Elurõõm ja tervis

Avaldatud 31.10.2014, autor Alla Nõmmik, allikas Meie Aeg

Iisraelis valitses kord kuningas, kes oli tuntud oma erilise tarkuse poolest. Isegi niivõrd, et tema tarkust tuldi kuulama kõigist maadest, kuhu kuuldused kuningast olid jõudnud (1Kn 5:14). See kuningas oli Saalomon. Meie õnneks ei kadunud kõik tema tarkus ja teadmised ajalootolmu, vaid osa sellest on jäädvustatud Piiblisse. Saalomon, kes oli oma elu pühendanud tarkuse mõistmisele ja kõige selle otsimisele ja uurimisele, mis taeva all sünnib (Kg 1: 13, 17), on jätnud meile märkmed oma avastustest. Üks nendest kõlab nii:  „Rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki.” (Õp 17:22) 

Rõõmsameelsuse mõju kohta tervisele on läbi viidud mitmeid uuringuid. Võib-olla tuntuim nendest on uurimus, milles osalesid nunnad. Iga kloostrisse saabunud tulevane nunn pidi kirjutama lühikese autobiograafia. Kuus aastakümmet hiljem teostatud järeluuring näitas, et nende autobiograafiate sisu oli vägagi täpne ennustus sellest, kas autor oli veel elus ja hea tervise juures või mitte. Mis selle uurimuse nii veenvaks muudab, on asjaolu, et sellesse olid kaasatud inimesed, kelle elustandard oli sarnane – olid välistatud sellised mõjurid nagu varanduslik erinevus, töökoha omamine või töötus, erinevad elukeskkonnad, erinevad toitumistavad jne. Tuli välja, et need, kes olid oma autobiograafias väljendanud kõige rohkem positiivseid emotsioone, olid ka need, kes veel 60 aasta pärast elus olid. 90% rõõmsameelsetest nunnadest olid elavate kirjas 85-aastaselt (teistest ainult 34%), ehk siis, uuringu kohaselt elasid kõige õnnelikumalt meelestatud nunnad teistest tervelt 10 aastat kauem.  Ka Inglismaal teostatud uuring vanemaealiste inimeste hulgas näitas elurõõmu seost pikema elueaga ja väiksema riskiga haigestuda südamehaigustesse ja insulti. 

Kui rõõmsameelsusel on nii tugev mõju meie tervisele ja elueale, siis jääb vaid küsida, kuidas seda elurõõmu saada. Igaühel meist on oma elutee ja kogemused õnnelikkusega, kuid on mõningaid üldiseid soovitusi, mida antud teemat uurinud inimesed on leidnud. Jumal on kinkinud meile erinevad meeled. Me võime tunda rõõmu tervislikust maitsvast toidust, lillelõhnast, päikesesoojusest, linnulaulust, sõbra kallistusest, kassipoja silitamisest, sinisest taevast ja metsa rohelisusest siis, kui me seda kõike märkame. Sageli jookseme läbi elu otsekui automaatkäigul, märkamata kõike kaunist, mida Jumal on meie ümber loonud. Võib-olla on muremõtted või südamevalu meie silmad pimestanud ja kõrvad kurdistanud. Vajame Jumala tervendavat kätt, et hakata jälle tasapisi märkama.

Mõnikord on enda teistega võrdlemine see, mis meid masendusse ajab: miks me ei ole nii ilusad, andekad, targad ja edukad kui keegi teine. Jumal ütleb: „Ma olen sind armastanud igavese armastusega.” (Jr 31:3) Ei mitte edukuse või tarkuse või saavutuste pärast ei armasta meid Jumal, vaid sellepärast, et me oleme Tema lapsed – Tema loodud ja Tema lunastatud.

Muretsemine raha pärast viib inimestelt sageli südamerahu ja rõõmu ja väidetavalt need inimesed, kelle jaoks raha on kõrgel kohal nende prioriteetide hulgas, kalduvad sagedamini depressiooni ja kannatavad madala enesehinnangu tõttu. Ometigi teame, kui kaduvad tegelikult on materiaalsed väärtused. Kõikvõimsal Jumalal ei ole raske meie eest hoolt kanda, kui me Tema peale loodame. Kindlasti on meil olnud kogemusi Jumala hoolitsusest oma elus, mida kalliks pidada ja millest ka kitsastel aegadel tuge saada.

Kui me usume, et meie elu on tähendusrikas, ja meil on eesmärgid elus, mille suunas liikuda, siis oleme ka õnnelikumad. Kui me leiame üles selle, mis meid tõsiselt liigutab, mis meie südant puudutab, ja saame seda ka teistega jagada, siis tunneme rõõmu sellest, mida teeme. Jumal on meile igaühele andnud anded, mille kasutamine toob rõõmu nii meile kui ka inimestele, keda me neid ande kasutades õnnistada saame. Ja isegi kui need anded tunduvad nii väikesed ja tähtsusetud, siis kasutades nad kasvavad, ja Jumala õnnistus lisab veel juurde.

Perekond ja sõbrad toovad meile rõõmu, kui võtame nende jaoks aega. Olen avastanud, et üks parimaid osi päevast on minu jaoks see, kui saan õhtul koos oma perega kokku tulla, laulda, lugeda koos Jumala Sõna, jagada päeva jooksul kogetut ja palvetada koos. See valmistab rõõmu siis, kui saame olla üksteisele avatud ilma kartuseta olla hukka mõistetud; kui kuulame üksteist ära ja toetame, mõeldes sellele, kuidas Jeesus on meid vastu võtnud sellistena, nagu oleme.

Tänulikkus ja andmine on kaks omadust, mis toovad rõõmu meie ellu. Psühholoog dr Robert Emmons väidab, et inimesed, kes peavad tänulikkuse päevikut (kuhu nad igal nädalal üles kirjutavad, mille eest võivad tänulikud olla), on tervemad, optimistlikumad ja saavutavad suurema tõenäosusega oma eesmärke. Samuti on leitud seos tänulikkuse ja depressiooni vähenemise vahel. 

Nii nagu rõõmus meel toetab tervist, valmistab ka hea tervis rõõmu. Kui me leiame igapäevaselt aega ja tahtmist enda aktiivseks liigutamiseks (ilma endale liiga tegemata), siis oleme tõenäolisemalt ka elurõõmsamad inimesed. 

Kuningas Saalomon proovis kõike seda, mida ilmselt tol ajal peeti rõõmu allikateks, ja mida ka tänapäeval tihti seostatakse õnnelikkusega. Ta tegi suuri tegusid  – ehitas maju, rajas aedu ja tiike, muretses endale palju töötegijaid, ostis karju, ei põlanud ära ka natukest veinijoomist, kogus hõbedat, kulda ja igasuguseid eksootilisi varandusi, nautis muusikat ja naisi ja sai väga suureks, ja leidis lõpuks, et see oli kõik tühi töö ja vaimunärimine (Kg 2. ptk). Vaadates kõike, mida ta oli teinud ja saavutanud, ja mõistes, et kõik see läheb tulevikus kellelegi teisele ja tema sureb samuti nagu iga teinegi inimene, hakkas ta kogu oma vaeva vihkama ja isegi elu vihkama. See ajas teda masendusse ja lõpuks ta tõdes, et rõõm tuleb tegelikult Jumala käest (Kg 2:26). Ka Paulus kirjutab rõõmust kui Püha Vaimu annist. 

Millal sina viimati palusid Jumala käest elurõõmu, suutlikkust tunda rõõmu kõige selle üle, mida Tema on teinud ja andnud? Ma ise ei mäletagi hästi sellist korda, aga ma arvan, et kui mitte täna, siis järgmisel korral, kui kurvameelsus ja masendus kallale kipuvad, pöördun Jumala poole ja palun Tema käest tõelist rõõmu, mida ainult Tema võib anda. 

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat