Lugu, mis kestab

Avaldatud 24.12.2021, autor Hele Kulp, allikas Meie Aeg

Kui Petlemma laudas sündis keiser Augustuse rahvaloenduse aegu poisslaps, kellele pandi nimeks Jeesus, siis oli see kahtlemata tähtis sündmus tema vanematele ja teistele lähedastele. Kuidas on aga juhtunud nii, et veel üle kahe tuhande aasta hiljem praktiliselt kogu maailm seda perekondlikku tähtpäeva meeles peab? 

Üsna tavapärane on, et sünnipäevade pidamine lõpeb siis, kui lõpeb inimese maine teekond. Vahel küll sünniaastapäevi meenutatakse, riigijuhtide ja rahvuskangelaste puhul võib see kesta isegi pikka aega. Mõnikord on tähtsamate tegelaste sünniga hakatud seostama erilisi lugusid, meeldejäävaid seiku, mis justkui vihjaksid nende kõrgeauliste ettemääratud kuulsusrikkale saatusele. Need lood on saanud rahvusliku või riikliku identiteedi kujundamise osaks, rõhutades väärtusi, mida selles kontekstis peetakse oluliseks. Piibli aruannet Jeesuse esimesest tulemisest, Tema sündimisest väikese lapsena, Tema hilisemast elust ja missioonist võiks esmapilgul pidada samasuguseks müütidega võrreldavaks looks, milles tõstetakse esile suurt juhti, tema sünnipärast õigust troonile, tema suurepäraseid isikuomadusi ning ideelist platvormi. 

Peetrus protesteerib ägedalt sellise lähenemisviisi vastu: „Meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema suurust näinud oma silmaga.“ (2Pt 1:16) Surmamineja pühalikkusega kinnitab ta: „Ma tahan hoolt kanda, et teie igal ajal ka pärast minu lahkumist võiksite neid asju mäletada.“ (2Pt 1:15) Peetrus rõhutab, et tema ei räägi ei ilusat ega kunst ipärast lugu, ei tarka ega huvitavat lugu, vaid see, millest tema räägib ja on ka varasemalt rääkinud, on tõelisus – päris tegelikkus. Jeesuse esimese tulemise loo kestvuse saladus nr 1: see on tõde, selles ei ole midagi väljamõeldut.

Peetrus ei olnud ainus Jeesuse elu imeliste juhtumite tunnistaja. Kui mõelda Jeesuse sünnile inimlapsena, siis on üsna kindel, et Peetrus oli liiga noor, et nende sündmuste pealtnägijaks kvalifitseeruda. Jumal aga hoolitses selle eest, et oleks neid, kes Temast tunnistaksid, ja et nende tunnistustel oleks kaalu. Karjased, kes väljal inglite laulu ja sõnumit kuulsid ning seejärel kirjeldatud lapse leidsid ja kohalolijaile taevast antud sõnumit kuulutasid, prohvetliku anniga jumalakartlikud vanakesed Siimeon ja Hanna, kes templis ustavalt oma sõnumi edastasid, hommikumaa tähetargad, kes kogu Jeruusalemma oma uudistega ärevile ajasid, ning lõpuks Petlemma väikesed poisslastest beebid, kes oma verega tunnistades juhtisid šokeerival moel tähelepanu varasematele kuulutustele – neil kõigil oli osa Jeesuse tuleku teadvustamisel. Jeesuse esimese tulemise loo kestvuse saladus nr 2: sellel lool on palju tunnistajaid, kes haakusid sellega isikliku kogemuse kaudu.

Peetrus tuleb välja Jeesuse tuleku loo hindamisel veel kaalukamate argumentidega: „Mu armsad, see on nüüd juba teine kiri, mille ma teile kirjutan. Mõlemas ma virgutan meenutamise kaudu teie selget mõistust, et te mäletaksite sõnu, mida pühad prohvetid enne on rääkinud, ning Issanda käsku teie apostlitelt.“ (2Pt 3:1–2) Vähe sellest, et Jeesuse tuleku paikapidavust kinnitasid paljud tunnistajad, Tema missioon, päritolu ja isegi eluolulised detailid on varasemate prohvetite poolt ette öeldud. Messia tulekut oli oodatud sellest ajast, kui inimkond patu­hädasse langes, sest Jumal oli ise lubanud, et inimkonna hulgast, „naise seemnest“ tuleb see, kes hukkumisele määratud inimpere päästab. Sajandite vältel oli Jumal killuhaaval jaganud oma prohvetite kaudu üha rohkem teadmisi oodatava päästja kohta. Selleks ajaks, kui aeg täis sai ja Jumal oma Poja inimesena inimeste keskele saatis, oli kogunenud kenake hulk informatsiooni, mille põhjal oli võimalik jõuda põhjendatud otsuseni: just Tema on see, kes pidi tulema. Jeesuse esimese tuleku loo kestvuse saladus nr 3: Jeesuses sai tõelisuseks Jumala päästeplaan inimkonna heaks, millest prohvetid olid rääkinud sajandeid.

Jeesuse tuleku lugu ei kõneta ainult mõistust, vaid ka südant. Jumal usaldas ennast pisibeebina, abituimast abitumana, inimeste meelevalda, sõltudes oma inimlikest vanematest kõige igapäevasemas. See on suur armastuse ime, ilus ja ehmatavalt armas. Jumal tegi ennast üdini haavatavaks. Tema haavatavus, mis sai alguse Jeesuse sünniga, kulmineerus kannatustes ja ristisurmas. See lugu köidab ja puudutab südamekeeli ning annab rohkelt ruumi loomingule erinevates kunstivaldkondades. Jeesuse esimese tuleku loo kestvuse saladus nr 4: see lugu on emotsionaalselt kaasakiskuv ja pakub avaraid kunstilisi võimalusi.

Erinevalt maistest suurkujudest ei ole Jeesuse Kristuse elu finaaliks surm, vaid Tema surmale järgnes ülestõusmine. Meie Jeesus elab ja tegutseb meie heaks taevases pühamus. Tema ligiolu ja juhtimist võime tunnetada iga päev. Jeesuse tuleku lugu ei ole ainult kaunis ja õpetlik lugu minevikust, vaid see elab tänases päevas iga kristlase elus, kes kogeb Kristuse ülestõusmise muutvat väge patu võitmisel. Jeesuse esimese tuleku loo kestvuse saladus nr 5: see lugu ei ole veel läbi, sest Jeesus elab ja tegutseb siin ja praegu oma järgijate kaudu.

Jeesus ei tulnud siia maailma sugugi ainult selleks, et inimesed suudaksid oma elu kõlbeliselt korralikult ära elada ja seejärel ajalooareenilt kaduda. Jeesuse loos on peale mineviku ja oleviku ka tulevik. Seal on lootus ülestõusmiseks ja igaveseks eluks ihulikul kujul, sest seesama Jeesus on lubanud tagasi tulla ja oma päästemissiooni lõpule viia. „Vaata, ma teen kõik uueks!“ (Ilm 21:5) on visioon tulevikust, kus puuduvad keskkonna- ja suhteprobleemid, surm ja haigused. Jeesuse esimese tuleku loo kestvuse saladus nr 6: Jeesuse esimene tulek annab garantii tulevaseks õnnelikuks ja muretuks maailmaks.

Iga-aastane pühadekalender toob meie ette ikka ja jälle uuesti mõtestamiseks Jeesuse esimese tuleku loo. Selles on nii palju sügavust ja värvi, seega ei pruugi karta, et kõik mõtted otsa saavad ja saladused ära lõpeksid. Ükskõik kui kaua selle loo üle mõtiskleda, see ei muutu mitte kunagi igavaks. See kestab nii kaua, kuni kestab armastus. See kestab veel. See kestab igavesti.

Hele Kulp on Tartu ja Türi adventkoguduse pastor

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat