigi nende praktikate toetajad, et säilitada inimese tervislik immuunsüsteem ja praegu, pandeemia olukorras, on vaja rohkemgi. Ellen White oli inspireeritud kanal, mille kaudu anti terviseinfot, mis oli oma ajast ees, lisaks sellele aitas ta kaasa oma aja surmava haiguse, rõugete, praktilisele ennetamisele, lastes vaktsineerida iseennast ja kõiki oma lähedasi.1 Tänaseks on rõuged kogu maailmast kadunud haigus.

Me loodame, et see artikkel vastab küsimustele, leevendab hirme ja lükkab ümber mõned laialt levinud müüdid ja kuulujutud ning seega toob rahu meie koguduseliikmete südamesse, kui nad langetavad terviseasjatundjate juhatusel tervisealaseid otsuseid.

On kuulujutte ja vandenõuteooriaid, et COVID-19 vaktsiini kasutamine on prohvetikuulutuste täitumine või nende ilmnemine. Me küsisime sellekohast kommentaari Peakonverentsi Piibliuuringute Instituudilt ja alljärgnev on sealt saadud vastus.

Piibliuuringute Instituudi vastus

COVID-19 viirusest põhjustatud pandeemia on tinginud suurel hulgal spekulatsioone, mis on seotud lõpuaja sündmuste ja Piibli vale tõlgendamisega. Ühe hiljuti sotsiaalmeedias ja teatud internetilehtedel propageeritud vaate järgi on COVID-19 vaktsiin, mis on mõeldud viiruse vastu võitlemiseks, osa kontrolliprotsessist, mis omakorda viib metsalise märgi rakendumiseni.

Peab siiski märkima, et adventistid peavad kinni veendumusest, et lõpuaja vastuseis keskendub Jumala käsu ümber, ja eriliselt neljanda käsu ümber (Ilm 14:12). Veelgi enam, kolmanda ingli sõnum hoiatab meid selle märgi vastuvõtmise eest (Ilm 14:9–11) ning valgustab inimkonda sellega seotud probleemide osas.

Sel põhjusel peab selgitama, et seitsmenda päeva adventistide arusaamise järgi ei ole „metsalise märk“ otsene märk, vaid viide liidule, mis identifitseerib selle märgi kandja ustavust metsalise poolt esindatud võimu kandjale.

Teise seisukoha järgi spekuleeritakse, et vaktsiin muudab inimesed, kes neid endale süstida lasevad, ebapuhtaks, kuna vaktsiini tootmisel kasutatakse ebapuhtaid koostisosi. Siin peab selgitama, et Piibli juhised keelavad ebapuhaste toitude ja vere tarvitamist (3Ms 11:1–20; 17:11, 12; Ap 15:20) ning see ei kehti vaktsiinide kohta ilmselgel põhjusel, et vaktsiine toodetakse elupäästvate medikamentide ja mitte toiduna.

Sellised spekulatsioonid heidavad Jumala Sõnale halba valgust ning tekitavad segadust siiraste, kuid väheinformeeritud usklike seas. Kui me kasutame vaktsiini teemat vaimuliku ja kosmilise mõõtmetega eshatoloogilise stsenaariumi üleskeerutamiseks või oleme vaktsiini vastu Pühakirja vigase tõlgendamise põhjal, siis tõmbab see siiraste usklike tähelepanu eemale tegelikest prohvetlikest teemadest ning adventkoguduse pühendumisest evangeeliumi kuulutamisele.

Loodame, et tõhus vaktsiin aitab peatada praeguse pandeemia. See kaitseb nende elu, kes peavad veel evangeeliumit kuulma, aga ka neid, kes on evangeeliumi juba vastu võtnud ning on seega kohustatud viima Jumala lõputu armastuse sõnumit kannatavale maailmale (Jh 3:16)“.2

Adventistide tervisetöö põhineb kindlalt Piiblil ja Ellen White’i kaudu prohvetlikult kuulutamise vaimuanni juhistel ning seda kõrvutatakse ning vaadatakse pidevalt üle tõenduspõhise terviseteaduse valgel. Me toetume oma tervisenõuannete sõnastamisel ja nõuannetega neile alustele. Ajal, mil viirusega on nakatunud miljonid inimesed, sellest põhjustatud surmasid on palju ja üleilmne nakatumiste näit on tõusuteel, on rekordiliselt kiire aja jooksul välja töötatud mitu vaktsiini. Küsimusi, mida COVID-19 vaktsiini kohta esitatakse, on palju.

Kogudusena toetame tõenduspõhiseid tervisesoovitusi, kuid samas oleme hoolikad, et me ei annaks välja sõnumeid, mida võib tõlgendada kui riigi või rahvusvahelise juhise asendust. Sel põhjusel on oluline, et meie kommentaare vaadeldaks meie koguduse ametliku seisukoha valgel vaktsineerimise kohta.

Koguduse ametlik seisukoht vaktsineerimise kohta

Seitsmenda päeva adventistide kogudus peab tervist ja heaolu väga oluliseks. Adventistlik tervisevaade põhineb piibellikul ilmutusel, Ellen White’i kirjutistel ja kaasaegsel teaduslikul uurimusel. Seda arvesse võttes julgustame vastutustundlikku immuniseerimist/vaktsineerimist ja meil ei ole religioosseid ega usupõhiseid argumente, millega soovitada oma kaasmõtlejatele mitte osaleda kaitsvates ja ennetavates immuniseerimisprogrammides. Me väärtustame rahvastiku tervist ja turvalisust, mille hulka kuulub ka karjaimmuunsuse säilitamine.

Me ei ole iga üksiku koguduseliikme südametunnistus ja me tunnistame üksikisiku valikuvabadust. Seda vabadust saab iga inimene rakendada ise. Valikut saada vaktsineeritud või mitte ei tohiks vaadelda seitsmenda päeva adventistide koguduse doktriini ega õpetusena.

COVID-19 usaldusväärse ja tõenduspõhise ravi väljatöötamiseks on tehtud palju jõupingutusi. Lisaks sellele on rekordiliselt kiire aja jooksul toodetud vaktsiinid, mida nüüd viiruse kontrolli alla saamiseks kasutatakse. Sellele vaatamata on inimestel vaktsiini osas oma mured ja küsimused.

Pfizer/BioNtech vaktsiinile anti kiireloomuline kasutusluba (Emergency use authorization, EUA) 2020. aasta 2. detsembril Suurbritannias, 9. detsembril Kanadas, 11. detsembril USAs. Sellele järgneb Moderna vaktsiin.

Vestluses Loma Linda ülikooli rahvatervise kooliga (Loma Linda University School of Public Health, LLUSPH) jagas vastuseid Loma Linda farmaatsiakooli dekaan Michael Hogue, kes on USA haiguste kontrollikeskuse COVID-19 immuniseerimiskomitee liige.

Michael Hogue selgitused levinud küsimustele

Küsimus: Kas mRNA-vaktsiin muudab sinu DNA-d? (ingl k messenger Ribonucleic Acid, eesti k informatsiooni-ribonukleiinhape, tõlk)

FAKT: Mõlemad nimetatud vaktsiinid põhinevad mRNA-l, seda tehakse esimest korda vaktsiinide puhul, kuid meditsiinilises ravis on seda kasutatud juba 15 aastat. Vaktsiin siseneb inimese raku tsütoplasmasse (raku sees olev vedelik), kus see stimuleerib antikehade tootmist, mis võitlevad SARS-CoV-2 ogavalguga. Kuna vaktsiin ei sisene raku tuuma, ei muuda see DNAd ega raku geneetilist struktuuri/toimet.

Küsimus: Kas vaktsiin saab olla turvaline ja tõhus, kuna see töötati välja nii kiiresti?

FAKT: Tänu praeguse aja tehnoloogiale järjestati SARS-CoV-2 viirus paari päevaga pärast selle määratlemist – töö vaktsiiniga hakkas pihta kohe. Selle suure uurimuse valim on 40 000 inimest (keskmine vaktsiiniuurimuse valim on tavaliselt 27 000). Me oleme seda vaktsiini uurinud aasta ja kaks kuud ning andmeid on vaadeldud väga hoolikalt.

Esimene doos näitas 50-protsendilist immuunsuse kaitset. Teine doos ulatus 95-protsendilise kaitseni! (Vaid A-hepatiit on kõrgema, peaaegu 100-protsendilise kaitsega.) See uurimus viidi läbi väga hoolikalt ning USA demograafia oli väga hästi esindatud, välja arvatud indiaanlased (praegune uurimus töötab selle kallal, et seda parandada). Tõhusus ja kõrvalnähud olid kõigis rahvusgruppides samad.

Küsimus: Kas vaktsiini mõni koostisosa või säilitusained on ohtlikud?

FAKT: Neis kahes COVID-19 vaktsiinis ei ole säilitusaineid, seepärast peabki neid hoiustamiseks ja transportimiseks sügavkülmutama. Vaktsiin on hoolikalt puhastatud.

Küsimus: Missugused on kõrvalnähud?

FAKT: Siiani on 10 % vaktsineeritutest andnud teada palavikust teisel päeval ja 50–60 % on teatanud, et nad on 24 tunni möödudes tundnud valu. Pfizer/BioNtech vaktsiinil on siiani olnud väga vähe tõsiseid kõrvalnähte, kaasa arvatud kolm märkimisväärset allergiareaktsiooni.

Dr Hogue selgitas veel, et kui inimene on andnud COVID-19 positiivse proovi, saab ta ikka lasta end vaktsineerida – see aitab tõsta inimese antikehade taset. Ta märkis ka ära, et USAs on vaktsineerimine vabatahtlik, mitte kohustuslik. (Nii on ka Eestis, tõlk.)

PfizerBioNtechi ja Moderna vaktsiini tõhusus on sarnane, kuid need ei ole koos kasutatavad (kui inimene alustab ühega, tuleb teine doos võtta samalt kaubamärgilt). Pfizeri vaktsiini kahe doosi intervall on 21 päeva, Moderna vaktsiini kahe doosi intervall on 28 päeva. Vaktsiini ei tohi kasutada raseduse ajal ega alla 16-aastaste laste puhul.

Kokkuvõtteks

Vaktsineerimine koos kanalisatsiooni ja puhta veega on olnud aluseks kasvavale pikaealisusele, mida näeme igal pool maailmas, kuhu need elukvaliteedi näitajad on jõudnud. Adventkoguduse liikmed kogu maailmas on vaktsiine kasutanud juba kaua aega. Koos tervisliku eluviisiga pakuvad vaktsiinid kaitset paljude infektsioonide ja ennetatavate haiguste ja surma eest.

Praegu, kui me oleme tunnistajaks üleilmsele pandeemiale, surmadele ja COVID-19 pikaajalistele mõjudele, mis on tõusnud esile kõigis eagruppides, julgustame oma koguduseliikmeid mõtlema vastutustundlikule immuniseerimisele ja selle edendamisele ning arendamisele, mida nimetatakse karjaimmuunsuseks (kogukondlik immuunsus, mis saavutatakse kui keskmiselt 80 % inimestest on põdenud haigust või on haiguse vastu vaktsineeritud).

Me kordame: OTSUS LASTA END VAKTSINEERIDA VÕI MITTE ON IGA INIMESE VABA OTSUS, MILLE PEAKS LANGETAMA TERVISETÖÖTAJAGA KONSULTEERIDES. LÕPPEKS TOETUME PIIBELLIKELE TERVISEPRAKTIKATELE JA PROHVETLIKULT KUULUTAMISE VAIMUANNILE NING JÄRGIME OMA ELUS JUMALA JUHATUST, MIS TOOB MEILE RAHU JA KINDLUST KA OTSUSE LANGETAMISE PROTSESSIS.

____________________________

1. Pidades silmas rõugete vastu vaktsineerimist, kirjutas Ellen White’i üks sekretäre, D. E. Robinson 12. juunil 1931 seoses mrs White’i suhtumisega vaktsineerimisse: „Te küsite lõplikku ja kokkuvõtvat informatsiooni selles osas, mida õde White kirjutas vaktsiini ja seerumi kohta. Sellele küsimusele saab vastata väga lühidalt, kuna nii palju kui meil on andmeid, ei ole ta nendele oma kirjutistes viidanud. Teile võib aga huvi pakkuda, et ajal, kui piirkonnas oli rõugeepideemia, lasi ta end vaktsineerida ning julgustas kõiki oma abilisi, kes temaga kokku puutusid, end samuti vaktsineerima. Seda tehes tunnistas õde White, et oli tõestatud, et vaktsiin kas tagab immuunsuse rõugete vastu või vähendab oluliselt selle haiguse mõjusid, kui keegi on rõugetesse haigestunud. Ta rääkis ka sellest, kui ohtlik on see teistele, kui inimene ei võta seda ohutusmeedet vastu. [Allkiri] D. E. Robinson” (Valitud sõnumid, rmt 2, lk 303)

2. Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, detsember 2020.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat