Peakoosoleku esimene päev

Avaldatud 10.6.2016, allikas Meie Aeg

Reedel, 10. juunil algas Tartus Eesti liidu 39. peakoosolek, mille moto on „Tõuse ja sära – Jeesus tuleb!”. Peakoosolek toimub iga kolme aasta tagant ning see on ühtlasi liidu tööliste ja vabatahtlike aruandekoosolek, aga ka uute ametnike valimise ja järgmiste eesmärkide seadmise koosolek.

Koosoleku avas tervitussõnadega liidu esimees Ivo Käsk, kes kutsus kohaletulnuid kaasa mõtlema ja laulma ülistusega, mille eeslauljateks oli Võrust pärit perekond Toome ning klaveril saatis Aita Kaaver.

Palvuse mõtte ütles Balti uniooni esimees David Nõmmik. David keskendus sõnumile Jeesuse tulemisest. David vaatas tagasi koguduse sündimise aegadesse, 1863. aastasse, ning küsis, miks Jeesuse tulemise teema meile nii südamelähedane on. „Vastus on lihtne: see on meie koguduse identiteet, meie lootus,” rääkis David ning esitas mõtlemapaneva küsimused: „Kas miski selles maailmas on parem kui see, mida Jeesus meile pakub? Kuidas määrab Tema tulemine meie, Jeesuse järelkäijate elu?” David rõhutas jumalakartliku ja püha elu olulisust ning lõpetas oma mõtiskluse mõttega sellest, et Jeesuse ootamine on meil geenides.

Pärast Davidi sõnavõttu kutsus Ivo kõiki kohaltulnuid väikestes rühmades palvetama.

Kui liidu peasekretär Jaanus-Janari Kogerman oli andnud ülevaate saadikute kohalviibimisest – kohalike koguduste 36 saadikust oli kohal 33, liidu 26 saadikust oli kohal 23, uniooni nõukogu 7 liikmest oli kohal 6, seega oli saalis 62 saadikut –, kuulutati koosolek rakendatuks ning asuti päevakorra juurde.

Erinevalt eelmistest peakoosolekutest ei moodustatud ega töötanud töökoosoleku esimesel päeval ühtegi komisjoni, seeasemel kuulasid kõik saadikud ja külalised koguduse tööharude juhtide aruandeid viimase kolme aasta tööperioodist. Enne seda aga selgitas liidu peasekretär Jaanus-Janari muudatusi liidu põhikirjas, muudatusettepanekud arutati läbi ning võeti pärast lõunapausi vastu.

Liidu esimees Ivo Käsk rõhutas oma aruandes haridustöö olulisust – nii koguduseliikmete kui uute töötajate osas. Liidus töötab praeguse seisuga 19 inimest, kellest 13-l on õpingud pooleli. Kaheksa on tööd liidus alustanud sel perioodil. "On olnud õppimiste ja uute alguste periood," sõnas Ivo.

Sekretär Jaanus-Janari Kogerman andis ülevaate, millega liidu sekretariaat üldse tegeleb, see tegevuste nimekiri oli pikk ja lõppes punktiga „jne”. 10. juuni seisuga on adventkoguduses 1490 liiget, neist 460 meest ja 1030 naist, keskmine vanus on 55,7 aastat. Möödunud tööperioodil liitus kogudusega 77 inimest, suri 76 inimest, 90 inimest lahkus kas omal soovil või lahutati kogudusest. Liidu nõukogu pidas möödunud kolme aasta kestel 37 koosolekut ning võttis vastu 380 otsust. Selle perioodi jooksul lahkusid nõukogust David Nõmmik (uniooni esimehe kohale) ja Toomas Lukk (omal soovil), asemele tulid Ardo Rosin, Ruslan Karlov ja Virve Toom.

Jaanus-Janari esitas ka laekuriaruande, milles tõdes, et koguduseliikmed maksavad järjest enam kümnist ning näitavad seega üles ustavust ja Jumal saab kogudust sedakaudu õnnistada. 2015. aastal ulatus kogukümnis 621 348 euroni (millest liitu jääb 77% ehk 478 438 eurot).

Saalisviibijad said ülevaate ka ehitusfondi väljaminekutest, ehitusfondi annetused on üle-eestilised ja neid kogutakse neli korda aastas. Kõige enam on viimase kolme aasta jooksul rahaga toetatud Võru kirikumaja ehitamist ning Tartu kirikusaali remonti. Järgmine ehitusfondi annetus kogutakse 30.  juulil Türi kogudusemaja ahju ehitamiseks. Jaanus-Janari kutsus üles kõiki saalisolijaid annetama 1% oma kuusissetulekust ehitusfondi.

Neile kahele aruandele järgnes liidu teiste tööharude aruannete ärakuulamine ning vastuvõtmine.

Laupäeval, 11. juunil on Tartusse Vanemuise kontserdimajja oodatud kõik adventistid ja adventkoguduse sõbrad. Ees ootab päev täis toredaid kohtumisi, ilusat algupärast Eesti adventistide-heliloojate muusikat ning vaimulikult sütitavaid sõnumeid.

Töökoosolek jätkub pühapäeval, 12. juunil kell 10.00 Tartu adventkirikus komisjonide moodustamisega ning tööga komisjonides.

Piltide autor: Anne Vahtramäe. Rohkem pilte Facebookis.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat