10päevase palveaja 5. päev

Avaldatud 10.1.2021

5. PÄEV   
VAIMNE VÕI LIHALIK INIMENE:
MILLES PEITUB NENDE ERINEVUS?
„Aga meil on Kristuse meel.“ (1. Kr 2:16)

Meie ühendus taevaga

Enne, kui asume defineerima vaimset ja lihalikku kristlast, peame meeles pidama, et me ei räägi patustest ja patuta inimestest. Kõik inimesed, nii vaimsed kui ka lihalikud, on Päästjat vajavad patused. Meie ainus õigus tuleb Temalt. Kriteeriumiks, mis määratleb, kumba rühma kuulume meie, on meie isiklik suhe Püha Vaimuga. Jumal on öelnud, et pole võimalik katkestada suhet Püha Vaimuga, kahjustamata seejuures oma ühendust taevaga. (Mt 12:32) Ellen White selgitab: „See, kes tõukab eemale Püha Vaimu töö, asetab end olukorda, kus kahetsus ja usk ei saa tema juurde tulla. Jumal töötab inimeste südamete kallal just nimelt Püha Vaimu kaudu.“ (Ajastute igatsus, lk. 322)

On väärt kordamist, et peaksime tegelema vaid iseenda hindamisega. Kas ma kuulun vaimsete või lihalike inimeste rühma? Jumal töötab ise teiste südametes ja Ta ei soovi, et sildistaksin kaaskristlasi. Hea uudis on, et kui Jumal ilmutab mulle minu kohta seda, mis mulle pettumust valmistab, võib Ta mind juba täna muuta!

Vaimne koguduseliige

Vaimne inimene on tõeliselt pöördunud kristlane. Ehkki ta on sündinud patusena, kutsutakse teda vaimseks, sest tal on elav ja kasvav suhe Püha Vaimuga. Apostel Paulus kirjutab: „Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi. Sest, kes on tundnud Issanda meelt, kes võib teda juhatada? Aga meil on Kristuse meel.“ (1. Kr 2:15, 16)
Vaimse inimese elu keskmeks on Jeesus. Tema südames valitseb Jeesus ja määrab ära tema prioriteedid. Vaimne inimene on end täielikult Jeesusele pühendanud ja palvetab püsivalt Püha Vaimu pärast. (Lk 11:13) Laodikea kontekstis kutsutakse vaimset inimest kuumaks. (Ilm 3:15) Tähendamissõnas kümnest neitsist kutsutakse vaimset inimest targaks. (Mt 25:2–4) Vaimne inimene kogeb elu ülirohkesti (Jh 10:10) ja on täidetud Jumala kogu täiusega (Ef 3:19). Ta rõõmustab selle üle, et ta on päästetud usu kaudu. (Ef 2:8) Ehkki vaimne inimene kogeb tagasilööke ja kiusatusi, suunab Ta oma pilgu Jeesusele.

Lihalik koguduseliige

Lihalikul inimesel võib olla võlts või kahepalgeline suhe Jumalaga. Ta võib olla märkamatult ükskõikne Püha Vaimu suhtes või avalikult mässumeelne. Apostel Paulus ütleb nii: „Ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väetitele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei oleks veel talunud. Kuid ega te nüüdki veel talu, sest et olete ju alles lihalikud. Kui teie seas on kiivust ja riidu – eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimlikult? Sest kui üks ütleb: „Mina olen Pauluse poolel!“, teine aga: „Mina Apollose!“ – eks te siis ole nagu inimesed ikka?“ 
(1. Kr 3:1–4)

Kokkuvõtteks võime öelda, et otsustavaks teguriks peab olema meie suhe Püha Vaimuga. Lihalik inimene elab oma loomuse järgi; see tähendab tavalise inimliku jõuga, mitte Püha Vaimule toetudes. Ja kõige kurvem on see, et ta pole valinud saada igavest elu. (Rm 8:9)

Paulus pöördub lihalike inimeste poole kui vendade poole, mis viitab sellele, et nad olid koguduseliikmed. Ta ei saanud neid vaimseteks nimetada, sest nad polnud piisavalt Püha Vaimuga täidetud. Nad polnud kasvanud usus, nii nagu nad oleksid pidanud. On võimalik olla aastaid koguduseliige, olles ikka veel lihalik kristlane. On võimalik omada suurepäraseid teadmisi Piiblist, olles vaimselt ebaküps. Paljud lihalikud kristlased kogevad rahulolematust, pettumust või eesmärgipäratust oma vaimulikus elus. Mõned on ükskõiksed, öeldes: „Me oleme patused ega saa sinna midagi parata.“ 

Teised lihalikud kristlased on entusiastlikud ja aktiivsed, võib-olla uhked oma positsiooni üle koguduses. Jeesus ütleb kurvastusega: „Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Issand, Issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?“ Ja siis ma tunnistan neile: „Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad!““ (Mt 7:22, 23). Mis oli valesti? Neil puudus isiklik suhe Jeesusega ja elav ühendus Püha Vaimuga. 

Kui sa leiad, et oled praegusel hetkel lihalik kristlane, siis muuda seda. Sul on võimalus alustada uue eluga juba praegu. Paljud lihalikud kristlased on selles olukorras enda teadmata ja võib-olla palvetad sa juba praegu sügavama usukogemuse pärast. Jeesus igatseb, et meie rõõm saaks täielikuks (Jh 15:11) ja Ta kutsub sind puhkama kindlas igavese elu tõotuses.

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 

Oleme veel lihalikud, kuid meil on lootus.
„Ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väetitele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei oleks veel talunud. Kuid ega te nüüdki veel talu, sest et olete ju alles lihalikud. Kui teie seas on kiivust ja riidu – eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimlikult? (1. Kr 3:1–3)
Kallis Jumal, aitäh, et oled kirjutanud sellesse teksti „alles“, sest see näitab, et me ei pea jääma sellesse olukorda. Palun muuda meid täna. Aitäh, et kadedus, riid ja lahkhelid saavad lahendatud, kui elame Pühas Vaimus.

Kas palume lihalike motiividega?
„Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. Te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks, tahtes seda kulutada oma lõbudeks.“ (Jk 4:2, 3)
Isa, elame vaimses vaesuses, sest me ei palu. Ja kui me palume, teeme seda isekate, inimlike motiividega. Palun muuda meie palveid ja juhata meid Püha Vaimuga. 

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus:
Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naabrite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Õnnelik olen (#90); Ma oma armsa Isaga nüüd astun elurada (#235); Armsalt kõlab nimi Jeesus (#121); Kas oled tundnud Lunastaja armu (#268); Nooruse ilu, kaunima elu pühendan Päästjale ma (#487); Kuis mina, patune, Issand, nii kallis küll Sulle (#396) Muud ülistuslaulud: Mu Jeesus, mu Päästja; Change My Heart, oh God
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat