Põhja-Ameerika divisjon seab tõhususe kasvatamiseks kolm eesmärki

Avaldatud 24.6.2014, allikas Adventist Review

Pärast enam kui 80 aasta järel sisehindamise läbinud Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse Põhja-Ameerika divisjon seadis eesmärke, et leida uusi meetodeid maailmamisjoni, tugevama turunduse ja tegevuste kiirendamise rahastamiseks.

Kolm eesmärki pandi paika divisjoni koosolekul, mille pealisülesanne oli leida tõhusamaid tööviise – see ei ole lihtne ettevõtmine divisjonis, mis loodi ales 1990. aastal. Enne seda juhtis Põhja-Ameerika tööd peakonverents. Põhja-Ameerika divisjon on seega noorim divisjon maailmakoguduse 13 divisjoni seas.

Põhja-Ameerika divisjoni president Dan Jackson (pildil) tänas enam kui 230 delegaati koosolekul osalemise eest ja „avatud südame ja avatud meelte eest”.

„Isetu vaimsus näitab tõelist soovi uurida meie praegust organisatsioonilist ja misjonitöö süsteemi ja seda, kuidas me peaksime neid kohandama, et adventkogudus oleks meie 21. sajandi kogukonnas märgatum,” ütles Jackson oma kõnes.

Koosolekul osalesid kõigi 59 liidu ja 9 uniooni liidu esindajad, samuti haiglate, kolledžite ja ülikoolide esindajad.

Möödunud aastatel on divisjonis sarnaseid koosolekuid peetud väiksemas mahus, et arutada teemasid nagu kümnise protsent ja pensionisüsteem. Ent sel korral oli peaeesmärk sõnastada piirkonna probleemid ja teha vajalikud muutused, ütles divisjoni kommunikatsioonijuht Dan Weber.

Esimene küsimus, mis delegaatidele esitati, oli: „Kas sa oleksid valmis ohverdama oma positsiooni, kui see tähendaks sinu piirkonna tõhusamat misjonitööd?” 95% osalejaist vastas jaatavalt, millele järgnes aplaus.

„Kui selline pühendumus on olemas, juhib see edasist arutelu,” ütles Weber.

Kogudusejuhtide jaoks on suurim probleem teiste maailmaosade misjoniprojektide rahastamine Põhja-Ameerika divisjoni poolt. Divisjoni ametnikud ütlevad, et nad hindavad võimalust etendada maailmamisjonis juhtivat rolli, ent nad märgivad, et divisjon panustab pea poole peakonverentsi eelarvest, millest märkimisväärne osa suunatakse teistesse 12 divisjoni. Eraldised igasse divisjoni varieeruvad 1,3 ja 4,9 miljoni USA dollari vahel.

Fondide osakaal, mida teiste divisjonidega jagatakse, oli 1990. aastal 90%, see on aasta-aastalt langenud, ütles Gary Patterson, kes töötas aastail 1987–1994 divisjoni assistendina. See osakaal väheneb veelgi, sedavõrd kuidas teiste divisjonide liikmeskond kasvab ja panustab rohkem oma divisjoni vajaduste katmiseks nii kümnise kui annetustega. Siiski on Põhja-Ameerika divisjoni kümnise osakaal peakonverentsi vahenditesse kõigist divisjonidest prtsentuaalselt suurem - 7%. Aastal 2000 oli see 10%, 2020. aastaks on eesmärk jõuda 6%ni. Teised 12 divisjoni kannavad 2% kümnisetulust peakonverentsi eelarvesse. 2000. aastal oli see osakaal 1%.

Kodus, Põhja-Ameerika divisjonis on probleemiks noorte vähene osalemine kogudusetöös, vähenev liikmeskond koduameeriklaste seas ja vaid 30% alg- ja põhikooliealistest adventperekondade lastest õpib koguduse koolides.

Uus väljakutse on seotud Pacific Pressi ja Review and Heraldi kirjastuste restruktureerimisega, mille raames PP muutub osaks Põhja-Ameerika divisjonist, enne seda juhtis selle kirjastuse tööd peakonverents.

Komitee ülesanne on uurida kolme koosolekul seatud prioriteeti ja esitada oma ideed täitmiseks divisjoni aastakoosolekul novembris.

„Muutused on hirmuäratavad,” ütles kommunikatsioonijuht Weber. „Aga kui vaadata neile organisatsiooni tervise ja misjoni vaatenurgast, siis peab neid ellu viima.”

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat