Nähes Jeesust

Avaldatud 4.4.2021, rubriik Päeva sõna

Ja Aabraham tõstis oma silmad üles, vaatas, ja ennäe, üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Aabraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. 1. Moosese 22:13

Kuulus kunstnik William Holman Hunt ütles kord oma sõpradele, et kavatseb maalida pildi Jeesusest. Sõbrad protestisid, väites, et selline ülesanne on täiesti võimatu. „Tõeline kunstnik saab maalida ainult midagi sellist, mida ta näeb,“ ütlesid nad, „nii et ilmselgelt ei saa sa Kristuse portreed maalida, sest sa pole Teda kunagi päriselt näinud!“

„Te ei saa aru,“ vastas Hunt väidetavalt. „Ma kavatsen Teda näha. Ma töötan koos Temaga puusepatöökojas. Ma kõnnin koos Temaga Galilea mägedel. Ma lähen koos Temaga vaeste, pimedate, alastiolijate ja pidalitõbiste sekka. Ma kõnnin koos Temaga Kolgatale ja ronin koos Temaga ristile, kuni ma Teda näen ja tunnen ning siis maalin Teda.“

Hunt leidis tee, kuidas näha Jeesust siis, kui Teda ei olnud füüsiliselt kohal − uurides Tema elu Pühakirja lehekülgedel. Tänapäeval näevad miljonid jätkuvalt Jeesust evangeeliumi sõnades. Aga kuidas oli nende inimestega, kes elasid tuhandeid aastaid enne Kristuse elu ja teenimisperioodi? Kuidas nägi keegi Aabrahami-sugune Jeesust?

Tänapäeva kristlased vaatavad tagasi sellele, mida tegi Kristus ristil, ning võtavad usus omaks, et Tema ohvrist Kolgatal piisab, et tasuda nende võlga ja tagada neile pääste. Vana Testamendiusklikud olid ka „kristlased“, kuigi see nimetus võeti kasutusele alles palju aastaid hiljem Antiookia linnas (Apostlite teod 11:26). Kuigi tal ei olnud võimalik lugeda ajaloolist lugu Ristist, kuna see toimus alles tulevikus, oli Aabrahamil ikkagi ligipääs sellele loole: Jumal annab Asemiku, kes võtab meie koha altaril.

Sellest hetkest peale, mil Jumal kattis meie esivanemate alastuse loomanahkadega (1. Moosese 3:21), oli selge, et Keegi peab lahendama patuprobleemi meie eest. Enne kogudusetelgi ja hiljem templi ehitamist seati sisse loomohvrid, et jutustada ettetähenduslikult Risti lugu. Kui ehitati kogudusetelk, muutus kujundlikkus üksikasjalikumaks. Isegi tänapäeval, kui vaatame tagasi ohvrisüsteemile ja templi imelistele üksikasjadele, võime leida lunastusplaani üksikasju, mis muudavad Risti loo veel sügavamamõttelisemaks.

Jaga Facebookis