Usu prioriteedid 9. PÄEV – HINGAMISPÄEVA ÕNNISTUS

Avaldatud 18.1.2024

"Kui sa hingamispäeval seisatad ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja Issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi omakasu ega kõnele tühje sõnu, siis sa tunned rõõmu Issandast: mina viin sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, Issanda suu on rääkinud.“ Jesaja 58:13, 14   

Meie identiteedi märk

Üks õnnistus, mis on inimese elus tõeliselt oluline, on hingamispäevane puhkus. Hingamispäev tuletab meile meelde meie päritolu ja seda, et Jumal on meie Looja (2. Moosese 20:8–11). Samuti annab see tunnistust Jumala kui armastava Päästja armulikkusest, kes vabastas oma rahva orjuse kütkest (5. Moosese 5:12–15). Sellisena on hingamispäeva tähistamine võimas märk meie kui inimeste identiteedist. See identiteet ei tulene majanduslikust edust või meie tootlikkuse tasemest. Samuti ei määra meie identiteeti see, kas me oleme tööandjad või töötajad. Hingamispäev on Jumala kutse puhata Temas ja nautida seda, mida Ta on armulikult andnud.

Õigesti mõistetud hingamispäev aitab aega maha võtta. See õpetab meid puhkama kiirustamisest, produktiivsusest ja saavutusvajadusest. See on minu südame ja meele iganädalane tunnistus, et Jumal on tähtsam kui minu ülesannete nimekiri ja minu saavutused. See tunnistab mu prioriteetide muutust ja teeb nähtavaks mu lojaalsuse. Hingamispäev võimaldab mul vähendada kiirust ja puhata Jumala ligiolus. See laseb mul nautida Tema tõotust, et Temast piisab. Ehkki hingamispäeval mitte tegelemine igapäevaste äritegevustega on oluline tunnistus meie lojaalsusest Jumalale, on Jumala armastuses ja hoolitsuses puhkamine palju enamat kui tööst hoidumine. Hingamispäevapuhkuse teeb rahuldustpakkuvaks ettekavatsetud ja tähendusrikas osadus, mida kogeme oma Loojaga. Kui me õpime puhkama Jumala vankumatu armastuse reaalsuses ja kui Tema headus muutub meie tähelepanu keskpunktiks, kogeme rõõmu ja rahu ning soovime Jumalat kummardada kogu oma olemusega.

Seega saab rõõmutoov ja ustav hingamispäevapidamine oluliseks märgiks, kes me oleme ja kellele kuulume. Selleks, et kogeda hingamispäeva rahu ja rõõmu, on vaja palju enamat kui seitsmendal päeval tööst hoidumist. See vajab teadlikku planeerimist, et valmistada meid ette vastu võtma hingamispäeva rahu kui nädala tipphetke. Sellisena loob hingamispäev mõtestatud vastukultuuri, mis saab nähtavaks selgelt teistsuguses elustiilis. Hingamispäev kaitseb meid selle eest, et me ei muutuks tarbimisorjadeks. Selle asemel, et püüda üha rohkem ja rohkem saada lõputus võidujooksus võimu ja valitsemishimu pärast, kutsutakse meid üles peatuma ja austama Jumalat ning Tema headust ja armu. See on terav kontrast meie uhkusele ja isekusele. Pidades hingamispäeva, nagu oli kombeks Jeesusel Kristusel, saavad meist Tema õpipoisid (Luuka 4:16).

Hingamispäeva pühitsemine, selle eraldamine ja pühendamine Jumalale Tema erilise eesmärgi jaoks aitab meil keskenduda sellele, mis on meie vaimulikul teekonnal Jeesusega tõeliselt tähtis. Hingamispäev ei ole lihtsalt päev, mil saab kaua magada ja ei pea midagi tegema, vaid vastupidi, see on päev, mil kummardada ainsat tõelist Jumalat, ja seega saab sellest tähendusrikas märk, et me oleme oma elu ümber suunanud Pühakirja elava Jumala suunas.

Palvetagem üheskoos.

Palveaeg (30–45 minutit)

Jumala Sõnaga palvetamine – Js 58:13, 14

Kui sa hingamispäeval seisatad ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja Issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi omakasu ega kõnele tühje sõnu, siis sa tunned rõõmu Issandast: mina viin sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, Issanda suu on rääkinud.

"… kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks … "

Isa, millise uskumatu kingituse oled Sa meile andnud hingamispäeva näol! Täname Sind, et me ei ole loodud 24/7 hõivatud olemiseks, vaid et oleme loodud igal seitsmendal päeval kogema erilisel viisil osadust, rahu ja rõõmu Sinuga. Jumal, liiga sageli oleme teinud hingamispäevast nädala kõige kiirema päeva ja kaotanud silmist selle eesmärgi. Palun anna meile andeks. Õpeta meid, kuidas pühitseda hingamispäeva ja muuta see rõõmuks kõigile meie mõjupiirkonnas. Aamen.

"… ega kõnele tühje sõnu … "

Jeesus, anname Sulle au ja austust, sest Sa oled püha ja auväärne. Täname Sind, et hingamispäev on päev, mil saame keskenduda Sinule, Sinu Sõnale, Sinu loomingule ja olla teistele õnnistuseks. Ometi oleme liiga sageli veetnud need pühad tunnid tühja jutu ja tegevustega, mis ei austa Sind. Palun anna meile andeks! Õpeta meid, kuidas muuta hingamispäev ülestõstvaks, ilusaks ja pühaks. Aamen.

Veel palvesoovitusi

Tänu ja kiitus: Tänage konkreetsete õnnistuste eest ja kiitke Jumalat Tema headuse eest.

Tunnistus: Võtke paar minutit aega isiklikuks ülestunnistamiseks ja tänage Jumalat Tema andestuse eest.

Juhtimine: Paluge Jumalalt tarkust käesolevate väljakutsete jaoks ja otsuste tegemiseks.

Kogudus: Palvetage piirkondlike ja ülemaailmse koguduse vajaduste eest
(vt eraldi palvesoovide lehte).

Kohalikud palved: Palvetage oma koguduse liikmete, perekonna ja naabrite praeguste vajaduste eest.

Kuulamine ja vastus: Võtke aega, et kuulata Jumala häält ja vastata sellele ülistuse või lauluga.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat