Kaastunne ja tervis

Avaldatud 16.2.2016, autor Alla Nõmmik, allikas Meie Aeg

Mõni aeg tagasi võtsin ette Piibli lugemise inglise keeles. Lugedes Piibli erinevaid tõlkeid, hakkavad paljud sõnad ja mõisted, mis enne vaikisid, „rääkima“,  ja mitmed salmid saavad uue, laiema tähenduse.  Märkasin korraga, kui palju on Piiblis, seoses Jumalaga, kasutatud sõna kaastunne. Eestikeelses piiblitõlkes on enamasti nendes kohtades kasutusel sõna halastus, ja see sõna ei puudutanud mind niivõrd lähedalt, jäädes kuidagi kaugeks ja kõrgeks. Kuid kui halastuse asemele tuli kaastunne, puudutas see mind väga isiklikult. Kui ma lugesin Jumala kaastundest meie – inimeste – vastu; sellest, et kaastunne ongi Jumala osa sellest, kes Jumal on (2Ms 33:19; 2Ms 34:6; L 86:15; L 145:8), et Jumala kaastunne annab meile lootuse (Js 49:13), et ehkki Jumal peab meid kasvatama, järgneb kurvastusele alati Tema kaastunne (Nt 3:32; Ho 11:8; Jr 12:15); et Jumala kaastunne meie vastu kustutab patu (L 51:1; Mk 7:19), see on uus igal hommikul, see ei lõpe (Nt 3:22-23), siis tundsin kui lähedal on Jumal meile. Ta võrdleb oma kaastunnet sellega, mida ema ja isa kogevad oma lapse suhtes (Js 49:15; L 103:13). Kuid kui ka vanemad kaotaksid kaastunde oma laste vastu, ei kao ega hääbu Jumala kaastunne, sest see on osa Tema iseloomust.

Mis on kaastunne? Sõnasõnaline tähendus on „koos kannatama“. Kuid see on rohkem kui ainult teise inimese valu kogemine, see on ka tugev soov ja vajadus teise kannatusi leevendada. Jeesust puudutasid inimeste kannatused väga sügavalt (Mt 9:36). Tema tegutsemine siin maa peal oli juhitud kaastundest – soovist leevendada inimeste valu ja haigusi (Mt 14:14; Mt 20:34), füüsilist nälga (Mk 8:2) ja vaimset nälga (Mk 6:34). Ta ootab samasugust kaastundlikkust ka oma järelkäijatelt (Kl 3:12); mitte võistlust, mitte enda paremaks pidamist, mitte saavutustepõhist hindamist, vaid tundlikku südant inimeste valu ja vaeva suhtes, ning soovi ilmutada jumalikku kaastunnet selles kannatavas maailmas.

Kannatused ei ole meeldivad, kuid nad õpetavad meile kaastunnet. Aja maha võtmine ning Jumala Sõna ja Jeesuse elu üle mõtisklemine samuti kasvatab kaastunnet. Kuigi väikeste lastega tehtud uuringute põhjal usutakse, et kaastundlik loomus on midagi sellist, mis on meile juba sündides kaasa antud, kipub see igapäevakiiruses sageli kuhugi kaduma. Asemele tulevad hukkamõist, südamekülmus ja oma positsioonilt kohtumõistmine, mis ei suuda kaasa tunda eksivale inimesele. Ometi vajame kõik kaastunnet ja kaastundlik olemist.

Kaastundlikku ja heatahtlikku suhtumist teistesse inimestesse seostatakse parema vaimse ja füüsilise tervisega (Ed Diener ja Martin Seligman) ning isegi pikema elueaga (Sarah Konrath), kuna usutavasti pakub selline suhtumine kaitset stressi vastu. Teiseks suunab kaastundlikkus meie pilgu endalt ja iseenda hädadelt teistele inimestele ja nende vajadustele, olles seega, mõnede uurimuste kohaselt, suuteline vähendama depressiooni ja ängistust. Sarnase tulemuse annab ka kaastundest lähtuv tugevama ühenduse tajumine teiste inimestega.  Sellise ühenduse tundmine aitab meil olla avatum, usaldavam ja koostööaldis, mis omakorda kutsub esile samasugust reaktsiooni nende poolt, kellega suhtleme. Kaastundliku ja ennastohverdava käitumise nägemine inspireerib inimesi samamoodi käituma, luues sellega nö headuse ahelreaktsiooni. Meie sõnad ja teod võivad ilmutada kas kalkust ja ükskõiksust või hoolt ja südamesoojust. Sellest, mida valime, oleneb meie tervis, meie saatus ja nii mõnigi kord ka meid ümbritsevate inimeste tervis ja nende tulevik. 

„On võimatu kasvada Kristuse sarnaseks, kui me ei praktiseeri Tema poolt meile antud osavõtlikkuse, kaastunde ja armastuse õppetundi. On võimatu peegeldada Kristuse iseloomu, kui selline armastus, mis on jumalikku päritolu, ei ela hinges. Keegi ei pääse läbi Jumala linna väravate, kui ta ei peegelda seda omadust:“ (Sons and Daughters of God, lk 148, E.G. White)

Kasutatud kirjandus

  • Piibel
  • http://pss.sagepub.com/content/23/9/967 
  • http://psi.sagepub.com/content/5/1/1.short 
  • http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/1/87/ 
  • http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224540903365554 
  • http://www.ctvnews.ca/health/holiday-rush-got-you-down-studies-show-charitable-giving-boosts-happiness-and-reduces-stress-1.1593343
  • http://www.eestiarst.ee/static/files/052/onnetunne_ja_immuunsysteem.pdf 
  • http://www.education.huji.ac.il/upload/mor%20and%20winquist.pdf 
  • http://psycnet.apa.org/journals/cou/45/3/338/ 
  • http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=SD&pagenumber=148 
Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat