GYC noortekongress Austrias

Avaldatud 4.8.2012, autor Katrin Dreiling

20.–24. juulil toimus Austrias Linzi linnas – esmakordselt Euroopas – GYC noorte kongress. GYC (Generation of Youth For Christ – põlvkond noori Kristusele) on üksteist aastat tagasi USA-s alguse saanud konservatiivne adventnoorte liikumine.

Kongressi motoks olid valitud Jeesuse sõnad Jh 12:23: „Tund on tulnud.“ See tekst oli ka kõnede ja töögruppide läbivaks teemaks. Peakõnelejateks olid Mark Finley, kes julgustas noori vaatama Jeesusele kui võitjale ning palus neil meelde jätta, et Jeesus võidab, aga Saatan kaotab, ning David Asscherick, kes analüüsis Apostlite tegude raamatut. Peakonverentsi president Ted Wilson esines kuulajatele Skype’i kaudu.
Osavõtjaiks oli eelregistreerimisega ennast kirja pannud 1200 adventkoguduse noort 44 riigist.

Kohapeal lisandus neid veel rohkesti juurde ja hingamispäevasel jumalateenistusel osales 2000 inimest. Kodu-Eestist olime neljakesi, kuid eestlasi oli rohkem. Kolme eesti noore nimesildil oli märgitud Itaalia, Austria ja Inglismaa.

40 töögruppi analüüsis erinevaid Piibli teemasid, keskendudes Jeesusele Kristusele seitsmenda päeva adventistide põhitõdede kaudu. Üle 40 boksi tutvustas adventistide erinevaid missioone kõigis maailmajagude, misjonikoole ja tervisekeskusi.

Hingamispäeva pealelõuna tipnes erilise sündmusega (ingl.k outreach), mille mõte oli jagada evangeeliumi Linzi linnas. Eeskujuks selles oli meile Peetrus ja Johannes Ap 4:20: „Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme näinud ja kuulnud.“ Noortele anti kindlad instruktsioonid ja tuhat kilekotti raamatute ning voldikutega. Lisaks ka küsimustik, millele paluti linna inimestel vastata. Tulemus oli suurepärane – kingiti tuhandeid raamatuid ja voldikuid ning 72 inimest avaldas soovi Piiblit õppida. Kohalikul Linzi adventkogudusel on nüüd palju tööd ja neil on ka palju eestpalvetajaid.

Lõpetuseks tutvustan noorteorganisatsiooni GYC kümmet juhtlauset:

1)Austada pühakirja kui õpetuste ja tavade alust ning mõõdupuud.
2)Tunnustada prohvetlikult kuulutamise vaimuandi kui autoriteeti juhendamiseks, lohutamiseks, julgustamiseks ja hoiatamiseks.
3)Taotleda Piiblist lähtuvat pühadust igapäevase palve ja Jeesusele pühendumise läbi.
4)Omada elavat jumalateenimise kogemust, mida iseloomustavad põhimõtted, aukartus ja väärikus.
5)Innustudes isiklikust päästekogemusest ja soovist, et Jeesus peatselt tagasi tuleks, omada tulisust päästa kadunud hingi.
6)Viljeleda jumalakartlikke noortevahelisi suhteid, säilitades puhtust ning kandes vastutust.
7)Omada eeskujulikku ja rikkalikku elustiili puhkuses, meelelahutuses, riietuses ja tervislikus eluviisis.
8)Olla innukas puudust kannatajate eest hoolitsemisel, teenides kogukonda, edendades inimõigusi ja olles keskkonna hea majapidaja.
9)Pühenduda seitsmenda päeva adventistide kogudusele kui Jumala ülejäänute kogudusele, toetades ja säilitades selle põhimõtteid, organisatsiooni ja juhtimist.
10)Omada alandlikku ja südamlikku hoiakut, otsides selgust ja õigeid sõnu, kaitstes seitsmenda päeva adventistide koguduse õpetusi.

GYC kongresside kohta vaata www.gyceurope.org  ; www.gycweb.org

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat