10päevase palveaja 6. päev

Avaldatud 11.1.2021

6. PÄEV    
JUMALA LAHENDUS MEIE PROBLEEMIDELE

„Siis ütles Jeesus kõikidele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle.“ (Lk 9:23, 24)

Püsiva äratuse kaks saladust

Jeesus pakub lahendust lihalikele kristlastele, kes soovivad saada vaimseteks kristlasteks. Ta ütleb: „Jääge minusse, ja mina jään teisse.“ (Jh 15:4) Teisisõnu: „Püsige minus.“ Aga kuidas? 

Ellen White ütleb, et Kristuses püsimine tähendab järgnevat:

  1. Püha Vaimu pidevat vastuvõtmist ja
  2. elu, mis on antud tingimusteta Tema teenistusse“ (Ajastute igatsus, lk. 676)

See kaheosaline jumalik lahendus ei juhata meid mitte ainult äratuseni, vaid ka õnneliku eluni. Miks? Jeesus ütles: „Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks.“ (Jh 15:11) Järgides neid kahte sammu, kogeme Kristust enda sees või Tema kohalolekut oma igapäevases elus. See tähendab, et jagame Tema kirkuse lootust. (Kl 1:27)

Sügavam mõte: Paluda igapäevaselt ja võtta usus vastu Püha Vaimu välja valamine. Ja alistada kõik, mis meil on ja mis me oleme, Jumalale. Tema toob rõõmu! 
1. päeval rääkisime, kui tähtis on paluda Püha Vaimu ja 3. päeval õppisime vajadusest allutada end Jumalale. Täna vaatame neid kahte sammu teisest vaatenurgast, keskendudes eriliselt sellele, et meil on igapäevaselt vaja paluda ja end allutada.

Miks peaksime igapäevaselt paluma Püha Vaimu?

Aastaid tagasi lugesin loo gangsterist (kurjategijate jõugu liikmest), kes sai kristlaseks. Ta tunnistas siiralt oma vandemurdmisest, vargusest ja muudest kuritegudest. Selle tulemusena koges ta kolossaalset jumalikku sekkumist. Jumal keeras tema elu täielikult pea peale. 

See kogemus kõnetas mind väga. Ütlesin endale: „Üldiselt läheb mul päris hästi, kuid mul pole taolisi kogemusi.“ Ma palvetasin: „Jumal, ma soovin tunnistada kõik endale teadaolevad patud ja ka need, milled Sa mulle veel ilmutad. Sellele lisaks ärkan ma iga päev tund aega varem, et palvetada ja Piiblit lugeda. Tahan näha, kas Sa ka minu ellu sekkud.“ 

Tänu Jumalale, Ta tõepoolest sekkus ka minu ellu! Mitte seetõttu, et oleksin selle kuidagimoodi oma varasema üles ärkamisega ära teeninud, vaid kuna asetasin end igapäevaselt sinna, kus Püha Vaim minuni jõuaks. Jeesuse maapealses elus oli Tema igapäevaseks vajaduseks, et Teda ristitaks igal päeval uuesti Püha Vaimuga, rääkimata siis meist. Paulus räägib seespidisest inimesest, kes uueneb päev-päevalt ja ta palvetab, et kristlased Tema Vaimu läbi saaksid tugevaks seesmise inimese poolest. (2. Kr 4:16 ja Ef 3:16) Ellen White pakub järgmist lootust: „Jumal soovib anda Püha Vaimu nendele, kes Teda teenivad, palju rohkem, kui soovivad vanemad anda häid ande oma lastele.“ (Apostlite teod, lk 50) Meie seesmine inimene vajab igapäevast hooldust.

Miks peaksime end igapäevaselt Jeesusele allutama?

Jeesus soovis selgitada oma jüngritele, milles seisneb ohverdava jüngerluse loomus, öeldes: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle.“ (Lk 9:23) Oma mina salgamine tähendab anda iga päev Jeesusele kontroll oma elu üle. Apostel Paulus räägib sellest nii: „Ma suren iga päev.“ (1. Kr 15:31)

Inimestena seisame vastu enese allutamisele, unustades, et kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. (2. Kr 12:10) Sündides võtame vastu füüsilise elu, kuid sööme siiski igapäevaselt, et püsida hea tervise juures. Kui sünnime uuesti, võtame vastu vaimuliku elu, kuid vajame sellegipoolest igapäevaselt vaimulikku toitu. Vastasel juhul sureme. Nii nagu pole võimalik söögikorda ette süüa, pole võimalik alistada end Kristusele homse eest. Ellen White kirjutab: „Ükskõik, kui täiuslik ka meie pühendumine meie pöördumisel poleks olnud, pole sellest meile mingit kasu, kui me seda igapäevaselt ei uuenda.“ (Our Father Cares, lk. 144)

Millest alustada?

Üks ja ainus viis saada igapäevaselt Püha Vaimu ja allutada end Jeesusele oma igapäevase isikliku teenimise kaudu. Kuniks me pole Jumalat igal päeval valinud, on meie tõotused ja otsused rajatud liivale. (Tee Kristuse juurde, lk. 47). Kas pühendad juba täna end Jumalale, et veeta päeva parim hetk Temaga? „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!“ (Mt 6:33) 

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 

Säilitage parimat võimalikku suhet
„Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge... Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.“ (Jh 15:4, 7)
Jumal, aitäh, et Sa kasvatad meie usaldust Sinusse, kui allutame end igapäevaselt Sulle. Juhata meid, et võiksime Püha Vaimu paremini tundma õppida. Palun, et Sinu tahe oleks ka meie tahe. 

Ela parimas suhtes iga päev
„Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle.“ (Lk 9:23) „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!“ (Mt 6:33) 
Kallis Jumal, õpeta meile, kuidas seada Sind kõiges esikohale. Ilmuta meile, kuidas alustada igat päeva koos Sinuga.

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naabrite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Vaevalt päev, üks silmapilk, üks minut (#232); Vaid Jumala teed on õiged ja head (#246); Iga tund, iga päev hoidku mind Su armukäed (#53); Jehoova, Sinu õuesid siin igatseb mu hing (#230).
Muud ülistuslaulud: Pöördu Jeesuse poole nüüd; Ava mu südame silmad; See on mu igatsus.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat