Tõhus palve

Avaldatud 29.3.2009, allikas Meie Aeg

Tn 9:3-19

Taaniel oli palvesõdur. See mees teadis täpselt, kuidas palvetada. Esiteks ta paastus, jättes end ilma füüsilisest lohutusest, mida toit pakub. Ta alandas end, tulles Jumala ette kotiriides ja tuhas. Ta ei riietunud oma parimatesse kirikurõivastesse. Vastupidi, ta alandas end täielikult Jumala ette oma rõivastuse kaudu. Järgmiseks oli ta Jumalaga läbinisti avatud ja aus, kõneldes kõigest, mis tal südamel, hoidmata midagi tagasi, tunnistades iga pattu, mida oli teinud ja anudes andestust. Seejärel palus ta Jumalalt, et Ta ilmutaks oma tahet. Taaniel tahtis tõepoolest teada, mida Jumal mõtleb. Ta oli täielikult alistunud Jumala tahtele, ükskõik, milline see ka poleks. Kuna ta oli nii alandlik, nii avatud, nii valmis omaks võtma mida iganes Jumal talle ka ei ütleks, polnud Taanielil raske kuulda, mida Jumalal talle öelda oli.

Milline on sinu palveelu? Kas palvetad püsivalt selleks, et teada saada Jumala tahet enda elus? Kui palju vastuseid sa saad? Kas sa kuuled, kui Jumal sinuga räägib? Palve on midagi väga palju enamat kui need pealiskaudsed, sihitud, läbimõtlematud, korduvad laused, mida nii paljud meist sageli palveina esitavad. See on midagi väga palju enamat kui pea langetamine ja need paar sõna, millega me oma soovid Jumala ette toome. See on midagi väga palju enamat kui “soovide nimekiri”. Ja see on midagi väga palju enamat kui Meie Isa palve sõnasõnaline kordamine.

Ei, palve on otsene vestlus Jumalaga. See on aja veetmine koos Jeesusega, sest me tahame seda. See on iseenda avamine Talle, oma tahte alistamine Tema tahtele, meie tungiv soov teada saada, mida Tema meile öelda tahab. Me peaksime palvetama mitte korra päevas, vaid pidevalt – lakkamata. Kuidas palvetada lakkamata? Jäädes ühendusse Temaga kogu päevaks, igal päeval, igas olukorras…

Kui sa otsid kaupluse juures parkimiskohta, küsi Jeesuselt, kuhu parkida. Võib juhtuda, et sinu kõrvale pargib keegi, kes vajab julgustavat sõna, siirast naeratust või midagi, mida sina saad pakkuda!

Kui sul seisab ees olukord, millest sa tead ette, et see kujuneb keeruliseks, palu Jumalalt sõnu, mida öelda ja meelsust käituda nii, et sinu käitumine peegeldaks Teda ja teeks au Temale.

Kui su laps (või abikaasa või vanem või sõber või kolleeg) on teinud midagi sellist, mis su vere keema ajab, palu Issandal valitseda sinu pahameele üle ja näidata, kuidas lahendada see olukord nii, et see tooks au Temale.

Kui sul on vaja otsustada – ükskõik mida, ka kõige väiksemat asja – räägi Issandaga sellest ja palu Temalt tarkust.

Kui sa oled autoroolis, räägi Issandaga alates hetkest, mil mootori käivitad kuni hetkeni, mil sa selle seiskad. See on PALJU ohutum ja määratult kasulikum kui lobiseda juhtimise ajal mobiiliga!

Teisisõnu, palveta pidevalt – lakkamata. Palve on meie kõige tõhusam siduja Issandaga, parim võimalus jääda Temaga pidevasse ühendusse ja seeläbi ka Tema tahtesse.

Heida täna pilk oma palveelule. Kas sina saad kindlaid, konkreetseid vastuseid nagu Taaniel? Kui ei, siis heida kriitiline pilk oma palveelu kvaliteedile – kas see ikka toimib? Pea meeles: Tema tahab sinuga koos olla. Ja Ta tahab sind õnnistada. Ta armastab sind enam, kui sa iial mõista suudad. Tunned sa mõnda Temast paremat kaaslast?

Bonnie Ricks, tõlgitud autori loal

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat