Usu prioriteedid 8. PÄEV – TÄNULIKU SUHTUMISE PRAKTISEERIMINE

Avaldatud 17.1.2024

"Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega.“ Heebrealastele 12:28

(“Seega, kuna me saame kuningriigi, mida ei saa kõigutada, siis näidakem üles tänulikkust, millega me võime osutada Jumalale vastuvõetavat teenistust austuse ja aukartusega.” NASB95)     

Positiivne hoiak

On üks mõtteviis, mis Jumalale vägagi korda läheb. Piiblis julgustatakse meid korduvalt harjutama seda konkreetset käitumist, sest see on Jumalale meelepärane ja meile õnnistuseks. See hoiak on tänulikkus. Kirjas heebrealastele loeme: "et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega" (Heebrealastele 12:28). Tänulikkus meeldib Jumalale ja mõjutab positiivselt meie enda elu, sest see aitab meil keskenduda sellele, mis on positiivne. See hoiak tugevneb nagu lihas, kui seda osaks saanud õnnistusi teadvustades sihipäraselt treenida.

Jumal kutsub oma lapsi olema tänulikud. 1. kirjas tessalooniklastele 5:18 kirjutab apostel Paulus: "tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!" Tänamine tähendab meeldetuletamist, et keegi on teinud meile midagi head, ja tänulikkuse väljendamist läbimõeldud sõnadega. Tänuliku hoiaku arendamine avab meie silmad kõigele ilusale looduses ja teistes inimestes. Tänulik meel võimaldab meil olla tänulik lihtsate õnnistuste eest, nõudmata täiuslikkust. See on oluline, sest siinpool igavikku ei kulge elu kunagi täiesti sujuvalt. Kuid elu ei pea olema täiuslik, et seda nautida! Me võime kohata ilu mitmel pool ja mitmel viisil. Lillede lõhn, tähistaeva hiilgus selgel ööl, sõbralike silmade armastav sära – igaüks neist tuletab meile meelde seda ilu, mille Jumal on valmistanud neile, kes Teda armastavad.

Tähelepanu nihutamine

Tänulikkust harjutades suuname oma tähelepanu kujuteldavatelt asjadelt, mida meil ei ole, tegelikele õnnistustele, mida võime nautida. Praktiseerides tänulikkust, kasvab meie teadlikkus Jumala suuremeelsusest ning uudishimu uurida konkreetseid viise, kuidas Ta meile oma armastust ilmutab. Selline tänulikkus avardab silmaringi ja suurendab meie võimet kogeda rõõmu ja rahulolu.

Hiljutised uuringud näitavad, et tänulikkus mitte ainult ei paranda andja ja saaja heaolu, vaid võib olla hea ka neile, kes seda pealt näevad. Hiljutise New York Timesi artikli kohaselt võib kahe inimese vahelise tänutunde vaatlemine tekitada vaatlejates suuremat soojust ja kiindumust mõlema poole suhtes.[1] Miks mitte harjutada seda, milleks Jumal on meid kutsunud: arendada tänulikkuse hoiakut, mis muudab meie kohtumised ümbritsevate inimestega paremaks ja maailma veidi meeldivamaks. Täname Jumalat tänulikkuse anni eest.

Palvetagem üheskoos.

Palveaeg (30–45 minutit)

Jumala Sõnaga palvetamine – Heebrealastele 12:28

Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega.

(Seega, kuna me saame kuningriigi, mida ei saa kõigutada, siis näidakem üles tänulikkust, millega me võime osutada Jumalale vastuvõetavat teenistust austuse ja aukartusega. NASB95)    

“Olgem siis tänulikud …” ("… näidakem üles tänulikkust …")

Meie armastav Jumal, Sa näed et me ise ei suuda Sulle tagasi anda piisavalt tänu kõige eest, mida Sa oled meie heaks teinud. Igavik pole piisavalt pikk, et Sind sellekohaselt tänada. Ometi palvetame, et Sa võtaksid vastu meie tänu. Samuti palume Sind, et aitaksid meil jätta kõrvale küünilisuse, eelarvamuse ja uhkuse, et me suudaksime ära tunda õnnistusi, mille eest saame olla tänulikud. Aita meil võtta aega, et väljendada tänulikkust Sulle ja teistele rohkem kui oma kaebusi ja palveid. Arenda meis tõelist tänulikkuse hoiakut. Aamen.

“… et me saame kuningriigi, mis ei kõigu …” ("… kuna me saame kuningriigi, mida ei saa kõigutada …")

Issand, Sa oled helde Jumal. Sa ei paku meile mitte ainult igavest päästet, vaid annad meile ka oma kuningriigi. Me ei suuda mõista kõiki neid privileege, mis Sa meile pakud. Palun näita meile iga päev, milline au on olla Sinu laps. Tänan Sind selle tohutu armastuse ja õnnistuse eest. Aamen.

Veel palvesoovitusi

Tänu ja kiitus: Tänage konkreetsete õnnistuste eest ja kiitke Jumalat Tema headuse eest.

Tunnistus: Võtke paar minutit aega isiklikuks ülestunnistamiseks ja tänage Jumalat Tema andestuse eest.

Juhtimine: Paluge Jumalalt tarkust käesolevate väljakutsete jaoks ja otsuste tegemiseks.

Kogudus: Palvetage piirkondlike ja ülemaailmse koguduse vajaduste eest (vt eraldi palvesoovide lehte).

Kohalikud palved: Palvetage oma koguduse liikmete, perekonna ja naabrite praeguste vajaduste eest.

Kuulamine ja vastus: Võtke aega, et kuulata Jumala häält ja vastata sellele ülistuse või lauluga.

 

[1]Christina Caron, ”Gratitude Really is Good for You,” New York Times, 8. juuni 2023.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat