Vaieldamatu autoriteet

Avaldatud 2.5.2021, rubriik Päeva sõna

Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses. 2. Kiri Timoteosele 3:16

Kristuse lihakssaamine on üks mõistatustest, millega teoloogid on aastatuhandeid maadelnud ja iga põlvkond on jõudnud samale järeldusele: Piibel ilmutab selgelt, et Jeesus on Jumal inimkehas. Johannese evangeeliumis on öeldud lihtsalt: „Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel.“ (Johannese 1:14) Nii palju on selge. Aga mis pole nii ilmne, on see, kuidas see toimib. Kuidas saab keegi olla samal ajal täielikult Jumal ja täielikult inimene?

Kindlasti on lihakssaamisel aspekte, mida meie mõistus suudab haarata ja aeg-ajalt saame teemat uurides heita põgusa pilgu Jumala aule, aga kuidas jääb ilmselt meie haardeulatusest lihtsalt välja. Läbi aegade on selle teemaga heidelnud inimesed söandanud vahel astuda ohtlikule pinnale, kas röövides Kristustelt Tema jumalikkuse või inimlikkuse. „Ole ettevaatlik,“ andis Ellen White kord nõu ühele pastorile, kes ka selle teemaga tegeles, „äärmiselt ettevaatlik, kuidas sa Kristuse inimloomust ette kujutad.“ Ta täheldas: „Kristuse lihakssaamine on alati olnud ja jääb mõistatuseks.“1*

Piiblil endal on Jeesusega midagi ühist. Lisaks sellele, et mõlemale, nii kirjutatud Pühakirjale kui ka Kristusele endale viidatakse kui „sõnale“, seguneb mõlemas jumalik ja inimlik. Piibel on Jumala Sõna, mis on ilmutatu inimautorite kaudu. Jumala piiritu mõtteviis on esitatud piiratud inimkeeles. Viimased kakssada aastat on õpetlased veetnud tunde, et üritada lahata, mida täpselt see tähendab. Mõni järeldus on olnud katastroofiline ning jätnud Piibli ilma selle jumalikust autoriteedist.

Paulus ütleb, et Pühakiri on Jumala sisendatud. See on Jumala sõna, mis esitatud inimautorite kaudu. Ja muidugi on Jeesus Sõna, mis on ilmutatud inimliha kaudu. Mõlemal juhul on Jumal kummardunud alla, et ennast ilmutada, sest me ei olnud suutelised Tema tasemele tõusma. Lihakssaamise suhtes oleks mõistlik olla äärmiselt ettevaatlik, kui üritame selgeks teha, kuidas täpselt see töötab. Ellen White annab nõu: „Ta [Jeesus] viitas Pühakirjale kui vaieldamatule autoriteedile ning meie peaksime tegema sama. Piiblit tuleb esitada kõikväelise Jumala Sõnana, kõigi vaidluste lõpu ning kogu usu alusena.“2**

Jaga Facebookis