Kas tõde on olemas?

Avaldatud 4.5.2023, autor Karin Miller, allikas Meie Aeg

Kahes eelmises epiloogis püüdsin Jumalat paremini tundma õppida läbi Pühakirjas kasutatava sümboli – valguse. Selleks korraks olen aga palju mõelnud Jeesuse sõnadele, et Tema on tõde (Johannese 14:6). 

Ma töötasin kunagi osakonnas, mis tegeles kohtute haldamisega ning puutusin sellega seoses palju kokku ka kohtunike ning õigusemõistmisega. Tajusin seal töötades valusalt, kui keeruline on kohtuasjades tõde välja selgitada, kui palju see sõltub inimestest, nende võimetest ja iseloomuomadustest, kättesaadava info hulgast, teinekord lausa juhusest. Ning samas kui suur vajadus on meil inimestena jõuda tõeni. 

Mulle tundub, et praegusel ajastul väljendub inimkonna igatsus tõe järele eelkõige püüdluses suuta aina suuremat hulka andmeid hallata, aina enam infot omada. Ja see on igati mõistetav, sest puudulike andmetega on äärmiselt keeruline asjadest aru saada. Me vajame andmeid, et aru saada sellest, milline on tegelik olukord. Seega on loogiline järeldada, et mida enam infot meie käsutuses on, mida rohkem andmeid me suudame läbi töötada ja sünteesida, seda lähemale saame tõele. Tundub see loogiline? 

Olete ilmselt kuulnud praegu maailmas lained löövast tehisintellektist Chat GPT, mis on sekundite jooksul võimeline andma vastuse väga keerulistele küsimustele sedavõrd meisterlikult, et suutis hiljuti USA Minnesota ülikoolis sooritada õigusteaduse kraadi saamiseks vajalikud eksamid (26.01.2023; CNN Business). Tegemist ei ole mõtleva olendiga, tegemist on väga kiiresti suuri andmemahte töötleva tehislikult loodud masinaga. 

Igatahes, ma otsustasin eksperimendi korras küsida Chat GPT-lt, kellega võrdväärset infohulga haldajat maailmas tavainimesele kättesaadavalt ei leidu, kas absoluutne tõde on olemas? Tema vastus hämmastas mind esiteks tema hea eestikeele oskuse tõttu, aga mitte ainult: „Filosoofiliselt võttes on absoluutse tõe olemasolu küsimus üks neist, millele ei saa üheselt ja kindlalt vastata. See on jätkuvalt filosoofide ja teiste mõtlejate vaieldav teema. Mõned filosoofid väidavad, et on olemas absoluutne tõde, mille olemasolu ei sõltu inimese arvamustest või vaatenurgast. Teised aga usuvad, et kõik tõed on suhtelised ja sõltuvad kontekstist või vaatenurgast. Ühesõnaga, küsimus absoluutse tõe olemasolu kohta on endiselt avatud ja filosoofiliselt arutletav.” (https://chat.openai.com) 

Niisiis, ka tehisintellekt, kelle valduses on kujuteldamatu hulk infot ja andmeid, ei pea absoluutse tõe olemasolu faktiks. 

Ja ometi ütles Jeesus Kristus, et Tõde on olemas. Ja mitte lihtsalt subjektiivne olukorrast ja taustsüsteemist, käsitletavast info hulgast ja käsitleja vaimsest võimekusest või iseloomuomadusest sõltuv tõde. Ei, absoluutne, täielik, vaieldamatu, muutumatu Tõde. Ja see Tõde on Isik. Ma valetaks, kui ma ütleks, et ma saan lõpuni aru, mida see tähendab, et Tõde ei ole mitte asjaolu, vaid persoon. Aga ma julgen areldi öelda, et ma olen veidi lähemale jõudnud arusaamisele, kuidas see mind praktiliselt puudutab. 

Inimesed, kes on puutunud elus kokku depressiooniga, on kogenud seda, et sinu tunded ja mõtted valetavad. Depressioonis inimene ei saa usaldada seda, mida ta mõtleb ja tunneb iseenda, ümbritsevate inimeste, oma elu kohta. Ma julgeks öelda, et esimene samm depressioonist tervenemise teel ongi arusaamises, et mu taju on vale. 

Ma olen hakanud aru saama, et sama seaduspärasus kehtib kogu meie langenud loomuse kohta – me ei taju asju tõeselt. Patt on muutnud kõike, mis me oleme ja kuidas me asju näeme, kuidas me teisi inimesi tajume, kuidas me maailma enda ümber mõistame ning mis tundub meile õige ja tõene. 

Ma ei saa mitte kunagi usaldada iseenda arusaama teise inimese või olukorra kohta ilma Kristuseta. Ja, nagu ma ütlesin, ei mõista ma lõpuni, kuidas see detailselt toimib, aga ma tean, et ainuke võimalus inimesi ja olukordi tõeselt tajuda, on tuua need Tema ette, kes on Tõde. Ma tean seda seetõttu, et olen kogenud neil kordadel, kui olen keeruliste tunnete ja raskete situatsioonidega palves Jeesuse ette tulnud, vaatenurga muutust, mis ei ole inimloogikaga seletatav. Olen kogenud muutust oma südames teiste inimeste suhtes, olen kogenud taju muutust sellest, mida ma arvan olevat mulle endale hea ning kuidas pean õigeks reageerida. Olen kogenud rahu seal, kus minu „objektiivsetele” andmetele tuginedes on põhjust vaid rahutuseks. 

Ma tean, et see toimib. Asjade, olukordade, mõtete ja tunnete toomine palves Kristuse ette paludes Tal muuta mind oma tahte kohaselt, päriselt toimib. Tema lubadus, et me tunnetame tõde ja see teeb meid vabaks (Johannese 8:32) kehtib ka minule. Ja see tõotus kehtib ka Sinule. 

See algab tunnistamisest, et ma vajan vabastust valedest, mis on minu langenud loomuse osaks. Sest absoluutne tõde on olemas. See on Jeesus Kristus, minu Looja ja Lunastaja. 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat