Peakonverentsi president: ordineerimisteemaline hääletus ei muuda kehtivat korda

Avaldatud 21.7.2015, allikas Adventist Review

Peakonverentsi president Ted N. C. Wilson ütles peakonverentsi töökoosoleku eelviimasel päeval, reedel, et naiste pastoriks ordineerimise teemaline hääletus 8. juulil tähendab, et „me jätkame olemasoleva korraga”.

Wilson ütles delegaatidele, et 8. juuli hääletus keelas maailmakoguduse divisjonidel langetada otsuseid naiste pastoriks ordineerimise asjus.

Ta ütles, et hääletus ei olnud kuidagi seotud sellega, kas naisi ordineerida kohaliku koguduse vanemaks – see praktika on koguduse tööjuhise kohaselt toiminud juba aastakümneid.

Wilson lisas, et antud hääletus ei puudutanud ametisseseadmise läbi volitatud pastoreid (i.k. commissioned ministers), kes võivad kehtiva koguduse tööjuhendi järgi olla nii mehed kui naised.

„Nii et olgu see meile arusaadav, mille üle me kolmapäeval hääletasime,” ütles Wilson. „Me töötame olemasoleva arusaamise järgi ja ma innustan kõiki jääma selle juurde, mis on otsustatud. Ärge lugege sellesse hääletusse midagi sellist, mida seal ei ole. Me peame oleme ausad, me peame olema avatud, me kõik peame aktsepteerima peakonverentsi hääletustulemust.”

Wilson palus divisjoni presidentidel selgitada 8. juuli hääletustulemust ja mõtet oma divisjoni territooriumil.

Pärast Wilsoni sõnavõttu avaldas Põhja-Ameerika divisjoni (NAD) president Daniel R. Jackson seisukoha, et divisjon „järgib maailmakoguduse hääletustulemust”.

Ta ütles, et divisjon tunnistab, et „hääletus keelab 13 divisjonil või ükskõik missugusel üksusel langetada otsuseid naiste potentsiaalse ordineerimise osas evangeeliumitöösse”.

Aga, lisas ta, eelnõu ei keela naistel teenida ametisseseadmise läbi volitatud pastoritena; naistel ordineeritud kohaliku koguduse vanematena või diakonisside ordineerimist.

„Kuna eelnõu neid sätteid ei keelanud, julgustame jätkuvalt neid, kes on teeninud nimetatud ametites,” ütles Jackson.

Ta lisas: „On oluline mõista, et NAD järgib ka edaspidi peakonverentsi tööjuhise suuniseid, mis lubavad liitudel ja unioonidel anda ametisseseadmise läbi volitatud töölise tööluba naistele, kes teenivad pastoritena. Me julgustame jätkuvalt rakendama naisi kogudusetöös ordineeritud kohaliku koguduse vanemate ning diakonissidena.”

Wilson palus divisjonidel hoolt kanda teemade eest, mis võivad nende territooriumil esile tulla. Ta ei täpsustanud seda, ent ütles, et peakonverentsi juhtkond loodab, et kõik laabub ladusalt ning divisjonid abistavad kus tarvis.

Wilson sõnas, et peakonverents töötab divisjonide kaudu. „Seega, palun ärge kujutage ette asju, mida minu arvates ja minu arusaamise kohaselt, olemas ei ole,” ütles ta.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat