Mida Jumal mõtleb

Avaldatud 1.5.2021, rubriik Päeva sõna

„Nagu ta on rääkinud ajastute algusest oma pühade prohvetite suu läbi.“ Luuka 1:70

Jumal on alati meiega suhtlemisest olnud huvitatud. Enne meie Eedenist väljaheitmist külastas Jumal meid õhtujaheduses (1. Moosese 3:8). Ta tegi tajutavaid pingutusi, et anda meile edasi oma plaanid meie tehtu ümberpööramiseks ja patust lunastamiseks (salm 15).

Ka pärast meie Eedenist minemasaatmist ei lõpetanud Jumal meiega suhtlemist. Ta on täiesti siiralt ja ausalt esitanud oma arvamuse meie seisu­korrast, vastuhaku tagajärgedest, oma sügavast armastusest ja sellest, et ta suudab meid päästa Kristuse kaudu. Veelgi enam, Ta on avameelselt pakkunud meile hindamatuid nõuandeid igapäevaeluks langenud planeedil, sealhulgas isiklike rahaasjade, suhete ja tervise kohta.

Luuka evangeeliumi alguses saadab Jumal järjekordse sõnumi Ristija Johannese isa kaudu ning meenutab meile, et Ta on alati meiega suhelnud. „Prohvetid on algusest peale rääkinud, et Messias tuleb,“ kuulutab Sakarias prohvetlikult. Meie oleme võib-olla katkestanud ühenduse Jumalaga, kuid Tema ei ole kunagi meist päris lahti lasknud. Nagu selgitab Paulus Lüstra elanikele, on Jumal pärast pattulangemist lubanud meil ise oma elutee valida ega ole jõuga sundinud meid tagasi tulema. Aga kogu selle vastuhaku kestel „ei ole [Jumal] jätnud andmata endast tunnistust“ (Apostlite teod 14:16, 17)

Jumala valitsuse ja inimeste valituse vahel on jahmatav kontrast. Jumal kasutab meie tagasivõitmiseks veenmist, põhjendamist ja armastust; inimesed toetuvad sageli mingisugustele jõumeetoditele, et kindlustada seadusi ja ideoloogilist tegevuskava. Valimiskampaania ajal lubavad poliitikud luua avatud ja läbipaistva valitsuse, aga need lubadused jäävad peaaegu alati täitma. Jumal aga ütleb meile täpselt, mis Tal plaanis on. „Tõesti, Issand Jumal ei tee midagi,“ räägib Aamos, „ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile.“ (Aamose 3:7)

Ilma meililekete ja vilepuhujateta ei teaks me võib-olla kunagi, mis on inimeste valitsustel tegelikult plaanis. Aga Jumala puhul on sul vaja ainult veeta palves aega Tema Sõna uurides, et teada saada, mida Ta mõtleb. Kindlasti ei ole suuremat eesõigust kui omada siseinfot ainsast valitsusest, mida ei ole kunagi vaja asendada.

Jaga Facebookis